Porównaj oferty

Dostawcy gazu ziemnego w Polsce

Trwa transformacja rynku gazowego w Polsce, której głównym celem jest jego liberalizacja. Od 2007 roku obowiązują przepisy, w myśl których nie jesteśmy już skazani na monopol jednego dostawcy gazu ziemnego. Dostawcę możemy zmienić, kierując się nie obowiązkiem, lecz rachunkiem ekonomicznym, wynikającym z analizy przedstawionej oferty. Pokazuje to nasza porównywarka cen gazu. Poniżej przedstawiamy kilka największych firm, sprzedających gaz, zarówno dla domu, jak i dla firmy i wyjaśniamy podstawowe pojęcia.

Dostawcy gazu - pełna lista firm

W kraju działa wiele firm oferujących usługi w zakresie dostaw paliwa gazowego. To zarówno spółki Skarbu Państwa, jak i podmioty zupełnie prywatne. Poniżej zamieszczamy pełny wykaz przedsiębiorstw oferujących usługi w zakresie zaopatrzenia domów i firm w gaz ziemny.

Przedstawione w pierwszej sekcji firmy - sprzedawcy gazu ziemnego, z wyjątkiem PGNiG kojarzone są przede wszystkim ze sprzedażą energii elektrycznej. Praktyka rynkowa jest jednak taka, że zdecydowana większość firm sprzedający prąd sprzedaje również gaz ziemny, w oparciu oczywiście o osobną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dostawca a sprzedawca i dystrybutor gazu. Czym różnią się te firmy?

Zacznijmy od dystrybutora. Za dystrybucję na rynku gazu ziemnego w Polsce odpowiada niemal w zupełności jeden operator. To Polska Spółka Gazownictwa, która jest częścią spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Dystrybutorzy gazu ziemnego są często nazywani operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD). Do obowiązków dystrybutora gazu ziemnego należy dołączanie nowych odbiorców, dbałość o zapewnienie stałości i jakości dostaw, a także remonty i konserwacja sieci dystrybucyjnej oraz obsługa numerów alarmowych. Co ważne, w przypadku, gdy odbiorca nie dokonał zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, sprzedawcą tym jest właśnie firma powiązana z OSD – przydzielona klientowi z urzędu.

Sprzedawca gazu ziemnego to firma, którą możemy wybrać samodzielnie, choć jeśli nie zdecydowaliśmy się na samodzielną jej zmianę, przydzielona nam zostanie z urzędu. Sprzedawca odkupuje od producentów energię w ilościach hurtowych. Następnie odsprzedaje ją swoim odbiorcom. Regulowanie cen odbywa się poprzez obniżenie marży. Możliwość taką stwarzają czynniki takie, jak zmienne koszty zakupu w różnych okresach czy regulowanie wydatków na administrację i obsługę klienta. Mniejsze koszty oznaczają większy zysk operacyjny, więc ceny gazu u sprzedawcy z wolnego rynku bardzo często jest dużo niższe, niż u sprzedawcy z urzędu. Terminu sprzedawca gazu możemy używać wymiennie z terminem dostawca gazu. Obie formy są poprawne i obie oznaczają dokładnie ten sam typ podmiotu działającego na rynku paliw gazowych.

Dlaczego za gaz można płacić mniej?

To, że jedne firmy oferują nam oferty z wyższą, a inne z niższą ceną za gaz nie oznacza, że te tańsze chcą nam sprzedać paliwo gazowe gorszej jakości. Gaz u wszystkich dostawców będzie dokładnie taki sam. Niższe ceny gazu, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, wynika po pierwsze z dokonania przez dostawcę zakupu paliwa w momencie, w którym otrzymał on na taki zakup najkorzystniejszą ofertę. Co więcej, kupił gaz w ilości hurtowej, co dodatkowo dało mu możliwość negocjacji. Drugim filarem kształtującym korzystniejszą ofertę dostawcy gazu dla domu lub firmy jest to, że przedsiębiorstwa stosują różne polityki zarządzania. Jeśli firma ogranicza na przykład koszty administracji, to z pewnością wypracowane przez nią oszczędności pozwolą na obniżenie marży w obrębie takiej samej taryfy, jak konkurencja. Zmianie dostawcy gazu w Polsce nie powinien więc towarzyszyć niepokój wynikający z obawy o jakość paliwa, lecz raczej solidne porównanie dostępnych ofert. Po prostu sprawdź kalkulator cen gazu i zobacz ile faktycznie możesz zyskać.

Dostawcy gazu ziemnego oferują rożne ceny

Jak już wspomnieliśmy, na uwolnionym rynku gazu w Polsce możemy samodzielnie dokonać wybory firmy, sprzedającej nam paliwo gazowe. Choć na rynku energii funkcjonuje wiele firm, które zachęcają nas do skorzystania z właśnie ich oferty, to zanim zdecydujemy się zmienić dostawcę gazu, warto porównać to, co oferuje nam kilka przedsiębiorstw. Kluczowa w dokonaniu wyboru nie może być wyłącznie cena za jednostkę energii w obrębie danej taryfy. Do ceny należy też doliczyć dodatkowe koszty, takie jak na przykład opłata abonamentowa. Dopiero po zliczeniu wszystkich składowych rachunku, w połączeniu z realnym zużyciem gazu, możemy stwierdzić, z usług którego dostawcy warto skorzystać. Pomocna w tym może być porównywarka cen gazu. Sama zmiana dostawcy przebiega w nieco inny sposób, w zależności od tego, czy już kiedyś firma sprzedająca gaz była przez nas zmieniana. Jeśli zmiana dokonywana jest pierwszy raz, to umowę możemy bezkosztowo wypowiedzieć w dowolnej chwili. Jeśli jednak już kiedyś zmienialiśmy dostawcę gazu, to musimy szczegółowo zapoznać się z podpisaną umową i sprawdzić, na jakich warunkach odbywa się wypowiedzenie i z jakimi kosztami może się potencjalnie wiązać. Warto pamiętać, że zmiany dostawcy gazu może dokonać tylko ten, na kogo podpisana jest aktualnie umowa.

Najtańszy dostawca gazu

Fakty są takie, że cena oferowana przez alternatywnych sprzedawców gazu ziemnego jest dużo niższa od stawek oferowanych przez największych graczy na rynku. W przypadku produktu, którego jakość jest zawsze taka sama, cena stanowi bardzo ważny czynnik decydujący o wyborze konkretnej oferty. Tym bardziej warto rozejrzeć się, który sprzedawca może nam zaoferować najbardziej korzystne warunki handlowe.