Porównaj oferty

Taryfy gazu ziemnego W-5, W-6, W-7 i W-8

W przypadku gazu ziemnego klasyfikacja odbiorcy końcowego do określonej grupy taryfowej zależy od rocznego zużycia gazu ziemnego, mocy umownej, czy też ciśnienia gazu w miejscu odbioru. Dziś o tym, która cecha jest decycująca w przypadku klasyfikacji największych w Polsce dobiorców gazu ziemnego.

Odbiorcy gazu ziemnego są klasyfikowani do tzw. taryf gazu ziemnego. O tym, w jaki sposób gaz ziemny dla firm powiązać z grupą taryfową decydują przede wszystkim czynniki techniczne do których należą:

  1. Moc umowna
  2. Roczna ilość odbieranego paliwa gazowego
  3. Wskaźnik nierówności poboru
  4. Liczba odczytów układów pomiarowych w ciągu roku

W przypadku taryf W-5 i wyższych z wyżej wymienionych punktów istotne nie jest tylko pkt 2 czyli roczna ilość obieranego paliwa gazowego. Wszystkie pozostałe wpływają na to do której taryfy finalnie trafi odbiorca. Punkt 2 jest ważny m.in. w przypadku taryfy W-3 i W-4.

Klasyfikacja do taryfy W-5, W-6, W-7, W-8

Poniżej przedstawiamy w jaki sposób odbiorcy biznesowi są klasyfikowani do grup taryfowych gazu ziemnego. Dla grup taryfowych do W-7 włącznie warunkiem jest posiadanie w miejscu odbioru gazu ciśnienia paliwa gazowego na poziomie nie wyższym niż 0,5 MPA

  • Taryfa W-5. Dokładne nazwy grup taryfowych to: W-5.1 oraz W-5.2
Grupa taryfowa Moc umowna b [kWh/h] Roczna ilość odbieranego paliwa gazowego a [kWh/rok] Wskaźnik nierównomierności poboru [c] Liczba odczytów Układu pomiarowego w rok
W – 5.1 110 < b < 710 - - 12
W – 5.2 110 < b < 710 - - 12
  • Taryfa W-6. Wyróżniamy następujące taryfy: W-6A.1, W-6A.2, W-6B.1 oraz W-6B.2
Grupa taryfowa Moc umowna b [kWh/h] Roczna ilość odbieranego paliwa gazowego a [kWh/rok] Wskaźnik nierównomierności poboru [c] Liczba odczytów Układu pomiarowego w rok
W – 6A.1 710 < b < 6 580 - c ≤ 0,571
12
W – 6A.2 710 < b < 6 580 - c ≤ 0,571
12
W – 6B.1 710 < b < 6 580 - c > 0,571
12
W – 6B.2 710 < b < 6 580 - c > 0,571
12
  • Taryfa W-7. Występuje w wariantach: W-7A.1, W-7A.2, W-7B.1 oraz W-7B.2
Grupa taryfowa Moc umowna b [kWh/h] Roczna ilość odbieranego paliwa gazowego a [kWh/rok] Wskaźnik nierównomierności poboru [c] Liczba odczytów Układu pomiarowego w rok
W – 7A.1 b > 6 580 - c ≤ 0,571
12
W – 7A.2 b > 6 580 - c ≤ 0,571
12
W – 7B.1 b > 6 580 - c > 0,571
12
W – 7B.2 b > 6 580 - c > 0,571
12
  • Taryfa W-8 i wyższe przeznaczone dla największych odbiorców gazu ziemnego przestawiamy na poniższym screenie. Warunkiem korzystania z tego typu przyłączy jest konieczność posiadania w miejscu odbioru paliwa gazowego ciśnienia wyższego niż 0,5 MPa
taryfa w-5

źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki

Oferta PGNiG dla taryfy W-5, W-6, W-7 oraz W-8

Dla odbiorców biznesowych, którzy rozliczają się w oparciu w wyżej wymienione grupy taryfowe kilka lat temu nastąpiła liberalizacja rynku gazu ziemnego. Dzięki temu duzi odbiorcy błękitnego paliwa mogą dowolnie wybrać firmę z usług której chcą korzystać. Zaawansowane porównanie cen gazu pokaże różnice w cenach u różnych dostawców. Taki model rynku jest najbardziej niekorzystny dla PGNiG - największego w Polsce sprzedawcy gazu ziemnego. Obecnie w celu utrzymania klienta największy sprzedawca gazu w Polsce musi konkurować przede wszystkim ceną z innymi graczami na rynku. Taki model jest najbardziej korzystny dla klienta, który dokładnie to samo paliwo może otrzymać w niższej cenie. Alternatywnych sprzedawców gazu jak się okazuje nie brakuje. Po pierwsze konkurencyjne oferty na sprzedaż gazu ziemnego można otrzymać od największych w Polsce państwowych koncernów energetycznych, które do tej pory specjalizowały się w sprzedaży prądu, po drugie powstało wielu innych sprzedawców gazu, którzy w oparciu o koncesje wydawane przez prezesa URE świadczą usługi sprzedaży prądu, po trzecie wreszcie do Polski weszły zagraniczne koncerny energetyczne, które chcą handlować gazem ziemny w naszym kraju.

Podsumowując: oferta PGNiG dla taryf W-5 i wyższych musi być dla Ciebie konkurencyjna. W celu zweryfikowania czy tak jest wyślij zapytanie ofertowe dostępne na stronie optimalenregy.pl. Wyceny dla największych odbiorców gazu ziemnego są indywidualne. Po jej otrzymaniu zawsze zyskujesz - wiedzę na temat cen rynkowych, a finalnie po zmianie sprzedawcy gazu pieniądze, które zostają na firmowym koncie z racji obniżenia kosztów zakupu gazu ziemnego.