Porównaj oferty

Cena prądu w Polsce

Średnia cena prądu w Polsce w pierwszej połowie 2024 dla domu to 1 złoty za 1 kWh - wliczając wszystkie podatki (m.in. VAT i akcyzę) oraz koszty sprzedaży i dystrybucji. Firmy zapłacą maksymalnie 693 zł netto za 1 MWh i do tego ok. 440 złotych netto opłat dystrybucyjnych. Razem daje to koszt ok. 1150 złotych netto za 1 MWh do połowy roku 2024, czyli do czasu utrzymania maksymalnych cen prądu przez nowy rząd.

W przypadku gospodarstw domowych przyjęte zostały trzy progi rocznego zużycia prądu (do 3000 kWh dla wszystkich i do 3600 oraz 4000 kWh dla grup uprawnionych). Ich przekroczenie będzie wiązało się z koniecznością zapłaty wyższych rachunków. Cena netto zakupu prądu zmieni się z ok. 0,41 zł/kWh na regulowaną 0,693 zł/kWh. Wzrosną wtedy też koszty dystrybucji. O tym jak przekroczenie limitu wpłynie na wysokość rachunku wyliczamy poniżej na podstawie taryfy G11. W przypadku firm, nie ma limitu zużycia, którego przekroczenie podniesie nam gwarantowaną cenę prądu.

 


ENEA logo

Firma Enea swoim obszarem obejmuje głównie zachodnią oraz północno-zachodnią cześć Polski. Klientami firmy są osoby mieszkające w takich miastach jak: Poznań, Zielona Góra, Szczecin czy też Bydgoszcz. Pod względem województw firma Enea jako tzw. sprzedawca prądu z urzędu działa w województwach: wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim oraz kujawsko-pomorskim.

 


Cena 1 kWh
(regulowana - dom)

 • 0,4142 zł/kWh
 • Rachunek: 148,46 zł/mies.

Cena 1 kWh
(ponad limit - dom)

 • 0,693 zł/kWh
 • Rachunek: 232,54 zł/mies.

Cena 1 MWh dla firm w 2024 roku

 • 693 zł/MWh sprzedaż
 • jest to cena maksymalna

energa logo

Firma Energa kojarzona jest głównie z miastem Gdańsk. To tam znajduje się główna siedziba firmy. Inne miasta wojewódzkie, w których sprzedawcą z urzędu jest firma Energa to także Toruń oraz Olsztyn. Swoim obszarem firma obejmuje następujące województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, a także część wielkopolski i łódzkiego.

 


Cena 1 kWh
(regulowana - dom)

 • 0,4131 zł/kWh
 • Rachunek: 163,35 zł/mies.

Cena 1 kWh
(ponad limit - dom)

 • 0,693 zł/kWh
 • Rachunek: 252,35 zł/mies.

Cena 1 MWh dla firm w 2024 roku

 • 693 zł/MWh sprzedaż
 • jest to cena maksymalna

tauron logo

Firma Tauron działa w południowej części Polski. Miastami, w których spółka pełni rolę domyślnego sprzedawcy prądu są: Wrocław, Opole, Katowice, Kraków. Swoim zasięgiem firma obejmuje głównie województwa: dolnośląskie, śląskie, opolskie i małopolskie, a także południe wielkopolski.

 


Cena 1 kWh
(regulowana - dom)

 • 0,4147 zł/kWh
 • Rachunek: 150,08 zł/mies.

Cena 1 kWh
(ponad limit - dom)

 • 0,693 zł/kWh
 • Rachunek: 233,98 zł/mies.

Cena 1 MWh dla firm w 2024 roku

 • 693 zł/MWh sprzedaż
 • jest to cena maksymalna

pge logo

Polska Grupa Energetyczna PGE to największy w Polsce sprzedawca energii. Pod swoimi skrzydłami obszar dystrybucji należy do tej firmy w takich miastach jak: Łódź, Kielce, Białystok, Rzeszów, Lublin. To głównie wschodni obszar Polski z województwami takimi jak: podlaskie, podkarpackie, mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie i część małopolskiego.

 


Cena 1 kWh
(regulowana - dom)

 • 0,4140 zł/kWh
 • Rachunek: 159,09 zł/mies.

Cena 1 kWh
(ponad limit - dom)

 • 0,693 zł/kWh
 • Rachunek: 249,51 zł/mies.

Cena 1 MWh dla firm w 2024 roku

 • 693 zł/MWh sprzedaż
 • jest to cena maksymalna

e-on logo

Firma E-ON (dawniej Innogy) sieć dystrybucują ma na terenie Warszawy. To tutaj obsługuje zdecydowanie największą liczbę klientów indywidualnych oraz firm. Stolica województwa mazowieckiego to jedyny obszar w Polsce, znajdujący się pod opieką spółki, w której większościowe udziały nie należą do Skarbu Państwa.

 


Cena 1 kWh
(regulowana - dom)

 • 0,414 zł/kWh
 • Rachunek: 146,85 zł/mies.

Cena 1 kWh
(ponad limit - dom)

 • 0,693 zł/kWh
 • Rachunek: 231,14 zł/mies.

Cena 1 MWh dla firm w 2024 roku

 • 693 zł/MWh sprzedaż
 • jest to cena maksymalna

cena prądu u największych sprzedawców w Polsce 2024

Opracowanie optimalenergy.pl na podstawie danych pochodzących z URE


 

Ostatni kwartał każdego roku to czas, w którym przestrzeni publicznej podnoszony jest temat dotyczący cen energii. W Polsce ustalanie cen prądu dotyczy dwóch obszarów. Pierwszym z nich jest dystrybucja prądu, czyli opłaty za jego dostarczanie. Dotyczy on zarówno klientów indywidualnych jak i firm. Drugim jest sprzedaż prądu i dotyczy przede wszystkim klientów indywidualnych. Suma opłat z tych dwóch obszarów składa się na wysokość naszych rachunków za prąd.

Zarówno w obszarze sprzedaży prądu jak i dystrybucji firmy prowadzące działalność w tym obszarze czyli np. Enea, Energa, Tauron czy PGE mają obowiązek wysłać do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informację jaka cena prądu ma obowiązywać w kolejnych miesiącach. Prezes URE analizuje takie wnioski i w drodze dialogu ze sprzedawcami oraz dystrybutorami energii określane są finalne stawki. Najczęściej są one ustalane na 12 miesięcy i obowiązują od nowego roku. Nie jest to jednak wymóg ustawowy. W przeszłości zdarzało się tak, że taryfy były zatwierdzane na okres krótszy niż 12 miesięcy lub były zmieniane w trakcie ich trwania. Cena prądu po zatwierdzeniu przez URE wchodzi w życie w czasie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 45.

Ożywiona dyskusja na temat cen prądu w Polsce na wysokim poziomie jest możliwa tylko wtedy kiedy znamy jak cena prądu wygląda obecnie i jak zmieniała się w ciągu ostatnich ponad 10 lat. W poniższym artykule dokładnie pokażemy ile obecnie płacimy za prąd, ile płaciliśmy za energię wcześniej, jak ceny prądu w Polsce wyglądają na tle innych Państw i wiele innych istotnych faktów. Zaczniemy od przedstawienia obecnej sytuacji w Polsce dla klientów indywidualnych. Na końcu opiszemy jak sytuacja wygląda w przypadku firm, skupiając się na regulowanym obszarze dystrybucji energii.

cena prądu

źródło: Opracowanie optimalenergy.pl według założeń: Taryfa G11, zużycie roczne prądu 2000 kWh, układ instalacji 3-faz, rozliczenie 1 miesięczne na podstawie taryf przedsiębiorstw energetycznych Enea, Energa, Tauron, PGE

W 2022 roku płaciliśmy średnio 78 groszy za 1 kWh. W styczniu 2023 podwyżki w zatwierdzanych taryfach nie wejdą w życie jeśli zmieścimy się w jednym z trzech progów zużycia: do 3000 kWh, 3600 kWh lub 4000 kWh. W 2023 roku za prąd najmniej zapłacą klienci firmy ENEA, a najwięcej ENERGA. Stawki przekroczą 1 zł za 1 kWh, w chwili przekroczenia podanego wcześnie progu zużycia. Jeśli chcemy uniknąć podwyżek cen w przyszłości możemy kupić prąd online z pakietem dodatkowych usług. Warto taką opcję rozważyć. Poniżej na wykresie pokazujemy jak rok do roku zmieniała się cena 1 kWh energii elektrycznej brutto. Wchodząc w jeden z poniższych linków możesz także sprawdzić jak ta zmiana wyglądała u konkretnego sprzedawcy:


zmiana ceny prądu w Polsce

Opracowanie optimalenergy.pl na podstawie danych pochodzących z URE


 

Ceny prądu w Polsce w największych miastach

 


Zobaczmy jak ceny prądu w Polsce wyglądają na tle innych krajów Europy. Przygotowaliśmy dla Was mapę, na której przedstawiony jest koszt 1 kWh w walucie Euro Centów. Cena prądu w Europie wygląda następująco:

ceny prądu w europie

Opracowanie optimalenergy.pl na podstawie danych pochodzących z Eurostatu

Patrząc na mapę widzimy, że koszt zakupu 1 kWh w Polsce jest jednym z najniższych w Europie. Płacimy za prąd ponad dwukrotnie mniej niż Niemcy. Powyższe dane przestają być niestety tak optymistyczne jeśli zestawimy je np. ze średnimi zarobkami w danym kraju, o czym w dalszej części artykułu.

Ile prądu kupimy za minimalne wynagrodzenie w Polsce?

Przedstawione aktualne dane we wcześniejszej części artykułu należy odpowiednio zinterpretować. W tym celu pomocne będą nam informacje na temat wysokości minimalnego wynagrodzenia w Polsce na przestrzeni ostatnich 14 lat jak również informacje o płacach w bieżącym roku w innych niż Polska państwach Europy. Zestawiając ceny energii elektrycznej z wynagrodzeniami będzie nam dużo łatwiej odpowiedzieć na pytanie czy płacimy dużo za energię, czy cena prądu w Polsce jest wysoka. Zacznijmy od sytuacji w naszym kraju. Poniżej informacja ile kWh prądu możemy kupić za minimalne wynagrodzenie.

ile prądu kupimy za minimalne wynagrodzenie w Polsce

Opracowanie optimalenergy.pl na podstawie danych pochodzących z GUS i URE

Niestety, ale kolejny rok z rzędu podwyżki energii są wyższe niż wzrost minimalnego wynagrodzenia. Zakładamy, że przekroczymy limit zamrażający cenę prądu.

Zobaczmy teraz ile kWh prądu możemy kupić za średnie wynagrodzenie mieszkańcy europejskich Państw. W tym zestawieniu pozycja naszego kraju nie wygląda już tak korzystnie jak wtedy, kiedy porównywaliśmy tylko i wyłącznie ceny prądu. Okazuje się, że przy naszych średnich zarobkach możemy kupić bardzo mało energii w porównaniu z mieszkańcami innych Państw.

ile prądu kupimy za średnie wynagrodzenie w europie

źródło: Opracowanie optimalenergy.pl na podstawie danych pochodzących z Eurostatu i Wikipedii

Jeśli przyrównany ceny prądu w Polsce do naszych średnich zarobków, to okazuje się, że możemy kupić prawie najmniej kWh prądu w Europie. Fakty są takie, że:

 • Stać nas na zakup 3 krotnie mniejszej liczby kWh niż mieszkańców Luksemburga
 • Francuzi kupią 2 razy więcej energii od przeciętnego Polaka
 • Niemcy, którzy płacą najwyższą stawkę za 1 kWh w UE mogą kupić 23% więcej energii od nas, ze względu na ich wyższe zarobki
 • Czesi kupią ponad 10% mniej energii za przeciętne wynagrodzenie niż Polacy
 • Ostatnia w zestawieniu Portugalia umożliwia zakup o 1/3 prądu mniej swoim mieszkańcom niż Polska

Ceny prądu dla domu w Polsce w ciągu ostatnich 14 lat

Od 2007 roku w Polsce można zmienić sprzedawcę prądu. Początkowo wybór był dostępny tylko dla odbiorców biznesowych, później dla gospodarstw domowych. Klienci indywidualni, którzy są rozliczani w taryfie o symbolu G (cena prądu budowlanego zostaje pominięta) w zdecydowanej większości (ponad 60%) płacą tzw. stawkę urzędową, którą zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek firm sprzedających energię. To nasza definicyjna regulowana cena prądu. Zacznijmy od tego jak ceny prądu w Polsce zmieniały się w ciągu ostatnich lat dla gospodarstw domowych. Poniższe zestawienie odnosi się do najpopularniejszej grupy taryfowej. Cena prądu w taryfie G11 ze stałą stawką za kWh w ciągu dnia wygląda następująco:

cena 1 kWh prądu

źródło: opracowanie własne optimalenergy.pl według założeń: uśredniona została wartość opłat dystrybucyjnych i sprzedażowych w różnych zakładach energetycznych wchodzących w skład jednego podmiotu dla taryfy G11, przy zużyciu prądu 2000 kWh

Najmniej za prąd płaciliśmy w 2009 (59 groszy brutto). Obecnie za cena 1 kWh prądu zatwierdzona przez URE na 2023 rok, jest prawie trzy razy taka co we wspomnianym 2009 roku.

„Znamy już wysokość kosztów dystrybucji oraz sprzedaży prądu na rok 2023. Po przekroczeniu limitów zużycia, zapłacimy najwięcej w historii. Podwyżka rok do roku wyniesie ponad 20 procent.”

Analizując powyższy wykres widać wyraźnie, że ceny do 2012 roku systematycznie rosły. Do 2018 roku ceny były na porównywalnym poziomie. Rok 2019 rok to mocna ingerencja władzy w wolny rynek. Zamrożenie cen prądu idące w parze z obniżeniem opłat za dystrybucję spowodowały, że rachunki za prąd były niższe. Obecnie wyższe ceny węgla, koszty związane z emisją CO2 i konieczność inwestowania w nowe moce wytwórcze powoduje, że w kolejnych latach wyższe ceny prądu są nieuniknione.

Cena prądu w Polsce nie jest jednak identyczna w każdej części naszego kraju. Analizujemy taryfę G11, ale cena prądu w taryfie G12 wygląda podobnie. Wystarczy spojrzeć na mapę z początku artykułu pokazującą jak obecnie w poszczególnych rejonach Polski ta wartość się kształtuje. Poniżej dane pokazujące ile za 1 kWh prądu płacą mieszkańcy obsługiwani przez największe Państwowe Spółki Skarbu Państwa: Enea, Energa, Tauron i PGE.

cena 1 kWh prądu enea energa tauron pge

źródło: opracowanie optimalenergy.pl według założeń: uśredniona została wartość opłat dystrybucyjnych i sprzedażowych w różnych zakładach energetycznych wchodzących w skład jednego podmiotu

Jakie wnioski można wysnuć patrząc na przedstawione różnice w cenach za kWh energii? Przede wszystkim wzrosty i spadki cen prądu w poprzednich latach były praktycznie równe u wyżej wymienionych sprzedawców. Z perspektywy 14 lat najwięcej za prąd zapłacimy w 2023 roku, a najmniej w 2009.

Wśród 4 największych sprzedawców prądu najdroższymi są Energa i PGE, tańszymi są Tauron i Enea. Na szczęście wolny rynek energii powoduje, że dokładnie ten sam prąd możemy kupić od wielu innych firm. Jeśli jesteś ciekawy ile kosztuje prąd u tzw. alternatywnych sprzedawców, zobacz jacy dostawcy prądu w Polsce działają i co mogą Tobie zaproponować.

Cena prądu za dystrybucję i sprzedaż

Wiemy już jak kształtowały się ceny prąd w ciągu ostatnich lat w Polsce. Pisząc o cenach energii jakie widzimy na rachunkach za prąd nie sposób nie napisać o tym z czego finalna cena prądu za 1 kWh (MWh) prądu się składa.  Podstawowym podziałem jaki stosuje się w analizie rachunku za prąd jest to, który podmiot bierze od nas pieniądze. W takim przypadku wyróżniamy:

 • firmę zajmującą się sprzedażą - tzw. sprzedawca energii elektrycznej. Nazwa pozycji na rachunku to: energia elektryczna czynna i ew. opłata handlowa
 • firmę zajmującą się dostarczaniem - tzw. dystrybutor (operator) systemu dystrybucyjnego Nazwa pozycji na rachunku to: składnik stały stawki sieciowej, opłata przejściowa, opłata abonamentowa, składnik zmienny stawki sieciowej, stawka jakościowa i stawka OZE

Zobaczmy teraz jaką część z naszego rachunku płacimy za faktyczny zakup prądu, a jaką za jego dostarczenie:

ceny sprzedaży i dystrybucji prądu w Polsce

źródło: opracowanie optimalenergy.pl

Jak widzimy udział w cenie energii elektrycznej jaką płacimy na naszych rachunkach części związanej ze sprzedażą prądu do 2019 roku był coraz niższy. Obecnie ten tredn się odwrócił, ale dalej ponad 40% naszego rachunku to koszt związany z transportem prądu. Dlaczego, aż tak dużo? Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że z tych pieniędzy finansowane jest utrzymanie całego systemu elektroenergetycznego Polski, a także budowa nowych jednostek wytwarzania energii, w tym finansowanie zmian związanych z instalacją mocy z OZE. Rosnące ceny prądu na giełdzie, spowodowały skokowy wzrost energii elektrycznej czynnej (potocznie zwanej ceną prądu), aż o kilkaset procent rok do roku! To z kolei wpłynęło na odwrócenie proporcji udziału w rachunku za energię części związanej z dystrybucją oraz sprzedażą.

Ceny prądu dla firmy. Sprzedaż energii

Jak wyglądają w Polsce ceny prądu dla firm? „Na szczęście” nie możemy w miarę precyzyjnie na to pytanie odpowiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że rynek energii dla przedsiębiorców, czyli tych z nas, którzy rozliczają się w grupach taryfowych o symbolu C, B oraz A nie jest regulowany. Ceny ustalane są w sposób indywidualny. Sytuacja na rynku energii dla klientów z segmentu B2B wygląda w identyczny sposób jak np. na rynku usług telekomunikacyjnych. Każdy właściciel firmy wybiera ofertę u dowolnego operatora sieci komórkowej, w sposób indywidualny otrzymując rabaty czy dodatkowe zniżki na telefon, podpisując umowę z kim chce. Tak samo wygląda to na rynku energii elektrycznej.  Rosnąca liczba zmian sprzedawcy prądu w segmencie B2B jest spowodowana tym, że cena prądu przemysłowego na wolnym rynku energii różni się nawet o 30% od ofert przygotowywanych przez największe koncerny energetyczne w cennikach podstawowych, które m.in. przez bardzo wysokie koszty funkcjonowania (utrzymywanie stanowisk kierowniczych czy biur, presja na wysokie wpływy do budżetu) muszą naliczać wysoką marżę na każdej MWh. Alternatywni sprzedawcy, którzy są w stanie w bardziej wydajny sposób pozyskiwać klientów i ich obsługiwać działają na dużo niższej marży. To nie jest reguła, ale w praktyce takie informacje z rynku do nas dochodzą.

Z ofert dostępnych na wolnym rynku może skorzystać każdy przedsiębiorca, bez względu na to jaki dystrybutor energii go obsługuje.

Koszt 1 kWh prądu w firmie - wzrosty ceny w 2024 roku

Wszystko zależy od obecnych stawek za prąd. Jeśli zmieniliśmy sprzedawcę w roku 2019, gdzie cena za kWh w taryfie C11 wynosiła 320 zł (0,32 zł/kWh netto) to dziś trudno będzie liczyć na ofertę z ceną poniżej 800 zł za MWh (0,80 zł/kWh netto) energii elektrycznej czynnej. Aktualne ceny prądu jakie są dostępne na rynku znajdziecie w naszej porównywarce cen prądu dla firm OptimalEnergy.pl. Wystarczy 1,5 minuty i posiadanie przy sobie ostatniej faktury za prąd.

Cena prądu dla firm - koszty dystrybucji

Tak jak napisaliśmy wyżej, fakturę za energię dla firm możemy podzielić na 2 części. Pierwsza to wolnorynkowa czyli ta związana z zakupem prądu, druga związana z kosztami dystrybucji prądu. Na temat stawek dystrybucji energii elektrycznej dla firm możemy się wypowiedzieć bardzo precyzyjnie. Są one zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i stałe dla wszystkich firm rozliczanych w obrębie konkretnej grupy taryfowej. Poniżej przedstawiamy jak wyglądają koszty dystrybucji energii elektrycznej dla wybranych grup taryfowych w 2023 roku. Będą to grupy taryfowe tzw. jednostrefowe czyli C11, C21 oraz B21. Porównamy je z cenami z roku 2022 oraz sprawdzimy, przedsiębiorca, z którego regionu zapłaci za dystrybucję prądu najwięcej. Zaczniemy od pokazania ile wynosi cena 1 kWh brutto w obszarze dystrybucji. Porównanie dotyczy firm: Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja (stawki z OSD Rzeszów), Tauron Dystrybucja (stawki z OSD Wrocław) oraz Innogy Stoen Operator.

średnia cena dystrybucji prądu w Polsce

założenia: Taryfa C11 zużycie roczne 10 MWh oraz moc umowna 11kW, taryfa C21 zużycie roczne 50 MWh oraz moc umowna 50 kW, taryfa B21 zużycie roczne  200 MWh oraz moc umowna 100 kW. Wartość średnia dla 5 największych dystrybutorów energii w Polsce

Różnica pomiędzy rokiem 2022, a 2023 dla średniej ceny 1 kWh jest praktycznie niezauważalna. Wynosi w zależności od zaokrąglenia do 2 miejsc po przecinku ok. 1 grosza na 1 kWh prądu czyli średnio ok. 3% rok do roku biorąc pod uwagę największych dystrybutorów. To co chcielibyśmy podkreślić, to fakt, że finalnie ile wyniesie w naszej firmie jednostkowy koszt 1 kWh prądu zależy przede wszystkim od analizowanego zużycia energii.

Są jednak dystrybutorzy energii elektrycznej, którzy podnieśli swoje ceny o więcej niż 3%.

założenia: Taryfa C11 zużycie roczne 10 MWh oraz moc umowna 11kW, taryfa C21 zużycie roczne 50 MWh oraz moc umowna 50 kW, taryfa B21 zużycie roczne  200 MWh oraz moc umowna 100 kW

Biorąc pod uwagę taryfy jednostrefowe widzimy, że:

 • w najlepszej sytuacji są klienci PGE Dystrybucja, którzy w wielu grupach taryfowych poniosą niższe koszty w 2019 roku niż 2020
 • największe podwyżki rok do roku czekają klientów firmy Enea Operator oraz Energa Operator

W powyższych zestawieniach skupiliśmy się na grupach taryfowych gdzie cena prądu jest stała za 1 kWh składnika zmiennego stawki sieciowej, który w największym stopniu wpływa na koszt 1 kWh. To jak koszty dystrybucji pomiędzy różnymi dystrybutorami będą wyglądać w tzw. taryfach strefowych zależy od profilu zużycia energii w danej firmie. To sprawa bardzo indywidualna każdej, nawet najmniejszej działalności gospodarczej. W analizie pominięte zostały opłaty jakie mogą być naliczane przez Dystrybutora, a które wynikają np. z braku kompensacji mocy biernej. O tym, jak je optymalizować napiszemy dalej. Do obliczeń wykorzystaliśmy kalkulator cen prądu.

Jak zoptymalizować koszty dystrybucji prądu?

Tak jak napisaliśmy we wcześniejszej części artykułu koszty związane z dystrybucją energii są nam z góry narzucane przez firmy energetyczne. W obszarze dystrybucji mamy do czynienia z tzw. monopolem naturalnym. Tylko jedna firma na danym terenie świadczy ten rodzaj usługi. Są jednak techniczne możliwości, dzięki którym nasze koszty dystrybucji będą niższe. Do tych najbardziej podstawowych należą:

 • odpowiedni dobór grupy taryfowej
 • odpowiedni dobór mocy umownej

W praktyce jest jeszcze kilka sposobów na optymalizację kosztów dystrybucji w firmach. O tym jak je znaleźć i wdrożyć powie nam audyt elektryczny czyli usługa, której efektem będzie wskazanie obszarów i działań jakie należy podjąć, aby przy pobieraniu tej samej ilości energii płacić po prostu mniej.

Na koniec przedstawiamy najczęściej zadawane pytania:

Ile kosztuje 1 kWh energii elektrycznej w Polsce w 2024 roku?

W Polsce 1 kWh prądu dla klienta indywidualnego kosztuje średnio 78 groszy za 1 kWh. Jeśli utrzymamy się w limicie zużycia prądu. W przypadku jego przekroczenie zapłacimy ponad 1 złoty z 1 kWh. W przypadku firm cena prądu została zamrożona na poziomie 693 złotych. Koszt zakupu 1 kWh przez klientów biznesowych, którzy nie są objęci pomocą Państwa wynika z indywidualnych negocjacji firm ze sprzedawcami. Umowy zawierane są na różnych warunkach, na różny okres i w różnych miesiącach.

Jaka jest cena prądu w zależności od taryfy?

Wybór grupy taryfowej zarówno w przypadku klientów indywidualnych jak i firm jest szalenie ważny. Taryfa różnicuje nam cenę prądu jaką płacimy w ciągu całej doby. W okresach tzw. szczytowych, czyli wtedy kiedy rano szykujemy się do pracy lub z tej pracy wracamy cena prądu jest najwyższa. Najmniej zapłacimy w nocy, kiedy zużycie prądu spada. Jeśli to możliwe to warto w domu pranie czy też zmywarkę włączyć w nocy, kiedy energia jest tańsza. W przypadku firm (na tyle na ile to możliwe) wykonywanie prac na maszynach zużywających najwięcej prądu powinno odbywać się w godzinach wieczornych.

Podwyżki ceny prądu w Polsce w 2024 - o ile?

Nowe ceny prądu dla klientów indywidualnych zaczną w Polsce obowiązywać od 1 lipca 2024 roku. To wtedy kończy swoją ważność aktualne regulacje cen dla taryfy G. Nasze rachunki bez wsparcia rządowego wzrosną o ok. 30-40%. W przypadku firm, maksymalna cena prądu ustalona została na poziomie 693 złotych netto za 1 MWh, później firmy trafią na cenniki wynikające z umowy jaką mają zawartą ze sprzedawcą. Stawki mogą być wtedy nawet dwukrotnie wyższe

Cena energii elektrycznej – co się na nią składa?

Na cenę energii elektrycznej składają się elementy jakie widzimy na rachunku za energię. Ze strony sprzedawcy naliczana jest opłata za energię czynną oraz opłata handlowa (nie zawsze występuje). W przypadku dystrybutora opłat jest więcej, m.in. jest to jakościowa, stała, przejściowa, abonamentowa, kogeneracyjna, mocowa czy związana z OZE.

Ile kosztuje 1 kWh energii elektrycznej dla firm?

Koszt 1 kWh energii elektrycznej dla firm wynika z indywidualnych negocjacji podmiotu ze sprzedawcami. Ceny prądu dla firm nie są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki. O wysokości ofert decyduje przede wszystkim obecna sytuacja na Towarowej Giełdzie Energii. Ceny zakupu prądu przez przedsiębiorców na rok 2025 zaczynają się od 750 złotych za 1 MWh. Do połowy 2024 roku cena prądu dla firm to maksymalnie 693 złote netto za 1 MWh.