Strona główna > Ceny gazu 2021

Ceny gazu 2021

Taryfowe ceny gazu w Polsce zmieniają się od 2 do 4 razy w ciągu roku. O ile w obszarze dystrybucji zmienność cen jest raczej mało gwałtowna, o tyle w sprzedaży wysokość cen zmienia się w sposób bardziej odczuwalny. Dzisiaj przybliżymy Wam tematykę związaną z cenami błękitnego paliwa w Polsce: od czego zależą, jak możemy je podzielić oraz jak w bezpieczny i wiarygodny sposób porównać oferty u różnych sprzedawców, tak aby korzystając z możliwości wolnego rynku gazu ziemnego w Polsce:

 1. Po pierwsze jak porównać ceny i dlaczego porównywarka cen gazu będzie nam pomocna.
 2. Po drugie zabezpieczyć się przed wzrostem ceny błękitnego paliwa w ciągu kolejnych lat.

O tym, że ceny sprzedaży się zmieniają świadczy poniższy wykres. Widać na nim jak największy w Polsce sprzedawca gazu ziemnego - firma PGNiG od 2017 roku podnosi ceny dla odbiorców indywidualnych rozliczanych w grupach taryfowych od W-1 do W-3. Dzieje się tak do roku 2020. Spadek cen został utrzymany także w roku 2021.

ceny gazu ziemnego

źródło: opracowanie własne optimalenergy.pl

Widzimy również, że w latach 2015-2017 ceny zakupu przez nas gazu ziemnego spadały. W kolejnych latach przyszło nam płacić coraz więcej. Spółki Państwowe z pieniędzy jakie płacimy za gaz muszą inwestować m.in. w modernizację sieci dystrybucyjnych czy też oprogramowanie do rozliczania klientów, o czym napiszemy później. Dlatego też podwyżki można było uzasadnić.

Ceny gazu ziemnego u sprzedawców

Kwota z rachunku za gaz ziemny jest dzielona pomiędzy dwie firmy. Pierwszą z nich jest sprzedawca gazu ziemnego. Pozycja z rachunku za gaz ziemny jaka trafia na konto sprzedawcy to opłata za paliwo gazowe. Osoby, czy też firmy zmieniające sprzedawcę gazu mogą liczyć na dużo niższe stawki za 1 kWh niż u obecnego sprzedawcy, którym w zdecydowanej większości przypadków jest firma PGNiG. Ceny sprzedaży gazu zmieniają się bardzo dynamicznie. Ustalając wysokość ceny za gaz, w praktyce sprzedawcy kierują się trzema głównymi czynnikami:

 • Kosztem zakupu na Towarowej Giełdzie Energii 
 • Aktualną ceną oferowaną przez PGNiG 
 • Prowizją jaką sprzedawca na każdej 1 kWh chce wypracować w celu pokrycia kosztów swojej działalności 

Analizując ceny w ciągu ostatnich lat można stwierdzić, że zmiany w tym obszarze następują bardzo dynamicznie. Szczególnie jeśli po uwagę weźmiemy sprzedawców działających na wolnym rynku energii. Warto o tym pamiętać i przed podjęciem decyzji o ew. zmianie sprzedawcy skorzystać z porównywarki cen gazu OptimalEnergy.pl. Znajdują się tam aktualne oferty sprzedawców gazu ziemnego. Korzystając z naszego rozwiązania oszczędzasz czas na szukanie ofert na różnych stronach sprzedawców gazu, na których często nie łatwo jest znaleźć cennik z ew. dodatkowymi opłatami, które są pokazane w naszej porównywarce cen. Należy pamiętać, że poza ceną za 1 kWh w ofertach sprzedawców gazu może zmieniać się także comiesięczna opłata abonamentowa.

Podsumowując: zmieniając sprzedawcę gazu zapłacimy inną stawkę za 1 kWh paliwa gazowego oraz comiesięczną opłatę abonamentową.

Dystrybutorzy gazu i ich cena oraz stawki

Cena dystrybucji gazu, czyli opłaty jakie z rachunku za gaz trafiają na konto Operatora Systemu Dystrybucyjnego jest nam narzucana. W obszarze kosztów dystrybucji i samego podmiotu, który świadczy nam taką usługę nie ma prawa wyboru. W obszarze dystrybucji gazu ziemnego występuje tzw. monopol naturalny. W jednym obszarze tylko jeden pomiot może świadczyć daną usługę, w tym wypadku dostarczanie gazu ziemnego do naszych mieszkań czy firm. Sama cena dystrybucji z perspektywy ostatnich 6 lat zmienia się maksymalnie 2-3 razy do roku. Wahania cen dystrybucji gazu, inaczej niż w przypadku jej sprzedaży nie są gwałtowne i duże. Ustalanie cen dystrybucyjnych i ich ostatnie podwyżki mają związek m.in. z koniecznością ponoszenia przez dystrybutorów kosztów rozbudowy sieci gazowej czy też opieki nad istniejącą infrastrukturą.

Ile kosztuje m3 (kWh) gazu ziemnego

Wyżej wymienione dwa obszary: sprzedaży i dystrybucji składają się finalnie na koszty jakie pojawiają się na rachunku za gaz ziemny. Dodając koszty zmienne zależne od liczby zużytych kWh oraz comiesięczne koszty stałe możemy obliczyć ile faktycznie kosztuje nas 1 kWh. Jak to zrobić? Poniżej prosty wzór: Dodajemy opłatę dystrybucyjną zmienną i cenę za paliwo gazowe i mnożymy razy zużycie. Do tego wyniku dodajemy koszt opłaty abonamentowej oraz opłaty dystrybucyjnej stałej. Otrzymany rezultat dzielimy przez ilość kWh lub m3 zużytego gazu ziemnego Co ważne ze względu na występujące opłaty stałe, które nie są zależne od zużycia, koszt zakupu 1 kWh (m3) gazu ziemnego będzie tym niższy im większe będzie zużycie gazu ziemnego. W jaki sposób możemy wpłynąć na minimalizowanie kosztów zakupu gazu? Wybrać ofertę sprzedawcy, który gwarantuje nam, że cena kWh w trakcie obowiązywania umowy np. przez okres 2 lub 3 lat nie ulegnie zmianie. Na pierwszym z przedstawionych wykresów widać wyraźnie, że od 2017 roku cena zakupu błękitnego paliwa rośnie. Zabezpieczając sobie cenę na poziomie z dnia podpisania umowy unikamy wyższych kosztów zakupu w kolejnych latach.

Warto także spojrzeć na poniższy wykres. Wiecie co on przedstawia?

ceny gazu ziemnego sprzedaż i dystrybucja

źródło: opracowanie własne optimalenergy.pl

To procentowy udział kosztów dystrybucji i zakupu gazu ziemnego w całej kwocie rachunku za gaz jaką płacimy. Okazuje się, że prawie 75% z naszego rachunku ląduje na koncie sprzedawcy. To bardzo dobra proporcja. W przypadku rachunku za prąd ten udział jest na poziomie ok. 50% - reszta to opłaty za dystrybucję prądu

Gaz ziemny: cena dla domu i mieszkań

Charakterystyczne dla rynku gazu w Polsce i cen jakie płacimy w naszych mieszkaniach czy też domach jest to, że wysokość opłat jakie są nam naliczane wynikają z taryf zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki. Warto przytoczyć tutaj statystykę, ilu z nas zdecydowało się zmienić sprzedawcę gazu ziemnego:

liczba zmian sprzedawcy gazu dane URE

źródło: ure.gov.pl

Jak widzimy z takiej możliwości skorzystało ponad 200 tysięcy odbiorców indywidualnych oraz firm w naszym kraju. Dlaczego zmiana sprzedawcy gazu okazała się atrakcyjna dla tych odbiorców gazu ziemnego? Dużo lepsze oferty firm konkurencyjnych do PGNiG, które działają na rynku. Co ciekawe, wśród największych konkurentów PGNiG należy wymienić nie tylko mniej znanych sprzedawców takich jak Fortum czy Po Prostu Energia, ale przede wszystkim największe koncerny energetyczne kojarzone przede wszystkim ze sprzedażą prądu, do których należy zaliczyć firmy: Tauron, Enea, Energa czy PGE. Ofert na zakup błękitnego paliwa nie brakuje.

Jeśli szczególnie w okresie zimowym doskwierają nam wysokie koszty zakupu gazu, koniecznie skorzystanie z naszej porównywarki cen gazu dla domu!

Gaz ziemny: cena dla firm

W przypadku firm, od października 2017 roku w obszarze sprzedaży gazu ziemnego URE nie zatwierdza taryf gazu ziemnego. Oznacza to, że wszyscy przedsiębiorcy w Polsce ustalają sami ceny po jakiej będą kupować gaz ziemny. Tak samo jak z każdym innym towarem czy też usługą. Urząd Regulacji Energetyki nie ingeruje w stawki po jakich zawierane są umowy pomiędzy sprzedawcą gazu ziemnego, a klientem finalnym. Jak w praktyce wyglądają różnice w cenie za gaz ziemny? Na samym paliwie gazowym różnice pomiędzy najdroższą, a najtańszą ofertą mogą wynieść nawet 25%, jeśli do tego dodamy kilkaset złotych rocznie z tytułu niższej opłaty abonamentowej to uzbiera się bardzo konkretna kwota, którą w każdym przedsiębiorstwie będzie można wydać w lepszy sposób.

Ceny gazu w Polsce

Czy ceny gazu w Polsce są wysokie na tle innych Państw UE? Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Dużo zależy od tego co będzie przedmiotem porównania. Jeśli pod uwagę weźmiemy tylko i wyłącznie koszt zakupu 1 m3 to jak się okazuje na podstawie danych z Eurostatu jesteśmy w środku Europy. Trochę inaczej wygląda zestawienie, które pokazuje ile kWh gaz ziemnego możemy kupić za np. średnie wynagrodzenie w naszym kraju. Tutaj już tak wesoło nie jest. Jak podaje Eurostat, w 2016 roku za średnie wynagrodzenie:

 • w Polsce mogliśmy kupić ok. 1440 m3 gazu ziemnego
 • mieszkańcy Niemiec mogli ten sam gaz kupić w ilości 3340m3, a 
 • Brytyjczycy ponad 3500m3 gazu

Kraje z naszego regionu , takie jak Czechy czy też Słowacja ponosiły podobne koszty zakupu gazu jak i ilości m3 jakie można kupić za średnie wynagrodzenie w danym kraju.

Ceny gazu 2021 i w latach kolejnych. Czy będą podwyżki?

Końcówka każdego roku w branży energetycznej to czas składania przez uczestników rynku - sprzedawców oraz dystrybutorów wniosków do Urzędu Regulacji Energetyki nie inaczej było w roku 2019. Trzeba jednak przyznać, że w obszarze gazu ziemnego zatwierdzanie taryf przeszło bardzo sprawnie. Dlaczego? O tym piszemy poniżej:

Zacznijmy od taryf za dystrybucję. Te w 2021 roku praktycznie się nie zmienią. Przesłanki płynące z rynku były jednak zupełnie inne. Sugerowany przez większość ekspertów był konieczny wzrost stawek w tym obszarze. Argumentów w takim działaniu należy szukać przede wszystkim w konieczności rozbudowy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Coraz większa gazyfikacja małych i średnich miast powoduje, że nakłady na tego typu inwestycje stale rosną. Zakończenie budowy sieci gazowej powoduje z kolei ciągły wzrost kosztów jej utrzymania. Jeśli dodamy do tego inwestycję w rurociąg Baltic Pipe staje się jasne, że obszarów, w których wymagane są ogromne środki finansowe nie brakuje.

Ceny gazu ziemnego w 2021 roku spadły. W naszej opinii nie było to jednak tak oczywiste pomimo tego większe znaczenie w ustaleniu ceny gazu 2021 roku będzie miała "polityka" niż warunki rynkowe. Okazuje się bowiem, że ceny gazu ziemnego na giełdzie spadają, co powinno przełożyć się na niższą cenę zakupu 1 kWh przez odbiorcę końcowego. Wcale jednak tak się stać nie musiało:

 1. Po pierwsze dlatego, że zatwierdzanie taryf na 2021 rok będzie już po wyborach parlamentarnych, więc ryzyko polityczne wzrostu cen gazu będzie niewielkie
 2. Po drugie nie jest tajemnicą, że składane obietnice wyborcze trzeba z czegoś finansować, a wyniki Spółek Skarbu Państwa to najlepsze źródło finansowania różnego rodzaju obietnic
 3. Po trzecie to stale rosnące w Polsce koszty pracy i funkcjonowania firm, które nie omijają PGNiG.

Podsumowując nasz rachunek za gaz, na który finalnie składają się dwa wcześniej opisane obszary delikatnie się obniży. Jeśli jednak chcemy płacić zdecydowanie miej za gaz, czyli stawki jakie wynikają z cen giełdowych - koniecznie odwiedźcie naszą porównywarkę cen gdzie bezpłatnie kupicie gaz online i sprawdźcie, który ze sprzedawców oferuje dużo lepsze warunki niż PGNiG.