Porównaj oferty

Taryfa W-3 i W-4. Domy i firmy z dużym zużyciem gazu ziemnego

Taryfa W-3 i taryfa W-4 przeznaczone są dla odbiorców gazu ziemnego, którzy błękitne paliwo wykorzystują nie tylko do celów, ale także do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania mieszkań czy też domów. Poniżej przedstawimy dokładne opisy grup taryfowych. Zanim jednak napiszemy o szczegółach, kilka zdań na temat samych grup taryfowych gazu ziemnego. Tak samo jak taryfa W-1 oraz taryfa W-2, tak samo grupy taryfowe gazu ziemnego W-3 i W-4 kategoryzują odbiorców gazu ziemnego przede wszystkim pod kątem ilości spalanego gazu ziemnego w ciągu roku. Im więcej gazu ziemnego spalamy, tym w grupie taryfowej o wyższym numerze będziemy rozliczani. Decyzja o tym kiedy zostaniemy przeniesieni do wyższej grupy taryfowej jest automatyczna i nie mamy na nią wpływu. Samo nazewnictwo w grupie taryfowej W jest związane jeszcze z następującymi kryteriami:

  • Rodzajem pobieranego gazu. Dla grupy taryfowej o symbolu W jest to gaz wysokometanowy
  • Wcześniej wspomnianym śr. rocznym zużyciem gazu ziemnego, które to kryterium jest najistotniejsze
  • Częstotliwością odczytów liczniku gazu, o czym szczegółowo napiszemy poniżej

Zacznijmy w takim razie od grupy taryfowej W-3

Taryfa W-3

Głównym kryterium, które decyduje o tym, że zostaniemy rozliczeni w grupie taryfowej W-3 jest roczne zużycie gazu ziemnego w roku umownym. Rok umowy to innymi słowy okres poboru gazu ziemnego przez odbiorcę w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dla każdego odbiorcy może być różny w początkowym okresie ze względu na czas montażu przyłącza gazowego. Jeśli nasze roczne zużycie gazu ziemnego jest na poziomie od 13 350 do 88 900 kWh/rok to zostaniemy przydzieleni właśnie do tej grupy taryfowej. Przedział zużycia gazu na poziomie do 88 900 kWh/rok w praktyce odpowiada odbiorcom gazu ziemnego, którzy mieszkają w domach do 190 m2 o dobrej izolacji termicznej budynku oraz liczbie użytkowników nie przekraczających 6 osób.

Rodzaje taryfy gazu W-3: W-3.6, W-3.9, W-3.12

Taryfa W-3 dzieli się na 3 rodzaje. W nazwie konkretnej taryfy widzimy na końcu inną liczbę. Ostatnia cyfra mówi nam o ilości odczytów ze strony OSD licznika gazu ziemnego i ogólnych odczytów licznika.

  1. Taryfa W-3.6 - sześć odczytów pracownika Dystrybutora Gazu Ziemnego w ciągu roku
  2. Taryfa W-3.9- dziewięć odczytów pracownika Dystrybutora Gazu Ziemnego w ciągu roku
  3. Taryfa W-3.12 - sześć odczytów pracownika Dystrybutora Gazu Ziemnego w ciągu roku. W sumie liczba odczytów w ciągu roku wynosi 12.

Co ważne o liczbie odczytów licznika gazu ziemnego możemy zadecydować sami. Nie ma w tym wypadku konieczności wpasowania się w jakieś odgórne wytyczne, tak samo jak w przypadku śr. rocznego zużycia gazu ziemnego

Taryfa W-4

W przypadku taryfy gazu W-4 jedynym kryterium decydującym o tym czy znajdziemy się w tej grupie taryfowej jest śr. roczne zużycie gazu. Nie mamy tutaj podziału na rodzaje taryf gazowych w obręgie taryfy W-4, ponieważ odczyty odbywają się co miesiąc. Najważniejszą informacją jest przedział śr. rocznego zużcia gazu ziemnego, który wynosi powyżej 88 900 kWh przy podłączeniu do sieci gazowej o mocy umownej do 110 kWh/h

Ceny gazu w taryfie W-3 i W-4

Porównywarka cen gazu dostępna na naszej stronie to miejsce gdzie znajdziecie aktualne ceny sprzedaży gazu ziemnego w taryfie W-3 i W-4. W przypadku dystrybucji gazu ziemnego jak to widać na poniższym screenie ze strony Urzędu Regulacji Energetyki im wyższa grupa taryfowa tym wyższa stawka opłaty stałej, która jest doliczana do każdego rachunku za gaz, ale jednocześnie niższa stawka opłaty zmiennej, która jest uzależniona od ilości spalanych kWh gazu ziemnego.

taryfa w3 i 34

W praktyce zmiana grupy taryfowej z W-3 na W-4 jest najmniej opłacalna, dla tych z nas, którzy w ciągu roku zużywają pomiędzy 88 900 kWh, a 95 000 kWh. Dużo wyższa stawka opłaty stałej niweluje korzyść wynikającą z niższej stawki opłaty zmiennej.

Jak zmienić taryfę W-3 na W-4

Tak jak pisaliśmy wcześniej - nie możemy złożyć wniosku o zmianę grupy taryfowej z W-3 na W-4 jeśli nie jest on podparty uzasadnieniem pokazującym dużo niższe lub dużo wyższe zużycie gazu w ciągu ostatniego okresu czasu. Możemy wpłynąć na częstotliwość odczytów liczników gazu ziemnego. Taki sposób działania jest dużo bardziej rygorystyczny, niż przypadku np. taryf prądu. W taryfach prądu sami możemy decydować w jakiej grupie taryfowej chcemy być rozliczani. Dużo większy wybór w obszarze energii elektrycznej jest oczywiście spowodowany tym, że występują tam różnice w cenie prądu w ciągu doby. W przypadku gazu ziemnego w każdej grupie taryfowej zapłacimy w ciągu doby taką samą stawkę.

Zmiana sprzedawcy gazu w taryfie W-3 i W-4

Ze względu na duże ilości zużywanego gazu ziemnego w grupach taryfowych W-3 i W-4 zmiana sprzedawcy gazu ziemnego dla obiorców rozliczających się w tych taryfach jest szczególnie korzystna. Wybierając najtańsze oferty z naszej porównywarki cen gazu odbiorca może zaoszczędzić kilkaset złotych w skali roku. To tak jakby nie musiał płacić za 1 lub 2 średniej wysokości rachunki za gaz ziemny. Wszystko zależy oczywiście od aktualnej oferty sprzedawców gazu. Na optimalenergy.pl udostępniamy największą bazę ofert sprzedawców gazu. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Pamiętajcie: największy wybór = najniższa cena!

taryfa gazu ziemnego w3 i w4 porównanie

źródło: optimalenergy.pl