Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Ceny gazu ziemnego

Ceny gazu ziemnego

Taryfowe ceny gazu w Polsce zmieniają się od 2 do 4 razy w ciągu roku. O ile w obszarze dystrybucji gazu ziemnego zmienność cen jest raczej mało gwałtowna, o tyle w sprzedaży wysokość ceny gazu zmienia się w sposób bardziej odczuwalny. Dzisiaj przybliżymy Wam tematykę związaną z cenami gazu ziemnego w Polsce: od czego zależą, jak możemy je podzielić oraz jak w bezpieczny i wiarygodny sposób porównać oferty u różnych sprzedawców, tak aby korzystając z możliwości wolnego rynku gazu ziemnego w Polsce:

  1. Ceny gazu porównanie - czyli po pierwsze wybrać najlepszą dla siebie ofertę. 
  2. Po drugie zabezpieczyć się przed wzrostem ceny błękitnego paliwa w ciągu kolejnych lat.

O tym, że ceny gazu ziemnego rosną świadczy poniższy wykres. Widać na nim jak największy w Polsce sprzedawca gazu ziemnego - firma PGNiG od 2017 roku podnosi ceny gazu dla odbiorców indywidualnych rozliczanych w grupach taryfowych od W-1 do W-3.

ceny gazu ziemnego

źródło: opracowanie własne optimalenergy.pl

Widzimy również, że w latach 2015-2017 ceny zakupu przez nas gazu ziemnego spadały. Niestety, ale wszystkie czynniki wskazują na to, że w kolejnych latach za sprzedaż gazu przyjdzie nam płacić coraz więcej. Spółki Państwowe z pieniędzy jakie płacimy za gaz muszą inwestować m.in. w modernizację sieci dystrybucyjnych, o czym napiszemy później

Ceny gazu ziemnego u sprzedawców

Kwota z rachunku za gaz ziemny jest dzielona pomiędzy dwie firmy. Pierwszą z nich jest sprzedawca gazu ziemnego. Pozycja z rachunku za gaz ziemny jaka trafia na konto sprzedawcy to opłata za paliwo gazowe. Osoby, czy też firmy zmieniające sprzedawcę gazu mogą liczyć na dużo niższe stawki za 1 kWh gazu ziemnego niż u obecnego sprzedawcy, którym w zdecydowanej większości przypadków jest firma PGNiG. Ceny sprzedaży gazu zmieniają się bardzo dynamicznie. Ustalając wysokość ceny za gaz, w praktyce sprzedawcy gazu kierują się trzema głównymi czynnikami:

  • Kosztem zakupu gazu na Towarowej Giełdzie Energii 
  • Aktualną ceną gazu oferowaną przez PGNiG 
  • Prowizją jaką sprzedawca na każdej 1 kWh gazu ziemnego chce wypracować w celu pokrycia kosztów swojej działalności 

Analizując ceny gazu w ciągu ostatnich lat można stwierdzić, że zmiany w tym obszarze następują bardzo dynamicznie. Szczególnie jeśli po uwagę weźmiemy sprzedawców działających na wolnym rynku energii. Warto o tym pamiętać i przed podjęciem decyzji o ew. zmianie sprzedawcy gazu skorzystać z porównywarki cen gazu OptimalEnergy.pl. Znajdują się tam aktualne oferty sprzedawców gazu ziemnego. Korzystając z naszego rozwiązania oszczędzasz czas na szukanie ofert na różnych stronach sprzedawców gazu, na których często nie łatwo jest znaleźć cennik z ew. dodatkowymi opłatami, które są pokazane w naszej porównywarce cen. Należy pamiętać, że poza ceną za 1 kWh w ofertach sprzedawców gazu może zmieniać się także comiesięczna opłata abonamentowa.

Podsumowując: zmieniając sprzedawcę gazu zapłacimy inną stawkę za 1 kWh paliwa gazowego oraz comiesięczną opłatę abonamentową.

Dystrybucja gazu i jej cena

Cena dystrybucji gazu, czyli opłaty jakie z rachunku za gaz trafiają na konto Operatora Systemu Dystrybucyjnego jest nam narzucana. W obszarze kosztów dystrybucji i samego podmiotu, który świadczy nam taką usługę nie ma prawa wyboru. W obszarze dystrybucji gazu ziemnego występuje tzw. monopol naturalny. W jednym obszarze tylko jeden pomiot może świadczyć daną usługę, w tym wypadku dostarczanie gazu ziemnego do naszych mieszkań czy firm. Sama cena dystrybucji gazu ziemnego z perspektywy ostatnich 6 lat zmienia się maksymalnie 2-3 razy do roku. Wahania cen dystrybucji gazu, inaczej niż w przypadku jej sprzedaży nie są gwałtowne i duże. Ustalanie cen dystrybucyjnych i ich ostatnie podwyżki mają związek m.in. z koniecznością ponoszenia przez dystrybutorów kosztów rozbudowy sieci gazowej czy też opieki nad istniejącą infrastrukturą.

Ile kosztuje m3 (kWh) gazu ziemnego

Wyżej wymienione dwa obszary: sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego składają się finalnie na koszty jakie pojawiają się na rachunku za gaz ziemny. Dodając koszty zmienne zależne od liczby zużytych kWh oraz comiesięczne koszty stałe możemy obliczyć ile faktycznie kosztuje nas kWh gazu ziemnego. Jak to zrobić? Poniżej prosty wzór: Dodajemy opłatę dystrybucyjną zmienną i cenę za paliwo gazowe i mnożymy razy zużycie gazu. Do tego wyniku dodajemy koszt opłaty abonamentowej oraz opłaty dystrybucyjnej stałej. Otrzymany rezultat dzielimy przez ilość kWh lub m3 zużytego gazu ziemnego Co ważne ze względu na występujące opłaty stałe, które nie są zależne od zużycia gazu, koszt zakupu kWh (m3) gazu ziemnego będzie tym niższy im większe będzie zużycie gazu ziemnego. W jaki sposób możemy wpłynąć na minimalizowanie kosztów zakupu gazu? Wybrać ofertę sprzedawcy, który gwarantuje nam, że cena kWh w trakcie obowiązywania umowy np. przez okres 2 lub 3 lat nie ulegnie zmianie. Na pierwszym z przedstawionych wykresów widać wyraźnie, że od 2017 roku cena zakupu gazu rośnie. Zabezpieczając sobie cenę gazu na poziomie z dnia podpisania umowy unikamy wyższych kosztów zakupu gazu ziemnego w kolejnych latach.

Warto także spojrzeć na poniższy wykres. Wiecie co on przedstawia?

ceny gazu ziemnego sprzedaż i dystrybucja

źródło: opracowanie własne optimalenergy.pl

To procentowy udział kosztów dystrybucji i zakupu gazu ziemnego w całej kwocie rachunku za gaz jaką płacimy. W przypadku gazu ziemnego prawie 75% z naszego rachunku ląduje na koncie sprzedawcy gazu. To bardzo dobra proporcja. W przypadku rachunku za prąd ten udział jest na poziomie ok. 50% - reszta to opłaty za dystrybucję prądu

Gaz ziemny: cena dla domu i mieszkań

Charakterystyczne dla rynku gazu w Polsce i cen gazu jakie płacimy w naszych mieszkaniach czy też domach jest to, że wysokość opłat jakie są nam naliczane wynikają z taryf zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Warto przytoczyć tuaj statystykę, ilu z nas zdecydowało się zmienić sprzedawcę gazu ziemnego:

liczba zmian sprzedawcy gazu dane URE

źródło: ure.gov.pl

Jak widzmy z takiej możliwości skorzytało prawie 200 tysięcy odbiorców indywidualnych oraz firm w naszym kraju. Co skłoniło tych odbiorców do zmiany sprzedawcy gazu ziemnego? Dużo lepsze oferty firm konkurencyjnych do PGNiG, które działają na rynku gazu ziemnego. Co ciekawe, wśród największych konkurentów PGNiG należy wymienić nie tylko mniej znanych sprzedawców gazu ziemnego takich jak Fortum czy Po Prostu Energia, ale przede wszystkim największe koncerny energetyczne kojarzone przede wszystkim ze sprzedażą prądu, do których należy zaliczyć firmy: Tauron, Enea, Energa czy PGE. Ofert na zakup błękitnego paliwa nie brakuje.

Jeśli szczególnie w okresie zimowym doskwierają nam wysokie koszty zakupu gazu, koniecznie skorzystajnie z naszej porównywarki cen gazu dla domu!

Gaz ziemny: cena dla firm

W przypadku firm, od października 2017 roku w obszarze sprzedaży gazu ziemnego URE nie zatwierdza taryf gazu ziemnego. Oznacza to, że wszyscy przedsiębiorcy w Polsce ustalają sami ceny po jakiej będą kupować gaz ziemny. Tak samo jak z każdym innym towarem czy też usługą. Urząd Regulacji Energetyki nie ingeruje w stawki po jakich zawierane są umowy pomiędzy sprzedawcą gazu ziemnego, a klientem finalnym. Jak w praktyce wyglądają różniece w cenie za gaz ziemny? Na samym pliwie gazowym różnice pomiędzy najdroższą, a najtańszą ofertą mogą wynieść nawet 25%, jeśli do tego dodamy kilkaset złotych rocznie z tytułu niższej opłaty abonamentowej to uzbiera się bardzo konkretna kwota, którą w każdym przedsiębiorstwie będzie można wydać w lepszy sposób.

Ceny gazu w Polsce

Czy ceny gazu w Polsce są wysokie na tle innych Państw UE? Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dużo zależy od tego co będzie przedmiotem porównania. Jeśli pod uwagę weźmiemy tylko i wyłącznie koszt zakupu 1 m3 gazu ziemnego to jak się okazuje na podstawie danych z Eurostatu jesteśmy w środku Europy. Trochę inaczej wygląda zestawienie, które pokazuje ile kWh gaz ziemnego możemy kupić za np. średnie wynagrodzenie w naszym kraju. Tutaj już tak wesoło nie jest. Jak podaje Eurostat, w 2016 roku za średnie wynagrodzenie:

  • w Polsce mogliśmy kupić ok. 1440 m3 gazu ziemnego
  • mieszkańcy Niemiec mogli ten sam gaz kupić w ilości 3340m3, a 
  • Brytyjczycy ponad 3500m3 gazu

Kraje z naszego regionu , takie jak Czechy czy też Słowacja ponosiły podobne koszty zakupu gazu jak i ilości m3 jakie można kupić za średnie wynagrodzenie w danym kraju.