Porównaj oferty

Taryfa Z-1, Z-2, Z-3, Z-4 oraz S-1, S-2, S-3, S-4.

O klasyfikacji do grup taryfowych ze względu m.in. na śr. roczne zużycie gazu ziemnego pisaliśmy już wielokrotnie. Zdecydowana większość z nas rozlicza się w taryfach gazu ziemnego, których oznaczenie zaczyna się od litery W. Symbol ten jest przypisany dla gazu wysokometalowego, który jest dostarczany do ponad 90% odbiorców gazu ziemnego w Polsce. Spora grupa osób indywidualnych i firm rozlicza się w oparciu o grupy taryfowe, których nazewnictwo zaczyna się od innych symboli. Poniżej przedstawimy zasady klasyfikacji odbiorców do następujących grup taryfowych:

 • Taryfa gazu S
 • Taryfa gazu Z
 • Taryfa gazu R

Inne taryfy gazu ziemnego - skąd zmiana nazewnictwa?

Inne oznaczanie grup taryfowych jest związane z inną jakością gazu ziemnego jaka dostarczana jest do części odbiorców gazu ziemnego. Odbiorcy przyłączeni do głównej sieci gazowej, w której płynie gaz wysokometanowy (GZ-50) posiadają grupy taryfowe zaczynające się od litery W. Rozróżniamy trzy inne oznaczenia dla grup taryfowych

 1. Taryfa gazu S, w której do odbiorców gazu ziemnego dostarczany jest gaz ziemny określany jako Lw (Dawniej GZ-41,5) charakteryzujący się niższą wartością opałową
 2. Taryfa gazu Z, w której dostarczany jest gaz ziemny o nazwie Ls (Wcześniej GZ-35), który ma jeszcze niższą wartość opałową od gazu Lw.
 3. Taryfa gazu R. Są to odbiorcy spalający gaz propan-butan.

Podsumowując: różnice w nazewnictwie są związane z jakością gazu ziemnego jaki jest dostarczany do naszych firm czy też domów. Niższa jakość gazu (niższa wartość opałowa) powoduje, że chcąc uzyskać tyle samo energii cieplnej musimy spalić dużo więcej gazu ziemnego. Na szczęście wysokość opłat za gaz ziemny jest proporcjonalna do jakości gazu jaki jest przesyłany. Odbiorcy gazu o niższej jakości płacą za niego mniej, niższa cena gazu za każdą 1 kWh idzie w parze z koniecznością zakupu ich większych ilości.

Taryfa gazu S

Taryfa gazu S dostarczana jest do odbiorców gazu ziemnego, którzy przyłączeni są do lokalnej sieci dystrybucyjnej. Gaz ziemny jest wydobywany najczęściej z terenów na obszarze północno-zachodniej Polski. Taryfa gazu S dzielimy na kilka grup taryfowych. Dla odbiorców indywidualnych oraz małych i średnich firm wyróżniamy następujące grupy taryfowej:

Grupa taryfowa S-1

Do tej grupy taryfowej są klasyfikowani odbiorcy gazu ziemnego, którzy w ciągu roku zużywają mniej niż 3 650kWh gazu ziemnego. Najczęściej są to odbiorcy, którzy gaz ziemny wykorzystują do podgrzewania posiłków na kuchence gazowej. Grupa taryfowa S-1 dzieli się na:

 • taryfa S-1.1 - jeden odczyt licznika gazu w ciągu roku
 • taryfa S-1.2 - dwa odczyty gazu ziemnego w ciągu roku
 • taryfa S-1.12T - 12 odczytów licznika gazu w ciągu roku, w tym jeden przez pracownika OSD

Grupa taryfowa S-2

To taryfa przeznaczona dla odbiorców zużywających w ciągu roku od 3 650 do 14 600 kWh w ciągu roku. Największą grupę odbiorców stanowią użytkownicy wykorzystujący gaz do gotowania potraw oraz ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Taryfa S-2 dzieli się na:

 • taryfa S-2.1 - jeden odczyt licznika gazu w ciągu roku przez pracownika OSD
 • taryfa S-2.2 - dwa odczyty gazu ziemnego w ciągu roku przez pracownika Dystrybutora gazu
 • taryfa S-2.12T - 12 odczytów licznika gazu w ciągu roku, w tym jeden przez pracownika OSD

Grupa taryfowa S-3

Osoby ogrzewające dom gazem ziemnym trafiają właśnie do tej taryfy. S-3 to taryfa, która swoim zakresem obejmuje zużycie gazu na poziomie od 14 600 do 97 100 kWh/ rok. Inaczej niż 2 poprzednie taryfy grupę taryfową S-3 dzielimy na:

 • taryfa S-3.6 - sześć odczyt licznika gazu w ciągu roku przez pracownika OSD
 • taryfa S-3.9 - dziewięć odczyty gazu ziemnego w ciągu roku przez pracownika Dystrybutora gazu
 • taryfa S-3.12T - 12 odczytów licznika gazu w ciągu roku, w tym sześć przez pracownika OSD

Grupa taryfowa S-4

Do taryfy S-4 trafiają najwięksi obiorcy gazu ziemnego przyłączeni do sieci o mocy umownej poniżej 110 kWh/h i zużywający ponad 97 100 kWh w ciągu roku.

Taryfa gazu Z

Taryfa gazu Z, tak samo jak taryfa S charakteryzuje się niższą wartością opałową gazu ziemnego w stosunku do gazu, który jest rozliczany w taryfach o symbolu W. Gaz oznaczany symbolem Z jest wydobywany Polsce i dostarczany lokalnymi sieciami dystrybucyjnym np. od odbiorców mieszkających w Wielkopolsce.

Grupa taryfowa Z-1

Do tej grupy taryfowej są klasyfikowani odbiorcy gazu ziemnego, którzy w ciągu roku zużywają mniej niż 3 200kWh gazu ziemnego. W praktyce są to odbiorcy gazu określani mianem "kuchenkowców" ze względu na to, że gaz ziemny jest przez nich wykorzystywany w kuchenkach gazowych. Grupa taryfowa Z-1 dzieli się na:

 • taryfa Z-1.1 - jeden odczyt licznika gazu w ciągu roku
 • taryfa Z-1.2 - dwa odczyty gazu ziemnego w ciągu roku
 • taryfa Z-1.12T - 12 odczytów licznika gazu w ciągu roku, w tym jeden przez pracownika OSD

Grupa taryfowa Z-2

Odbiorcy zużywający gazu ziemny od 3 200 do 12 800 kWh w ciągu roku są klasyfikowani do grupy taryfowej Z-2. Największą grupę odbiorców stanowią użytkownicy wykorzystujący gaz ziemny do przygotowywania obiadów oraz ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Taryfa Z-2 dzieli się na:

 • taryfa Z-2.1 - jeden odczyt licznika gazu w ciągu roku przez pracownika OSD
 • taryfa Z-2.2 - dwa odczyty gazu ziemnego w ciągu roku przez pracownika Dystrybutora gazu
 • taryfa Z-2.12T - 12 odczytów licznika gazu w ciągu roku, w tym jeden przez pracownika OSD

Grupa taryfowa Z-3

Ogrzewanie domów gazem ziemnym z pewnością spowoduje przydzielenie odbiorców gazu właśnie do tej taryfy. Z-3 to taryfa, która swoim zakresem obejmuje zużycie gazu na poziomie od 12 800 do 85 200 kWh/ rok. Inaczej niż 2 poprzednie taryfy grupę taryfową Z-3 dzielimy na:

 • taryfa Z-3.6 - sześć odczyt licznika gazu w ciągu roku przez pracownika OSD
 • taryfa Z-3.9 - dziewięć odczyty gazu ziemnego w ciągu roku przez pracownika Dystrybutora gazu
 • taryfa Z-3.12T - 12 odczytów licznika gazu w ciągu roku, w tym sześć przez pracownika OSD

Grupa taryfowa Z-4

Do taryfy Z-4 trafiają najwięksi obiorcy gazu ziemnego przyłączeni do sieci o mocy umownej poniżej 110 kWh/h i zużywający ponad 85 200 kWh w ciągu roku. Wyższa grupa taryfowa wiąże się w wyższymi opłatami stałymi, ale niższą stawką za kWh gazu ziemnego przy dystrybucji. W przypadku stawek za sprzedaż gazu, wszystko zależy od tego jaki sprzedawca gazu będzie tym, od którego gaz ziemny kupimy.

Taryfa gazu R

To bardzo rzadko w Polsce wykorzystywana grupa taryfowa. Przydział do grupy taryfowej w przypadku taryfy R odbywa się na tej samej zasadzie co w wypadku grup taryfowych o symbolach W, Z, oraz S.

Zmiana firmy odpowiadającej za transakcje sprzedaży gazu dla taryfy gazu S oraz taryfy Z

Czy osoby pobierające gaz ziemny pochodzący z lokalnych źródeł mogą zmienić sprzedawcę gazu? Oczywiście! O możliwości wyboru innego sprzedawcy gazu decydują tzw. generalne umowy dystrybucyjne. Jest to umowa podpisywana pomiędzy lokalnym dystrybutorem, a sprzedawcą który chce swój produkt - gaz ziemny sprzedawać w określonej sieci. Jeśli chcesz otrzymać ofertę zmiany sprzedawcy gazu wystarczy, że w naszej porównywarce cen gazu wpiszesz swój kod pocztowy. Nasz algorytm sprawdzi, do jakiego Dystrybutora należy obszar zdefiniowany kodem pocztowym i jeśli dla danej sieci jest chociażby jeden alternatywy sprzedawca zostanie on wyświetlony w porównaniu cen gazu.