Porównaj oferty

Cena gazu ziemnego


PGNiG logo

Firma PGNiG to najewiększy w Polsce sprzedawca gazu ziemnego. Obsługuje ok. 90% klientów w całym kraju. W PGNiG cena gazu zatwierdzana jest przez Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i głównie od ustaleń tych dwóch stron zalezy jakie ceny gazu będziemy płacić w kolejnym roku. Z małymi wyjątkami w województwie wielkopolskim oraz lubuskim, spółka ta jest tzw. sprzedawcą gazu z urzędu w pozostałej części kraju.

Poniższe ceny brutto przedstawione zostały na przykładzie mieszkańca Warszawy, rozliczanego w taryfie W-3.6, który w ciąu roku zużył 20 000 kWh.

 


SPRZEDAŻ
GAZU

 • Opłata abonamentowa 7,50 zł/miesiąc
 • Paliwo gazowe 24,62 gr/kWh

DYSTRYBUCJA
GAZU

 • Opłata dystrybucyjna stała 48,22 zł/miesiąc
 • Opłata dystrybucyjna zmienna 2,99 gr/kWh

CENA GAZU
2024

 • 31 groszy za 1 kWh

Rachunek
za gaz 2024

 • 6 195 zł złotych rocznie
 • 516,25 złotych miesięcznie

Cena gazu w Polsce w 2024 roku to średnio 31 groszy za 1 kWh dla klienta indywidualnego

Taryfowe ceny gazu w Polsce zmieniają się od 2 do 4 razy w ciągu roku. O ile w obszarze dystrybucji zmienność cen jest raczej mało gwałtowna, o tyle w sprzedaży wysokość cen zmienia się w sposób bardziej odczuwalny. Dzisiaj przybliżymy Wam tematykę związaną z cenami błękitnego paliwa w Polsce: od czego zależy cena gazu, jak możemy je podzielić oraz jak w bezpieczny i wiarygodny sposób porównać oferty u różnych sprzedawców, tak aby korzystając z możliwości wolnego rynku gazu ziemnego w Polsce:

 1. Po pierwsze: wiedzieć jak porównać ceny i dlaczego porównywarka cen gazu będzie nam pomocna.
 2. Po drugie: zabezpieczyć się przed wzrostem ceny błękitnego paliwa w ciągu kolejnych lat. Niestety ale cena gazu systematycznie i w bardzo wyraźny sposób wzrasta. Zamrożenie cen gazu na rok 2023 nie rozwiązuje problemu, tylko odsuwa go w czasie.

O tym, że cena gazu w sprzedaży się zmienia świadczy poniższy wykres. Widać na nim jak największy w Polsce sprzedawca gazu ziemnego - firma PGNiG od 2017 roku podnosi ceny dla odbiorców indywidualnych rozliczanych w grupach taryfowych od W-1 do W-3. Dzieje się tak do roku 2020. Spadek cen został zatrzymany w roku 2021. Obecnie cena gazu jest najwyższa w historii, ale skutecznie mimo wszystko obniżana przez ustalenie maksymalnej ceny na poziomie 0,20017 do czerwca 2024 roku.

ceny gazu ziemnego

źródło: opracowanie własne optimalenergy.pl

Widzimy również, że w latach 2015-2017 ceny zakupu przez nas gazu ziemnego spadały. W kolejnych latach przyszło nam płacić coraz więcej. Spółki Państwowe z pieniędzy jakie płacimy za gaz muszą inwestować m.in. w modernizację sieci dystrybucyjnych czy też oprogramowanie do rozliczania klientów, o czym napiszemy później. Dlatego też systematyczne podwyżki można było uzasadnić. W latach "Covidowych" niestety, ale do wcześniej wymienionych czynników doszedł kolejny - geopolityczny. W dwa lata temu - wojna na Ukrainie. To on odpowiada za tak drastyczne podwyżki cen surowców jakie obecnie obserwujemy na rynku.

Ceny gazu ziemnego u sprzedawców

Kwota z rachunku za gaz ziemny jest dzielona pomiędzy dwie firmy. Pierwszą z nich jest sprzedawca gazu ziemnego. Pozycja z rachunku za gaz ziemny jaka trafia na konto sprzedawcy to opłata za paliwo gazowe. Osoby, a w obecnej sytuacji rynkowej tylko firmy zmieniające sprzedawcę gazu mogą liczyć na dużo niższe stawki za 1 kWh niż u obecnego sprzedawcy, którym w zdecydowanej większości przypadków jest firma PGNiG. Ceny sprzedaży gazu zmieniają się bardzo dynamicznie. Ustalając wysokość ceny za gaz, w praktyce sprzedawcy kierują się trzema głównymi czynnikami:

 • Kosztem zakupu na Towarowej Giełdzie Energii 
 • Aktualną ceną oferowaną przez PGNiG 
 • Prowizją jaką sprzedawca na każdej 1 kWh chce wypracować w celu pokrycia kosztów swojej działalności 

Analizując ceny w ciągu ostatnich lat można stwierdzić, że zmiany w tym obszarze następują bardzo dynamicznie. Szczególnie jeśli po uwagę weźmiemy sprzedawców działających na wolnym rynku energii. Warto o tym pamiętać i przed podjęciem decyzji o ew. zmianie sprzedawcy skorzystać z porównywarki cen gazu OptimalEnergy.pl. Znajdują się tam aktualne oferty sprzedawców gazu ziemnego. Korzystając z naszego rozwiązania oszczędzasz czas na szukanie ofert na różnych stronach sprzedawców gazu, na których często nie łatwo jest znaleźć cennik z ew. dodatkowymi opłatami, które są pokazane w naszej porównywarce cen. Należy pamiętać, że poza ceną za 1 kWh w ofertach sprzedawców gazu może zmieniać się także comiesięczna opłata abonamentowa.

Podsumowując: zmieniając sprzedawcę gazu zapłacimy inną stawkę za 1 kWh paliwa gazowego oraz comiesięczną opłatę abonamentową.

Cena gazu - stawki dystrybutorów

Cena dystrybucji gazu, czyli opłaty jakie z rachunku za gaz trafiają na konto Operatora Systemu Dystrybucyjnego jest nam narzucana. W obszarze kosztów dystrybucji i samego podmiotu, który świadczy nam taką usługę nie ma prawa wyboru. W obszarze dystrybucji gazu ziemnego występuje tzw. monopol naturalny. W jednym obszarze tylko jeden pomiot może świadczyć daną usługę, w tym wypadku dostarczanie gazu ziemnego do naszych mieszkań czy firm. Sama cena dystrybucji z perspektywy ostatnich 6 lat zmienia się maksymalnie 2-3 razy do roku. Wahania cen dystrybucji gazu, inaczej niż w przypadku jej sprzedaży nie są gwałtowne i duże. Ustalanie cen dystrybucyjnych i ich ostatnie podwyżki mają związek m.in. z koniecznością ponoszenia przez dystrybutorów kosztów rozbudowy sieci gazowej czy też opieki nad istniejącą infrastrukturą.

Ile kosztuje m3 (kWh) gazu ziemnego

Wyżej wymienione dwa obszary: sprzedaży i dystrybucji składają się finalnie na koszty jakie pojawiają się na rachunku za gaz ziemny. Dodając koszty zmienne zależne od liczby zużytych kWh oraz comiesięczne koszty stałe możemy obliczyć ile faktycznie kosztuje nas 1 kWh. Jak to zrobić? Poniżej prosty wzór: Dodajemy opłatę dystrybucyjną zmienną i cenę za paliwo gazowe i mnożymy razy zużycie. Do tego wyniku dodajemy koszt opłaty abonamentowej oraz opłaty dystrybucyjnej stałej. Otrzymany rezultat dzielimy przez ilość kWh lub m3 zużytego gazu ziemnego Co ważne ze względu na występujące opłaty stałe, które nie są zależne od zużycia, koszt zakupu 1 kWh (m3) gazu ziemnego będzie tym niższy im większe będzie zużycie gazu ziemnego. Dokładna cena gazu zależy w końcu od zużycia. W jaki sposób możemy wpłynąć na minimalizowanie kosztów zakupu gazu? Wybrać ofertę sprzedawcy, który gwarantuje nam, że cena kWh w trakcie obowiązywania umowy np. przez okres 2 lub 3 lat nie ulegnie zmianie. Na pierwszym z przedstawionych wykresów widać wyraźnie, że od 2017 roku cena zakupu błękitnego paliwa rośnie. Cena gazu, którą zabezpieczymy na poziomie z dnia podpisania umowy pozwoli nam na uniknięcie wyższych kosztów zakupu w kolejnych latach.

Warto także spojrzeć na poniższy wykres. Wiecie co on przedstawia?

ceny gazu ziemnego sprzedaż i dystrybucja

źródło: opracowanie własne optimalenergy.pl

To procentowy udział kosztów dystrybucji i zakupu gazu ziemnego w całej kwocie rachunku za gaz jaką płacimy. Okazuje się, że ponad 80% z naszego rachunku ląduje na koncie sprzedawcy. To bardzo dobra proporcja. W przypadku rachunku za prąd ten udział jest na poziomie ok. 50% - reszta to opłaty za dystrybucję prądu

Gaz ziemny: cena dla domu i mieszkań

Charakterystyczne dla rynku gazu w Polsce i cen jakie płacimy w naszych mieszkaniach czy też domach jest to, że wysokość opłat jakie są nam naliczane wynikają z taryf zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Warto przytoczyć tutaj statystykę, ilu z nas zdecydowało się zmienić sprzedawcę gazu ziemnego:

liczba zmian sprzedawcy gazu dane URE

źródło: ure.gov.pl

Jak widzimy z takiej możliwości skorzystało ponad 290 tysięcy odbiorców indywidualnych oraz firm w naszym kraju. Dlaczego zmiana sprzedawcy gazu okazała się atrakcyjna dla tych odbiorców gazu ziemnego? Przez dużo lepsze oferty firm konkurencyjnych do PGNiG, które działają na rynku. Co ciekawe, wśród największych konkurentów PGNiG należy wymienić nie tylko mniej znanych sprzedawców takich jak Fortum, ale przede wszystkim największe koncerny energetyczne kojarzone przede wszystkim ze sprzedażą prądu. Cena gazu Tauron, Enea, Energa czy PGE są często bardziej atrakcyjne. Ofert na zakup błękitnego paliwa nie brakuje.

Jeśli szczególnie w okresie zimowym doskwierają nam wysokie koszty zakupu gazu, koniecznie skorzystanie z naszej porównywarki cen gazu dla domu!

Gaz ziemny: cena dla firm

W przypadku firm, od października 2017 roku w obszarze sprzedaży gazu ziemnego URE nie zatwierdza taryf gazu ziemnego. Oznacza to, że wszyscy przedsiębiorcy w Polsce ustalają sami ceny po jakiej będą kupować gaz ziemny. Tak samo jak z każdym innym towarem czy też usługą. Urząd Regulacji Energetyki nie ingeruje w stawki po jakich zawierane są umowy pomiędzy sprzedawcą gazu ziemnego, a klientem finalnym. Jak w praktyce wyglądają różnice w cenie za gaz ziemny? Na samym paliwie gazowym różnice pomiędzy najdroższą, a najtańszą ofertą mogą wynieść nawet 25%, jeśli do tego dodamy kilkaset złotych rocznie z tytułu niższej opłaty abonamentowej to uzbiera się bardzo konkretna kwota, którą w każdym przedsiębiorstwie będzie można wydać w lepszy sposób.

Cena gazu dla firm w 2024 roku jest określana przez PGNiG w tzw. cenniku standardowym. To swojego rodzaju punkt odniesienia dla innych sprzedawców, którzy chcąc przyciągnąć do siebie nowych klientów sprzedają gaz w niższej cenie. Jeśli umowę na gaz masz podpisaną na czas nieokreślony to najprawdopodobniej rozliczasz się w oparciu o te stawki:

ceny gazu ziemnego dla firm

źródło: opracowanie własne optimalenergy.pl

Ceny gazu w Polsce

Czy ceny gazu w Polsce są wysokie na tle innych Państw UE? Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dużo zależy od tego co będzie przedmiotem porównania. Jeśli pod uwagę weźmiemy tylko i wyłącznie koszt zakupu 1 m3 to jak się okazuje na podstawie danych z Eurostatu jesteśmy w środku Europy. Ceny gazu w Europie w obecnych czasach zmieniają się jednak dynamicznie. Trochę inaczej wygląda zestawienie, które pokazuje ile kWh gaz ziemnego możemy kupić za np. średnie wynagrodzenie w naszym kraju. Tutaj już tak wesoło nie jest. Jak podaje Eurostat, w 2016 roku za średnie wynagrodzenie:

 • w Polsce mogliśmy kupić ok. 1440 m3 gazu ziemnego
 • mieszkańcy Niemiec mogli ten sam gaz kupić w ilości 3340m3, a 
 • Brytyjczycy ponad 3500m3 gazu

Kraje z naszego regionu , takie jak Czechy czy też Słowacja ponosiły podobne koszty zakupu gazu jak i ilości m3 jakie można kupić za średnie wynagrodzenie w danym kraju.

Cena gazu - prognozy na przyszłość

Końcówka każdego roku w branży energetycznej to czas składania przez uczestników rynku - sprzedawców oraz dystrybutorów wniosków do Urzędu Regulacji Energetyki nie inaczej jest w tym roku. Zatwierdzone kilkudziesięcio procentowe podwyżki są dla wielu z nas zaskoczeniem. Niestety, ale należy zakładać, że w kolejnych latach o obniżeniu tych stawek możemy tylko pomarzyć.

Zacznijmy od taryf za dystrybucję. Te do połowy 2024 roku zostają zamrożone i nie wzrosną. Tak samo jak stawka sprzedaży gazu ziemnego.

Argumentów w takim działaniu należy szukać przede wszystkim w sytuacji geopolitycznej oraz rosnącemu popytowi na gaz. Coraz większa gazyfikacja małych i średnich miast powoduje, że nakłady na tego typu inwestycje stale rosną, a zapotrzebowanie wzrasta. Zakończenie budowy sieci gazowej powoduje z kolei ciągły wzrost kosztów jej utrzymania.

Ceny gazu ziemnego od 2021 roku systematycznie rosły. W naszej opinii trudno było jednak aż tak gwałtowny wzrost przewidzieć jaki miał miejsce 2 lata temu. Patrząc jednak na stawki jakie są oferowane klientowi biznesowemu, to wzrost ceny o 84% dla klienta indywidualnego może się powtórzyć w roku kolejnym. Obecnie firmy płacą za gaz ziemny 300-400 zł za 1 MWh. Najprawdopodobniej już w przyszłym roku ten poziom cen zostanie także osiągnięty przez klientów indywidualnych.

Podsumowując nasz rachunek za gaz, na który finalnie składają się dwa wcześniej opisane obszary musi wzrosnąć. Jeśli jednak (w przypadku firm) chcemy płacić zdecydowanie miej za gaz, czyli cena gazu na giełdzie ustala naszą aktualną cenę - koniecznie odwiedźcie naszą porównywarkę cen gdzie bezpłatnie kupicie gaz online i sprawdźcie, który ze sprzedawców oferuje dużo lepsze warunki niż PGNiG.

Ile kosztuje 1 kWh gazu ziemnego w Polsce w 2024 roku?

Od początku 2021 cena gazu dla klientów indywidulanych była 4 razy ponoszona. Obecnie wynosi 20,017 groszy za 1 kWh netto. W przypadku klientów biznesowych sytuacja cenowa na rynku jest dużo trudniejsza. Dwa lata temu gaz ziemny w Polsce kosztował około 11 groszy za 1 kWh, obecnie jest to już ponad 20 groszy za 1 kWh netto paliwa gazowego.

Jaka jest cena gazu ziemnego w zależności od taryfy?

Cena gazu ziemnego w zależności od taryfy różni się w bardzo małym stopniu. Odbiorcy z taryf od W-1 do W-4 mają dostęp do tych samych cenników. Dopiero duże firmy od taryfy W-5 w górę mają przygotowane indywidualne cenniki. Ma to związek z tym, że bez względu na porę dnia za gaz ziemny zawsze płacimy taką samą stawkę.

Podwyżki ceny gazu ziemnego w Polsce w 2024 - o ile?

W 2021 mieliśmy już 3 podwyżki cen gazu. Czwarta została ogłoszona w grudniu i jest historycznie wysoka. Cena gazu wzrosła o 84% za 1 kWh paliwa gazowego w przypadku klientów indywidualnych. Podwyżki cen gazu ziemnego dla firm są wprowadzane dużo częściej. Odbywa się to poprzez aktualizację cennika standardowego największego sprzedawcy gazu w Polsce. Bezpiecznie mogą się czuć Ci przedsiębiorcy, którzy podpisali umowy z gwarancją ceny 1 kWh na kilka lat. Do połowy 2024 roku cena gazu ziemnego jest zamrożona na poziomie z roku poprzedniego

Cena gazu ziemnego – co się na nią składa?

Na fakturze za gaz ziemny mamy cztery pozycje. Całość składa się na cenę gazu ziemnego. Są to opłaty: abonamentowa (zł/miesiąc), paliwo gazowe (zł/kWh), dystrybucyjna zmienna (zł/kWh) oraz dystrybucyjna stała (zł/miesiąc).

Ile kosztuje 1 kWh gazu ziemnego dla firm?

Obecnie cena 1 kWh gazu ziemnego dla firm to dokładnie 20,139 groszy netto za 1 kWh. Oferty na zakup gazu dla przedsiębiorstw na rok 2024 i 2025 są ponad dwu-trzykrotnie wyższe niż we wcześniejszych latach.