Porównaj oferty

Jak wygląda rachunek za prąd?

Jak obliczyć rachunek za prąd? To jak sprawdzić rachunek za prąd jest proste i szybkie. Znając zależności pomiędzy zużyciem, a kosztem jednostkowym energii, a także wartości opłat stałych możemy jeszcze przed fakturą obliczyć ile będziemy musieli zapłacić za dany okres rozliczeniowy. Jeśli zużycia nie znamy to wykorzystajmy kalkulator zużycia prądu. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia z czego rachunek za prąd się składa. Pokazuje to poniższa grafika z zaznaczonymi najwazniejszymi elementami.

rachunek za prąd

Rachunek za prąd - najważniejsze elementy

 • Numer PPE - numer punktu poboru energii
 • Okres rozliczeniowy
 • Adres PPE - adres punktu poboru energii
 • Ilość zyżytej energii elektrycznej w okresie ostatnich 12 miesięcy
 • Moc umowna
 • Grupa taryfowa
 • Numer licznika
 • Opłata handlowa - wysokość miesięcznej opłaty
 • Energia czynna - potocznie nazywana ceną prądu czyli ile płacimy za 1 kWh
 • Lista opłat dystrybucyjnych - wysokość tych opłat zatwierdza Prezes URE
 • Kwota do zapłaty za prąd

Jeśli chcemy wiedzieć na początku miesiąca jakiej wysokości przyjdzie rachunek za prąd możemy jego wysokość obliczyć samodzielnie. Kalkulator rachunku za prąd dla większości z nas nie będzie konieczny. Wystarczy sprawdzić obecną wartość którą pokazuje licznik energii czynnej i odjąć od niej wartość z początku poprzedniego miesiąca. Będziemy wiedzieć wtedy ile kWh prądu np. w okresie miesiąca zużyliśmy. Ta czynność jest prosta i szybka. Idą dalej musimy znać zależności pomiędzy zużyciem, a kosztem jednostkowym energii, a także wartości opłat stałych. Wszystkie potrzebne nam informacje znajdują się na rachunku za prąd. Pamiętajmy, że ich cena jednostkowa jest podana w wartości NETTO. Na końcu będziemy musieli pomnożyć obliczoną wartość razy 1,23 czyli zwiększyć o wartość podatku VAT wynoszący 23% .

Rachunek za prąd. Opłaty za dystrybucję prądu

Przejdźmy teraz przez wszystkie opłaty jakie znajdują się na rachunku za energię elektryczną. Zaczniemy od opłat związanych z dystrybucją prądu. Pierwszą opłatą jest opłata zmienna sieciowa. Jest to stawka naliczana według wielkości zużycia prądu na dany okres rozliczeniowy, płacimy więc za każdą zużytą kilowatogodzinę. W naszym przykładzie, w miesiącu październiku zużyliśmy 600 kWh energii elektrycznej, aby obliczyć ile wyniesie nas opłata związana z opłatą zmienną sieciową mnożymy zużycie razy stawkę za kWh, która może wynosić np. 0,244 zł/kWh, czyli 600 kWh*0,244zł/kWh= 146,4 zł. Dalej występuje opłata jakościowa za prąd zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki, która ma pokryć koszty związane z utrzymaniem równowagi systemu elektroenergetycznego. Jest ona także zależna od naszego zużycia energii elektrycznej, należy więc do opłat zmiennych. Może się zdarzyć, że opłata ta jest ujęta w opłacie zmiennej sieciowej i na rachunku za prąd występuje tylko jedna pozycja. Kontynuując nasz przykład dla 600kWh znów mnożymy razy opłatę jakościową, która jest bardzo znikomą stawką i wynosi mniej niż 1 gr/kWh stąd 600kWh*0,0095zł/kWh = 5,7zł. Mamy jeszcze dwie opłaty zależne od zużycia:

Niezależnie od naszego zużycia musimy jeszcze opłacić tzw. opłaty stałe.

Opłata sieciowa stała za dystrybucję jest naliczana na podstawie układu elektrycznego jaki mamy u siebie w mieszkaniu w zależności czy układ jest jedno czy trójfazowy i może wynosić Np. 7,91 zł/m-c. Opłata przejściowa za prąd z kolei zależy od tego ile kWh zużyliśmy w ciągu ostatniego roku kalendarzowego. Mamy 3 przedziały gdzie roczne zużycie prądu wynosi:

 • poniżej 500kWh,
 • od 500kWh do 1200,
 • powyżej 1200kWh.

Kwota również jest niewielka i wynosi np. 0,33 zł/m-c. Z przedziałami związana jest także pozycja: prąd opłata mocowa. Wynosi ona 13,25 zł miesięcznie. Opłata abonamentowa tzw. abonament za prąd zależy natomiast od tego jak często pracownik przedsiębiorstwa energetycznego będzie przychodził odczytywać liczniki. Im rzadziej będzie to robił tym opłata będzie niższa. Możemy sami zadecydować czy chcemy aby robił to co miesiąc, dwa, kwartał, pół roku albo rok. Opłata miesięczna kiedy odczyt licznika prądu wykonywany jest co dwa miesiące może wynieść Np. 1,58zł/m-c. W przypadku firm występować mogą jeszcze takie opłaty jak: opłata za energię bierną, moc umowna razy określona w cenniku stawka. Ich wysokość to bardzo indywidualny temat, którego w tym wpisie poruszać nie będziemy.

Sprzedaż prądu i cały rachunek za energię

Znając wszystkie kwoty musimy je zsumować, aby wiedzieć ile zapłacimy w danym okresie rozliczeniowym. Dystrybutorzy energii elektrycznej pobierają następujące kwoty:

(146,40 + 5,7 + 2,44 + 0,54 + 7,91 + 0,33 + 13,25 + 1,58) = 178,15 zł

Czas na informacje o sprzedawcy prądu, któremu płacimy jednak tylko dwa składniki. Pierwszym jest opłata za energię czynną, czyli zależna od naszego zużycia. Kontynuując nasz przykład przy zużyciu 600 kWh mnożymy to zużycie razy stawkę za energię czynną wyrażoną w zł/kWh, czyli: 600kWh* 0,6576 zł/kWh=394,56 zł. Drugą i jednocześnie ostatnią opłatą jest opłata handlowa. Co to jest opłata handlowa i ile wynosi? Wysokość tej opłaty określa każdy sprzedawca indywidualnie. Jest ona stosowana przez niewielu sprzedawców, trzeba jednak o niej pamiętać, ponieważ ma ona wpływ na ostateczną wielkość rachunku za prąd. Może wynieść np. 8,05 zł/m-c.

Sprzedawcy zapłacimy więc 394,56+8,05=402,61 zł

Sumując wszystkie składniki otrzymamy stawkę bez podatku VAT. Żeby obliczyć ostateczny koszt jaki zobaczymy na rachunku za prąd, musimy pomnożyć obliczoną kwotę razy stawka VAT za prąd, o czym wspominaliśmy na początku wpisu:

(178,15+402,61)*1,23= 714,33 zł

Akcyza za prąd jest wliczana w opłatę za energię czynną. Jak widać ręczne obliczanie wysokości rachunku za prąd może zająć trochę czasu. Trzeba uważnie przepisywać dane z faktur aby się nie pomylić. Po co Polac obliczają wysokość rachunku za prąd? Przede wszystkim po to aby wiedzieć ile i za co dokładnie płacą. Takie zestawienie pomaga również w ustaleniu, który sprzedawcy prądu jest najlepszy. Jeśli taki jest cel naszych obliczeń łatwiej i skuteczniej jest skorzystać z naszej porównywarki cen prądu dla domu. Prezentowane powyżej zestawienie jest robione w sposób automatyczny, a prezentowane oferty są tymi najlepszymi na rynku. Tani prąd dla domu jest przecież zawsze tej samej jakości.

Wysokość rachunku za prąd na przestrzeni ostatnich lat

Jeśli mówisz sobie: zgubiłem rachunek za prąd, to my mamy kilka tysięcy dokumentów z ostatnich 10 lat. Dlatego zobaczmy w takim razie jak z perspektywy ostatnich 10 lat zmieniała się wysokość naszego rachunku za prąd. Porównanie rachunku za prąd wykonamy dla mieszkańca Poznania, który w taryfie G11 w ciągu roku zużył 2500 kWh (2,5MWh) energii elektrycznej, a rachunki płaci co miesiąc.

wysookość rachunku za prąd
Opracowanie OptimalEnergy.pl na podstawie danych z taryf przedsiębiorstw energetycznych

Tak wygląda cena 1 kWh prądu brutto* uwzględniająca dystrybucję oraz sprzedaż prądu dla naszego przykładu:

Cena 1 kWh prądu w Polsce
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Cena 1 kWh prądu [brutto zł/kWh]* 0,5429 zł 0,5664 zł 0,5958 zł 0,6266 zł 0,6127 zł 0,5947 zł 0,6055 zł 0,5968 zł 0,5998 zł 0,6034 zł 0,617 zł 0,6859 zł 0,7496 zł 0,9164 zł

Jakie wnioski możemy wysunąć wiedzą, jak kształtowały się ceny w ostatnich 10 latach?

 • do roku 2012 rachunki za prąd w Polsce dla gospodarstw domowych systematycznie rosły
 • od roku 2013 zmiany w stawkach za sprzedaż i dystrybucję zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki były na bardzo zbliżonym poziomie. Całkowity koszt 1 kWh prądu od 6 lat oscyluje w granicy 60 groszy za kWh. Cena prądu w 2018 roku za 1 kWh brutto wynosiła dokładnie 0,6034 zł
 • 10 lata temu czyli w 2009 roku płaciliśmy o prawie 10% niższe rachunki. To tak, jakbyśmy jeden rachunek za prąd otrzymali gratis
 • Zakładając, że koszty dystrybucji pozostaną na tym samym poziomie co w roku 2018, to jeśli cena sprzedaży 1 kWh będzie wynosić 0,3224 zł/kWh (o 32,5% więcej niż obecnie) w 2019 roku zapłacimy najwyższe w historii rachunki za prąd. Cena 1 kWh brutto prądu (sprzedaż + dystrybucja) wynosić wtedy będzie 0,6267 zł/kWh444
 • pomijamy wszelkiego rodzaju dopłaty do prądu
 • rachunek za prąd przy fotowoltaice opisujemy osobno

Sprawdź przy okazji jak odczytać faktury za prąd, które wysyłają największe firmy energetyczne w Polsce