Porównaj ceny energii: prądu i gazu. Wybierz najlepszą ofertę.

Obniż swój rachunek za:

Dołącz do grona naszych zadowolonych użytkowników, którzy w ostatnim miesiącu wybierając najlepsze oferty z porównywarki cen energii: prądu i gazu Optimal Energy, średnio zaoszczędzili zmieniając sprzedawcę energii w domu 350 zł, a w firmie prawie 3 000 zł!

Porównujemy 96% ofert aktywnych sprzedawców energii w całej Polsce
Ostatnia aktualizacja cen sprzedawców pądu w porównywarce 24.04.2018

Strona główna > Polityka prywatności

Polityka prywatnościPOLITYKA PRYWATNOŚCI

spółki Optimal Energy sp. z o.o. z siedzibą w Babimoście 

 

Wstęp

Optimal Energy sp. z o.o. z siedzibą w Babimoście (66-110) przy ul. Polnej 1c; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000349875, szanuje dane osobowe swoich Użytkowników, którzy bezpłatnie lub płatnie zarejestrowali się w serwisie. Dlatego też gromadzimy wyłącznie te informacje, które są niezbędne do świadczenia naszych usług. Niniejsza Polityka prywatności naszego serwisu wyjaśnia szczegółowo w jaki sposób chronimy Państwa prywatność.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług jest spółka Optimal Energy z siedzibą w Babimoście (66-110) przy ul. Polnej 1c; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000349875, posiadającą nr NIP: 5993112326; nr REGON: 080412370

Gromadzenie danych osobowych

Optimal Energy sp. z o.o. posiada bazę informacji o swoich Użytkownikach. Ich podanie jest dobrowolne i potrzebne do procesów rejestracyjnych w korzystaniu z serwisu. Z reguły są to imiona i nazwiska użytkowników oraz aktualny adres e-mail.

Optimal Energy sp. z o.o. daje możliwość modyfikacji czy całkowitego usunięcia swoich danych osobowych ze swojej bazy danych (w celu całkowitego usunięcia danych udostępniamy adres kontaktowy w tej sprawie).

Podobnie jak większość serwisów internetowych, Optimal Energy sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez Użytkowników oraz Czytelników Serwisu ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach statystycznych oraz w celach technicznych związanych z administracją serwisem.

 Ochrona danych osobowych

Optimal Energy sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych (w tym również adresów e-mail) Użytkowników, chyba że wyrazi on zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Zgoda ta jest wyrażana dobrowolnie. Użytkownik  w każdym czasie może ją odwołać.

Jednocześnie Optimal Energy sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 16 ust 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) może zostać zobowiązana do wydania informacji o użytkownikach, a w szczególności numeru IP komputera zawartego w logach dostępowych, na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo wglądu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji. W przypadku zmiany swoich danych osobowych, Użytkownik powinien je uaktualnić przesyłając stosowną informację na adres mailowy Optimal Energy sp. z o.o.  biuro@optimalenergy.pl lub z poziomu panelu sterowania serwisu.

Na żądanie Użytkownika Optimal Energy sp. z o.o. usuwa jego Dane Osobowe ze Zbioru Danych. Optimal Energy sp. z o.o. może odmówić usunięcia Danych Osobowych, tylko wtedy gdy Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Optimal Energy sp. z o.o. lub naruszył regulaminu Serwisu lub jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia jego odpowiedzialności.

Optimal Energy nie przechowuje danych osobowych Użytkowników, które zostały przez nich podane w celu wygenerowania umowy o sprzedaży energii.

Cookies" oraz adres IP

Ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z naszego serwisu, Optimal Energy sp. z o.o. korzysta z plików „cookies" zapisywanych na komputerze Użytkowników a także Czytelników Serwisu. Nie udostępnienie ich, bądź skasowanie plików „cookies" może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszego serwisu, za co Optimal Energy sp. z o.o. nie odpowiada.

 Wiadomości/Reklama

Optimal Energy sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe zostały od nich uzyskane dzięki działalności związanej z serwisem, i wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej. Pod tym określeniem Optimal Energy sp. z o.o. rozumie w szczególności informacje o serwisie, o nowościach w serwisie oraz komercyjne reklamy, a także możliwość przekazania tych danych partnerom handlowym Optimal Energy sp. z o.o. Użytkownicy serwisu zostaną o tym fakcie poinformowani bezpośrednio od partnera handlowego. Użytkownicy będą mogli w każdym czasie usunąć swoje dane z ich baz danych. Wykaz partnerów handlowych Optimal Energy sp. z o.o., którym możemy przekazać dane znajduje się na stronie internetowej Serwisu www.optimalenergy.pl

Wyłączenie odpowiedzialności

Optimal Energy sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za komentarze czytelników oraz teksty artykułów nadesłane przez osoby współpracujące. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie ich autorów.

W związku z tym, że w serwisie znajdują się linki do różnych stron internetowych, nie związanych funkcjonalnie ani personalnie z Optimal Energy sp. z o.o. nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. W szczególności za stosowanie „cookies” na innych stronach internetowych.

 Informacje końcowe

Baza danych osobowych prowadzona przez Optimal Energy sp. z o.o. została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie pytania i sugestie związane z naszą Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@optimalenergy.plWszelkie prawa zastrzeżone. © 2018 OPTIMALENERGY.pl