Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

spółki OE IT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu


OE IT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-626) przy ul. Szelągowska 49; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000349875, szanuje dane osobowe swoich Użytkowników, którzy bezpłatnie lub płatnie zarejestrowali się w serwisie. Dlatego też gromadzimy wyłącznie te informacje, które są niezbędne do świadczenia naszych usług. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia szczegółowo w jaki sposób chronimy Państwa prywatność.


Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług jest spółka OE IT z siedzibą w Poznaniu (61-626) przy ul. Szelągowskiej 49; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000349875, NIP: 5993112326; nr REGON: 080412370


Gromadzenie danych osobowych

OE IT sp. z o.o. posiada bazę informacji o swoich Użytkownikach. Ich podanie jest dobrowolne i potrzebne do procesów rejestracyjnych w korzystaniu z serwisu.


Przetwarzamy następujące dane naszych Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wysokość zużycia kWh na rachunku za prąd lub gaz, adres punktu poboru energii, numer licznika gazomierza lub licznika PPE, grupa taryfowa prądu lub gazu, wysokość ostatniego rachunku za prąd lub gaz, dane dystrybutora, . Dane te są niezbędne do wykonania naszych usług. Jednakże Użytkownik może powierzyć nam, przesyłając skan rachunku z innymi widocznymi informacjami. Dodatkowe dane są jednak nieobowiązkowe.


Dane Użytkowników przetwarzamy w celu:


 1. Utrzymania konta w Serwisie - w tym celu przetwarzamy imię, nazwisko oraz adres e-mail. Podstawą przetwarzania tych danych jest umowa (regulamin), który został zaakceptowany przez Użytkownika (to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO). Dane te będziemy przetwarzać tak długo dopóki Użytkownik nie wypowie zawartej umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 2. Wygenerowania najlepszej oferty na świadczenie sprzedaży prądu lub sprzedaży gazu - w tym celu przetwarzamy twoje imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, grupa taryfowa prądu lub gazu, wysokość ostatniego rachunku za prąd lub gaz lub wielkość zużycia prądu lub gazu. Możesz nam również przesłać skan ostatniego rachunku za prąd lub gaz, wówczas pobierzemy informacje, które są nam niezbędne do tego celu czyli, okres rozliczeniowy, dane obecnego sprzedawcy, dane obecnego dystrybutora, adres punktu poboru energii, numer licznika PPE lub numer gazomierza, grupa taryfowa, odczyty licznika gazu lub prądu, okres rozliczeniowy. Pozostałe dane które nam dostarczysz będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody (tj. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a0 RODO). Dane które potrzebujemy i są niezbędne do realizacji umowy, będziemy przetwarzać (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO) tak długo jak będzie to konieczne do zrealizowania umowy oraz do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 3. Zawierania umów ze sprzedawcami prądu lub sprzedawcami gazu - w tym celu będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników takie jak Imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, numer licznika prądu lub gazu, grupa taryfowa prądu lub gazu wysokość rachunku za prąd lub gaz, skan przesłanej FV za prąd lub gaz, adres na który będą miały zostać wysłane umowy oraz rachunku (ulica, numer, kod pocztowy, miasto), adres punktu poboru prądu lub gazu (ulica, numer, kod pocztowy, miasto), będziemy przetwarzać te dane do czasu zawarcia umowy oraz przez okres do przedawnienia ewentualnych roszczeń.  W tym przypadku przetwarzamy dane osobowe Użytkowników na podstawie umowy (regulaminu) zaakceptowanego przez Użytkownika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) i będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 4. Wysyłania newslettera - w tym celu przetwarzamy imię oraz adres e-mail. W tym przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika na otrzymywanie newslettera (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Użytkownik w każdym czasie może cofnąć udzieloną zgodę (wystarczy kliknąć w odpowiedni link umieszczony w każdej wiadomości, poinformować nas wysyłając e-mail na adres biuro@optimalenergy.pl, lub odznaczyć odpowiedni checkbox na swoim profilu w serwisie, jeśli użytkownik posiada konto)

 5. Odpowiedzi na pytania Użytkowników zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego - w tym przypadku przetwarzamy imię, nazwisko, adres e-mail a także wszystkie inne dane osobowe podane w zapytaniu. Dane te będziemy przetwarzać na podstawie zaakceptowanej umowy (regulaminu) to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Będziemy je przetwarzać do czasu rozwiązania zapytania lub przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 6. Rozpatrywania reklamacji - w tym celu będziemy przetwarzać imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz wszystkie inne informacje, które są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Dane te będziemy przetwarzać na podstawie zawartej umowy (regulaminu) to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który został zaakceptowany, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 7. Przesyłania informacji marketingowej dotyczącej usług własnych Administratora - w tym celu przetwarzamy imię oraz adres e-mail Użytkowników. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane te będziemy przetwarzać tak długo, dopóki Użytkownik nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.   


Podobnie jak większość serwisów internetowych, OE IT sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez Użytkowników oraz Czytelników Serwisu ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach statystycznych oraz w celach technicznych związanych z administracją serwisem.


W związku z realizacją tych celów, o których mowa powyżej, możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom:

 • Enea S.A. z siedzibą przy ulicy Górecka 1, 60-201 Poznań, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Energa Obrót S.A. z siedzibą przy ulicy Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Innogy Polska S.A. z siedzibą przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • PGE Obrót S.A. z siedzibą przy ulicy 8-Go Marca 6, 35-959 Rzeszów, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą przy ulicy Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Energia dla firm S.A. z siedzibą przy ulicy Wołoska 24, 02-675 Warszawa, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą przy ulicy Wołoska 24, 02-675 Warszawa, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Elektrix Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukietowa 5/u1, 02-650 Warszawa, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Plus Energia Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Audax Energia Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Gaspol S.A. z siedzibą przy ulicy Al. Jana Pawła Ii 80, 00-175 Warszawa, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Energy Match Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Koszykowa 54, 00-675 Warszawa, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Green S.A. z siedzibą przy ulicy Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Pulsar Energia Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Tytusa Chałubińskiego 9/2,  02-004 Warszawa, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Fiten S.A. z siedzibą przy ulicy Ligocka 103, 40-568 Katowice, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Inter Energia S.A. z siedzibą przy ulicy Plac Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Handen Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • AXPO Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Aleje Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Po Prostu Energia S.A. z siedzibą przy ulicy al. Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Ineon Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ulicy J.Piłsudskiego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Orange S.A. z siedzibą przy ulicy Al. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Orange Energia Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Al. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Hermes Energy Group S.A. z siedzibą przy ulicy Puławska 2, 02-566 Warszawa, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • L&A Europe Consulting sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obornickiej 330, 60-689 Poznań, która prowadzi dla nas księgowość.

 • Partnerhosted sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szelągowskiej 49, 61-626 Poznań, która dostarcza nam usługi hostingowe oraz pocztowe

 • LinLux Solutions Łukasz Wędrocha z siedzibą w Siemianowice Śląskie, przy ul. Skłodowskiej-Curie 31/2, 41-103 Siemianowice Śląskie, która dostarcza nam usługi hostingowe oraz pocztowe

 • EcoErgia Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Zielińska 3, 31-277 Kraków, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • EnergiaOK Sp. z o.o. z siedzibą na ul. 17 stycznia 48, 02-146 Warszawa, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Vervis Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Elektra S.A. z siedzibą na ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Novum S.A. z siedzibą n aul. Tadeusza Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • PKP Energetyka S.A. z siedzibą na ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Enefit Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

 • Ergo Energy Sp. z o.o. z siedzibą na ul. S. Batorego 28-32, która świadczy usługi sprzedaży prądu lub gazu

Prawa Użytkownika:


Użytkownikowi przysługują następujące prawa, które może wobec nas zrealizować:

 1. Prawo do uzyskania informacji czy są przetwarzane jego dane osobowe, a jeżeli tak to w jakim celu, jakie kategorie danych są przetwarzane, na jakiej podstawie i jak długo będą przetwarzane, a także komu dane są udostępniane;

 2. Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, może żądać przeniesienia swoich danych do dowolnego podmiotu. W takich przypadkach Użytkownik zobowiązany jest napisać na adres e-mail: biuro@optimalenergy.pl w celu przedstawienia swojego żądania.

 3. Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Może je zrealizować w przypadku gdy:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  2. zgoda, na której opiera się przetwarzanie została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

  3. wniesie sprzeciw o którym mowa w pkt. 7, oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania lub gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych do czasu rozpatrzenia żądania sprostowania danych, w przypadku ich niekompletności lub nieprawidłowości.

 5. Prawo do cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody, na przetwarzanie danych osobowych;

 6. Prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że jego prawa zostały naruszone;

 7. Prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać dane, o ile nie będzie można zastosować innych podstaw prawnych do przetwarzania.

 8. Prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które zostały powierzone, Użytkownik ma również prawo żądać przekazania tych danych innemu administratorowi jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy; oraz

 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 1. Prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy:

 1. kwestionuje prawidłowość danych osobowych – wówczas na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przetwarzanie danych zostanie wstrzymane;

 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 3. nie będziemy już potrzebować danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

 4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – wówczas przestaniemy przetwarzać te dane do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.


Automatyczne przetwarzanie danych

Dane Użytkownika podane za pośrednictwem formularza są automatycznie analizowane w celu zaproponowania Użytkownikowi najlepszych ofert na dostawę prądu lub gazu. Jednakże Użytkownik nie musi z nich skorzystać, w każdym czasie może również zgłosić się do nas o zweryfikowanie poprawności symulacji. W tym celu należy skontaktować się z nami na adres biuro@optimalenergy.pl.

Przetwarzamy również dane zbiorcze dane Użytkowników, które jednak nie są danymi osobowymi. Korzystamy z takich narzędzi jak Google Analitycs. Dzięki temu wiemy w którą stronę możemy się rozwijać i co możemy ulepszyć.


„Cookies" oraz adres IP

Ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z naszego serwisu, OE IT sp. z o.o. korzysta z plików „cookies" zapisywanych na komputerze Użytkowników a także Czytelników Serwisu. Nie udostępnienie ich, bądź skasowanie plików „cookies" może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszego serwisu, za co OE IT sp. z o.o. nie odpowiada.


Wiadomości/Reklama

OE IT sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe zostały od nich uzyskane dzięki działalności związanej z serwisem, i wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej. Pod tym określeniem OE IT sp. z o.o. rozumie w szczególności informacje o serwisie, o nowościach w serwisie oraz komercyjne reklamy własne. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.  


Wyłączenie odpowiedzialności

OE IT sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za komentarze czytelników oraz teksty artykułów nadesłane przez osoby współpracujące. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie ich autorów.

W związku z tym, że w serwisie znajdują się linki do różnych stron internetowych, nie związanych funkcjonalnie ani personalnie z OE IT sp. z o.o. nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. W szczególności za stosowanie „cookies” na innych stronach internetowych.


Informacje końcowe

Baza danych osobowych prowadzona przez OE IT sp. z o.o. została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie pytania i sugestie związane z naszą Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@optimalenergy.pl