Porównaj oferty

Cena prądu w taryfie G12  w 2024r

Nowe wyższe ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych objęły od 1 stycznia 2024 roku wszystkie taryfy z grupy G. W związku z tym odbiorcy końcowi rozliczający się ze sprzedawcami prądu na podstawie taryfy G12 otrzymali także wyższe o około 21 złotych rachunki. Przyczyną tego są zatwierdzone przez prezesa URE pod koniec 2021 roku nowe stawki taryf dla gospodarstw domowych podnoszące ceny czynnej energii elektrycznej o około 37% oraz stawki opłat dystrybucyjnych o 8%. Ile wobec tego wynosi obecnie cena prądu w przypadku taryfy G12?

Aktualne ceny prądu — taryfa G12

Podwyżki cen prądu w przypadku taryfy G12 objęły stawki w obu strefach bez względu na firmę, z którą odbiorcy energii elektrycznej mają podpisane umowy. Oznacza to więc, że wiele gospodarstw domowych wciąż płaci mniej za prąd zużywany w okresie, kiedy obowiązuje druga strefa, jednak więcej niż w 2021 roku. Aktualnie na rachunkach, rozliczanych za pomocą rozwiązania, jakim jest taryfa G12 cena za kWh prądu jest wobec tego znacznie wyższa.

Należy przy tym zaznaczyć, że podwyżkom uległy nie tylko stawki związane z zakupem energii czynnej w każdej ze stref taryfy G12, ale także koszty związane z opłatami dystrybucyjnymi. W efekcie wysokość rachunków za prąd będzie w 2024 roku wynosiła około 300 zł rocznie więcej niż dotychczas.

Czym jest taryfa G12 i od czego zależy w niej cena prądu?

Taryfa G12 to jedna z podstawowych taryf oferowanych dla gospodarstw domowych przez wszystkich sprzedawców prądu w Polsce. Głównym elementem odróżniającym ją od klasycznej taryfy G11 jest to, że cena zużywanej energii elektrycznej jest w jej przypadku uzależniona od pory dnia określanej jako strefa. Dlatego też taryfa G12 zaliczana jest to taryf dwustrefowych, na co wskazuje druga liczba w jej symbolu.

Zazwyczaj podział taryfy dwustrefowej G12 na strefy opiera się na wydzieleniu z doby 10 godzin, w których obowiązuje niższa cena za 1 kWh energii elektrycznej, występujących w okresie mniejszego ogólnego poboru energii, a także 14 godzin, w których cena prądu jest wyższa występujących w okresach wzmożonego poboru energii. Szczegółowe godziny dzielące taryfę G12 na szczytową i pozaszczytową, określaną także jako nocną uzależnione są od indywidualnych ustaleń każdego sprzedawcy prądu. Taryfa G12 najczęściej wybierana jest przez osoby, które generują większe zużycie energii elektrycznej w godzinach wieczornych oraz nocnych, dzięki temu mogą one w ten sposób obniżyć swoje rachunki za prąd, również obecnie, kiedy w ostatnim czasie znacznie one wzrosły.