Strona główna > Cena gazu ziemnego > PGNiG cena gazu w 2022 r

PGNiG cena gazu w 2022 r

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo określane w skrócie PGNiG to jedna z największych firm energetycznych w Europie oraz największa w Polsce, która zajmuje się wydobyciem, dystrybucją oraz sprzedażą gazu ziemnego założona w 1982 roku. Firma ta dostarcza gaz zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych, obsługując tym samym według danych z 2019 roku 7,1 miliona klientów w naszym kraju. Dlatego też postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentują się obecne ceny gazu PGNiG w 2022 roku.

Cena gazu PGNiG w 2022 roku dla poszczególnych grup taryfowych

Ceny gazu PGNiG podawane są w stawkach netto za 1 kWh pobranego gazu ziemnego, zgodnie z wprowadzoną w 2014 roku zmianą jednostek z metrów sześciennych na kilowatogodziny, która miała za zadanie ułatwienie porównywania różnych nośników energii. Dodatkowo to ile kosztuje gaz w PGNiG, zależne jest także od grupy taryfowej, do której odbiorcy przypisywane są na podstawie wielkości zużycia błękitnego paliwa w ciągu roku oraz częstotliwości rozliczeń. 

Dodatkowo trzeba także wspomnieć, że koszt gazu w PGNiG zależny jest również od tego, w jakim celu jest on wykorzystywany. W związku z tym osoby wykorzystujące gaz ziemny wyłącznie do gotowania w domach zapłacą za niego mniej niż gospodarstwa domowe zużywające go do ogrzewania budynków czy podgrzewania wody użytkowej. 

Ponadto należy pamiętać, że finalna wysokość rachunków za gaz zależy nie tylko od jego zużycia, ale także dodatkowych opłat, wśród których wyróżnić można stawki opłat abonamentowych, które są ustalane indywidualnie przez sprzedawców gazu. 

Jak zmieniały się ceny gazu PGNiG na przestrzeni ostatnich dwóch lat?

W ciągu ostatnich dwóch lat ceny gazu ziemnego stale rosną. Podwyżki dotyczące ceny gazu występują już kilka razy do roku. W związku z tym od stycznia 2020 roku do czerwca 2022 roku cena gazu w PGNiG wzrosła o 9,971 groszy netto za 1 kWh. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat ceny gazu sprzedawanego przez PGNiG prezentowały się wobec tego następująco:

  • w styczniu 2020 roku 1 kWh gazu w PGNiG kosztował 10,046 gr netto,
  • w lipcu 2020 roku cena gazu PGNiG spadła do 8,943 gr netto/kWh,
  • w styczniu 2021 roku cena gazu znów została obniżona do poziomu 8,904 gr netto/kWh,
  • w kwietniu 2021 roku zaliczony został wzrost cen gazu rozpoczynający jego ich regularne podwyżki, w tym okresie kosztował on natomiast 9,386 gr netto/kWh,
  • w październiku 2021 roku kolejna podwyżka cen gazu doprowadziła do jego ceny wynoszącej 11,256 gr netto/kWh.

Największe podwyżki cen gazu w Polsce zanotowane zostały natomiast w styczniu 2022 roku, w związku z nimi cena gazu PGNiG wynosi w czerwcu 20,017 gr netto/kWh. Wobec tego rządzący postanowili wprowadzić Rządową Tarczę Antyinflacyjną dla odbiorców gazu w postaci gospodarstw domowych, obniżającą stawkę VAT na błękitne paliwo.

Do kiedy obowiązuje niższa cena gazu w PGNiG związana z obniżką VAT w ramach Tarczy Antyinflacyjnej?

Podobnie jak w przypadku wszystkich sprzedawców gazu obecne ceny tego surowca zostały obniżone o stawkę VAT wynoszącą 23%, za sprawą Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Początkowo była to obniżka, która obniżyła stawkę VAT za gaz do 8% w okresie od 1 do 31 stycznia 2022 roku. Od lutego 2022 roku został on natomiast całkowicie zniesiony, przez co ceny gazu PGNiG nie zawierają VAT.

Według 1 § 10e. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1696 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. oraz 2 art. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 196) obniżki ta ma obowiązywać do 31 lipca 2022 roku. Po przywróceniu 23% VAT-u obowiązującego na sprzedaż gazu jego cena w PGNiG według stawek obowiązujących w czerwcu 2022 roku wzrośnie wobec tego do 24,621 groszy za 1 kWh. 

Przywrócenie VAT-u do normalnego poziomu to jednak niejedyną kwestią, którą powinny się martwić odbiorcy gazu ziemnego. Należy bowiem spodziewać się kolejnych podwyżek cen za gaz, które będą wynikiem zaostrzającej się kryzysu energetycznego, a także polityki antyrosyjskiej Polski, w ramach której zdecydowano się na zrezygnowanie z dostaw gazu od Rosji w ramach potępienia ataku zbrojnego tego kraju na Ukrainę.