Strona główna > Aktualna cena prądu w Polsce

Aktualna cena prądu w Polsce

Ostatni kwartał każdego roku, w przestrzeni publicznej podnoszony jest temat dotyczący cen energii. W Polsce ustalanie cen prądu dotyczy dwóch obszarów. Pierwszym z nich jest dystrybucja prądu, czyli opłaty za jego dostarczanie. Dotyczy on zarówno klientów indywidualnych jak i firm. Drugim jest sprzedaż prądu i dotyczy przede wszystkim klientów indywidualnych. Suma opłat z tych dwóch obszarów składa się na wysokość naszych rachunków za prąd.

Zarówno w obszarze sprzedaży prądu jak i dystrybucji firmy prowadzące działalność w tym obszarze czyli np. Enea, Energa, Tauron czy PGE mają obowiązek wysłać do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki propozycję cen. Prezes URE analizuje takie wnioski i w drodze dialogu ze sprzedawcami oraz dystrybutorami energii określane są finalne stawki. Najczęściej są one ustalane na 12 miesięcy i obowiązują od nowego roku. Nie jest to jednak wymóg ustawowy. W przeszłości zdarzało się tak, że taryfy były zatwierdzane na okres krótszy niż 12 miesięcy lub były zmieniane w trakcie ich trwania. W tym roku prezes URE odrzucił propozycje części sprzedawców. Jeśli firmy się odwołają i wniosek taryfowy finalnie zostanie zatwierdzony to nowe ceny prądu zaczną obowiązywać nie od stycznia, ale od lutego lub marca.

Ożywiona dyskusja na temat cen prądu w Polsce na wysokim poziomie jest możliwa tylko wtedy kiedy znamy jak te ceny wyglądają obecnie i jak zmieniały się w ciągu ostatnich ponad 10 lat. W poniższym artykule dokładnie pokażemy ile obecnie płacimy za prąd, ile płaciliśmy za energię wcześniej, jak ceny prądu w Polsce wyglądają na tle innych Państw i wiele innych istotnych faktów. Zaczniemy od przedstawienia obecnej sytuacji w Polsce dla klientów indywidualnych. Na końcu opiszemy jak sytuacja wygląda w przypadku firm, skupiając się na regulowanym obszarze dystrybucji energii.

cena prądu

źródło: Opracowanie optimalenergy.pl według założeń: Taryfa G11, zużycie roczne prądu 2000 kWh, układ instalacji 3-faz na podstawie taryf przedsiębiorstw energetycznych Enea, Energa, Tauron, PGE

W roku 2019 płaciliśmy średnio 63 grosze za 1 kWh. W styczniu 2020 podwyżki dotyczyły klientów wszystkich firm ze względu na wyższe koszty dystrybucji, ale to klienci firmy Tauron podwyżkę odczują najbardziej ze względu na już zatwierdzone wyższe ceny 1 kWh sprzedaży prądu. Nie zmieni się to, że najmniej za energię płacą klienci firmy Innogy działającej w Warszawie, a najwięcej firmy Energa. W 2021 jest jeszcze gorzej. Jeśli chcemy płacić mniej za energię, kupmy prąd online.

Zobaczmy jak ceny prądu w Polsce wyglądają na tle innych krajów Europy. Przygotowaliśmy dla Was mapę, na której przedstawiony jest koszt 1 kWh w walucie Euro Centów.

ceny prądu w europie

Opracowanie optimalenergy.pl na podstawie danych pochodzących z Eurostatu

Patrząc na mapę można widzimy, że koszt zakupu 1 kWh w Polsce jest jednym z najniższych w Europie. Płacimy za prąd ponad dwukrotnie mniej niż Niemcy. Powyższe dane przestają być niestety tak optymistyczne jeśli zestawimy je np. ze średnimi zarobkami w danym kraju, o czym w dalszej części artykułu.

Ile prądu kupimy za średnie wynagrodzenie w Polsce?

Przedstawione aktualne dane we wcześniejszej części artykułu należy odpowiednio zinterpretować. W tym celu pomocne będą nam informacje na temat wysokości średniego wynagrodzenia w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat jak również informacje o płacach w bieżącym roku w innych niż Polska państwach Europy. Zestawiając ceny energii elektrycznej z wynagrodzeniami będzie nam dużo łatwiej odpowiedzieć na pytanie czy płacimy dużo za energię. Zacznijmy od sytuacji w Polsce. Poniżej informacja ile kWh prądu możemy kupić za średnie wynagrodzenie.

ile prądu kupimy za wynagrodzenie w Polsce

Opracowanie optimalenergy.pl na podstawie danych pochodzących z GUS i URE

Najmniej prądu  za średnie wynagrodzenie w Polce mogliśmy kupić w 2012 roku, a za minimalne w 2011 roku. Jeśli cena 1 kWh w 2020 roku będzie wyższa niż 1,10 zł/kWh to będziemy mieli do czynienia z najdroższym prądem od 2009 roku. Na szczęście nawet najbardziej pesymistyczny wariant z podwyżkami cen prądu nie doprowadzi do sytuacji, w której będziemy mogli kupić mniej prądu niż w latach 2011-2012. Wszystko dzięki rosnącej płacy minimalnej, a także coraz wyższemu średniemu wynagrodzeniu.

Zobaczmy teraz ile kWh prądu możemy kupić za średnie wynagrodzenie mieszkańcy europejskich Państw. W tym zestawieniu pozycja naszego kraju nie wygląda już tak korzystnie jak wtedy, kiedy porównywaliśmy tylko i wyłącznie ceny prądu. Okazuje się, że przy naszych średnich zarobkach możemy kupić bardzo mało energii w porównaniu z mieszkańcami innych Państw.

ile prądu kupimy za średnie wynagrodzenie w europie

źródło: Opracowanie optimalenergy.pl na podstawie danych pochodzących z Eurostatu i Wikipedii

Jeśli przyrównany ceny prądu w Polsce do naszych średnich zarobków, to okazuje się, że możemy kupić prawie najmniej kWh prądu w Europie. Fakty są takie, że:

 • Stać nas na zakup 3 krotnie mniejszej liczby kWh niż mieszkańców Luksemburga
 • Francuzi kupią 2 razy więcej energii od przeciętnego Polaka
 • Niemcy, którzy płacą najwyższą stawkę za 1 kWh w UE mogą kupić 23% więcej energii od nas, ze względu na ich wyższe zarobki
 • Czesi kupią ponad 10% mniej energii za przeciętne wynagrodzenie niż Polacy
 • Ostatnia w zestawieniu Portugalia umożliwia zakup o 1/3 prądu mniej swoim mieszkańcom niż Polska

Ceny prądu dla domu w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat

Od 2007 roku w Polsce można zmienić sprzedawcę prądu. Początkowo wybór był dostępny tylko dla odbiorców biznesowych, później dla gospodarstw domowych. Klienci indywidualni, którzy są rozliczani w taryfie o symbolu G w zdecydowanej większości płacą tzw. stawkę urzędową, którą zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek firm sprzedających energię. Zacznijmy od tego jak ceny prądu w Polsce zmieniały się w ciągu ostatnich lat dla gospodarstw domowych. Poniższe zestawienie odnosi się do najpopularniejszej grupy taryfowej G11 ze stałą stawką za kWh w ciągu dnia:

cena 1 kWh prądu

źródło: opracowanie własne optimalenergy.pl według założeń: uśredniona została wartość opłat dystrybucyjnych i sprzedażowych w różnych zakładach energetycznych wchodzących w skład jednego podmiotu dla taryfy G11, przy zużyciu prądu 2000 kWh

W grudniu pisaliśmy, że najwięcej za 1 kWh płaciliśmy w Polsce w roku 2012 (68 groszy brutto), a najmniej w 2009 (59 groszy brutto). Obecnie za prąd płacimy najmniej od 2013 roku.

„Znamy już wysokość kosztów dystrybucji prądu na rok 2020. Jeśli URE zatwierdzi ceny taryf w PGE, Energa, Enea na takim poziomie jak w firmie Tauron - czyli energii elektrycznej czynnej*, to możemy mówić o najwyższym koszcie zakupu 1 kWh od ponad 10 lat.”

*energia elektryczna czynna to nazwa pozycji na rachunku za prąd, która pokazuje ile wynosi nasza opłata za zakup prądu pobierana przez sprzedawcę

Tak też się własnie stało. 70 groszy brutto to średnia cena 1 kWh prądu w taryfie G11 biorąc pod uwagę stawki firm: Enea, Energa, PGE i Tauron na podstawie analizowanego przez nas przykładu.

Analizując powyższy wykres widać wyraźnie, że ceny do 2012 roku systematycznie rosły. Do 2018 roku ceny były na porównywalnym poziomie. Rok 2019 rok to mocna ingerencja władzy w wolny rynek. Zamrożenie cen prądu idące w parze z obniżeniem opłat za dystrybucję spowodowały, że rachunki za prąd były niższe. Obecnie wyższe ceny węgla, koszty związane z emisją CO2 i konieczność inwestowania w nowe moce wytwórcze powoduje, że w kolejnych latach wyższe ceny prądu są nieuniknione. Zamrożenie stawek w roku 2019 do poziomu cen z 2018 roku to tylko i wyłącznie odłożenie problemu na przyszłe lata. Ta decyzja polityczna będzie miała bardzo negatywne skutki w przyszłości, gdzie skokowy wzrost cen może być bardzo bolesny.

Cena prądu w Polsce nie jest jednak identyczna w każdej części naszego kraju. Wystarczy spojrzeć na mapę z początku artykułu pokazującą jak obecnie w poszczególnych rejonach Polski ta wartość się kształtuje. Poniżej dane pokazujące ile za 1 kWh prądu płacą mieszkańcy obsługiwani przez największe Państwowe Spółki Skarbu Państwa: Enea, Energa, Tauron i PGE.

cena 1 kWh prądu enea energa tauron pge

źródło: opracowanie optimalenergy.pl według założeń: uśredniona została wartość opłat dystrybucyjnych i sprzedażowych w różnych zakładach energetycznych wchodzących w skład jednego podmiotu

Jakie wnioski można wysnuć patrząc na przedstawione różnice w cenach za kWh energii? Przede wszystkim wzrosty i spadki cen prądu w poprzednich latach były praktycznie równe u wyżej wymienionych sprzedawców. Z perspektywy 10 lat najwięcej za prąd płaciliśmy w roku 2012 - prawie 7% wyższe stawki niż w roku 2019, a najmniej w 2009

Wśród 4 największych sprzedawców prądu najdroższymi są Energa i PGE, tańszymi są Tauron i Enea. Na szczęście wolny rynek energii powoduje, że dokładnie ten sam prąd możemy kupić od wielu innych firm. Jeśli jesteś ciekawy ile kosztuje prąd u tzw. alternatywnych sprzedawców, zobacz jacy dostawcy prądu w Polsce działają i co mogą Tobie zaproponować.

Cena prądu za dystrybucję i sprzedaż

Wiemy już jak kształtowały się ceny prąd w ciągu ostatnich lat w Polsce. Pisząc o cenach energii jakie widzimy na rachunkach za prąd nie sposób nie napisać o tym z czego finalna cena za 1 kWh (MWh) prądu się składa.  Podstawowym podziałem jaki stosuje się w analizie rachunku za prąd jest to, który podmiot bierze od nas pieniądze. W takim przypadku wyróżniamy:

 • firmę zajmującą się sprzedażą - tzw. sprzedawca energii elektrycznej. Nazwa pozycji na rachunku to: energia elektryczna czynna i ew. opłata handlowa
 • firmę zajmującą się dostarczaniem - tzw. dystrybutor (operator) systemu dystrybucyjnego Nazwa pozycji na rachunku to: składnik stały stawki sieciowej, opłata przejściowa, opłata abonamentowa, składnik zmienny stawki sieciowej, stawka jakościowa i stawka OZE

Zobaczmy teraz jaką część z naszego rachunku płacimy za faktyczny zakup prądu, a jaką za jego dostarczenie:

ceny sprzedaży i dystrybucji prądu w Polsce

źródło: opracowanie optimalenergy.pl

Jak widzimy udział w cenie energii elektrycznej jaką płacimy na naszych rachunkach części związanej ze sprzedażą prądu do 2019 roku był coraz niższy. Ponad połowa naszego rachunku to koszt związany z transportem prądu. Dlaczego, aż tak dużo? Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że z tych pieniędzy finansowane jest utrzymanie całego systemu elektroenergetycznego Polski, a także budowa nowych jednostek wytwarzania energii, w tym finansowanie zmian związanych z instalacją mocy z OZE. W roku 2020 to się zmieni. Widać to wyraźnie na przykładzie firmy Tauron, której stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Rosnące ceny prądu na giełdzie, a także koniec obowiązywania tzw. ustawy zamrażającej ceny energii spowodował skokowy wzrost energii elektrycznej czynnej (potocznie zwanej ceną prądu), aż o 20% rok do roku! To z kolei wpłynęło na odwrócenie proporcji udziału w rachunku za energię części związanej z dystrybucją oraz sprzedażą.

Ceny prądu dla firmy. Sprzedaż energii

Jak wyglądają w Polsce ceny prądu dla firm? „Na szczęście” nie możemy w miarę precyzyjnie na to pytanie odpowiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że rynek energii dla przedsiębiorców, czyli tych z nas, którzy rozliczają się w grupach taryfowych o symbolu C, B oraz A nie jest regulowany. Ceny ustalane są w sposób indywidualny. Sytuacja na rynku energii dla klientów biznesowych wygląda w identyczny sposób jak np. na rynku usług telekomunikacyjnych. Każdy właściciel firmy wybiera ofertę u dowolnego operatora sieci komórkowej, w sposób indywidualny otrzymując rabaty czy dodatkowe zniżki na telefon, podpisując umowę z kim chce. Tak samo wygląda to na rynku energii elektrycznej.  Rosnąca liczba zmian sprzedawcy prądu w segmencie B2B jest spowodowana tym, że przedsiębiorcy na wolnym rynku energii otrzymują stawki nawet o 30% niższe niż te oferowane przez największe koncerny energetyczne w cennikach podstawowych, które m.in. przez bardzo wysokie koszty funkcjonowania (utrzymywanie stanowisk kierowniczych czy biur) muszą naliczać wysoką marżę na każdej MWh. Alternatywni sprzedawcy, którzy są w stanie w bardziej wydajny sposób pozyskiwać klientów i ich obsługiwać działają na dużo niższej marży. To nie jest reguła, ale w praktyce takie informacje z rynku do nas dochodzą.

Pisząc na temat cen prądu dla firm trzeba zaznaczyć, że oferty przedstawiane przez wszystkich sprzedawców w ciągu ostatnich 3 lat są coraz wyższe. Co to oznacza? Coraz bardziej opłacalne stają się umowy na 24 i 36 miesięcy z gwarancją stałej ceny w trakcie obowiązywania umowy. Z jednej strony w chwili podpisania umowy otrzymujemy bardzo atrakcyjną cenę zakupu 1 MWh, dodatkowo zabezpieczamy się przed nieuniknionym wzrostem cen w przyszłości. Dzięki temu w zdecydowanie lepszy sposób możemy zaplanować swoje wydatki związane z zarządzaniem energią. 

Z ofert dostępnych na wolnym rynku może skorzystać każdy przedsiębiorca, bez względu na to jaki dystrybutor energii go obsługuje.

O ile procent wzrośnie nasza cena za 1 kWh (MWh) prądu w firmie w 2021 roku? 

Wszystko zależy od obecnych stawek za prąd. Jeśli zmieniliśmy sprzedawcę w roku 2016, gdzie cena za kWh w taryfie C11 wynosiła 230 zł (0,23 zł/kWh netto) to dziś trudno będzie liczyć na ofertę z ceną poniżej 320 zł za MWh (0,32 zł/kWh netto) energii elektrycznej czynnej. Aktualne ceny prądu jakie są dostępne na rynku znajdziecie w naszej porównywarce cen prądu dla firm OptimalEnergy.pl. Jako jedyna na rynku oferuje możliwość wpisania swoich dokładnych stawek za prąd na wynikach porównania i obliczenia względem nich dostępnych ofert. Wystarczy 1,5 minuty i posiadanie przy sobie ostatniej faktury za prąd.

Koszty dystrybucji prądu dla firm

Tak jak napisaliśmy wyżej, fakturę za energię dla firm możemy podzielić na 2 części. Pierwsza to wolnorynkowa czyli ta związana z zakupem prądu, druga związana z kosztami dystrybucji prądu. Na temat stawek dystrybucji energii elektrycznej dla firm możemy się wypowiedzieć bardzo precyzyjnie. Są one zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i stałe dla wszystkich firm rozliczanych w obrębie konkretnej grupy taryfowej. Poniżej przedstawiamy jak wyglądają koszty dystrybucji energii elektrycznej dla wybranych grup taryfowych w 2020 roku. Będą to grupy taryfowe tzw. jednostrefowe czyli C11, C21 oraz B21. Porównamy je z cenami z roku 2019 oraz sprawdzimy, przedsiębiorca, z którego regionu zapłaci za dystrybucję prądu najwięcej. Zaczniemy od pokazania ile wynosi cena 1 kWh brutto w obszarze dystrybucji. Porównanie dotyczy firm: Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja (stawki z OSD Rzeszów), Tauron Dystrybucja (stawki z OSD Wrocław) oraz Innogy Stoen Operator.

średnia cena dystrybucji prądu w Polsce

założenia: Taryfa C11 zużycie roczne 10 MWh oraz moc umowna 11kW, taryfa C21 zużycie roczne 50 MWh oraz moc umowna 50 kW, taryfa B21 zużycie roczne  200 MWh oraz moc umowna 100 kW. Wartość średnia dla 5 największych dystrybutorów energii w Polsce

Różnica pomiędzy rokiem 2019, a 2020 dla średniej ceny 1 kWh jest praktycznie niezauważalna. Wynosi w zależności od zaokrąglenia do 2 miejsc po przecinku ok. 1 grosza na 1 kWh prądu czyli średnio ok. 3% rok do roku biorąc pod uwagę największych dystrybutorów. To co chcielibyśmy podkreślić, to fakt, że finalnie ile wyniesie w naszej firmie jednostkowy koszt 1 kWh prądu zależy przede wszystkim od analizowanego zużycia energii.

Są jednak dystrybutorzy energii elektrycznej, którzy podnieśli swoje ceny o więcej niż 3%. Co ciekawe są także tacy przedsiębiorcy, którzy w 2020 roku za dystrybucję energii zapłacą mniej. Szczegóły w poniższej tabeli, która przedstawia zmianę kosztów dystrybucji prądu pomiędzy rokiem 2019 a 2020:

zmiana ceny dystrybucji prądu 2019 2020

założenia: Taryfa C11 zużycie roczne 10 MWh oraz moc umowna 11kW, taryfa C21 zużycie roczne 50 MWh oraz moc umowna 50 kW, taryfa B21 zużycie roczne  200 MWh oraz moc umowna 100 kW

Biorąc pod uwagę taryfy jednostrefowe widzimy, że:

 • w najlepszej sytuacji są klienci PGE Dystrybucja, którzy w wielu grupach taryfowych poniosą niższe koszty w 2019 roku niż 2020
 • największe podwyżki rok do roku czekają klientów firmy Enea Operator oraz Energa Operator

Wiemy już jak wyglądają procentowe zmiany kosztów dystrybucji prądu, które wejdą w życie od 1 stycznia 2020 roku. Dużo ciekawiej wygląda zestawienie lat 2019 i 2020 jeśli pokażemy ile zapłacą przedsiębiorcy zużywający dokładnie tyle samo energii, ale u różnych dystrybutorów.

koszty dystrybucji prądu taryfa c11

koszty dystrybucji prądu taryfa c21

koszty dystrybucji prądu taryfa b21

Roczne  koszty dystrybucji prądu przy rozliczeniu co 1 miesiąc dla Taryfa C11 zużycie roczne 10 MWh oraz moc umowna 11kW, taryfa C21 zużycie roczne 50 MWh oraz moc umowna 50 kW, taryfa B21 zużycie roczne  200 MWh oraz moc umowna 100 kW

Wnioski jakie możemy odczytać z powyższego zestawienia:

 • najdroższym Dystrybutorem prądu dla taryf jednostrefowych jest firma Energa Operator
 • największe dysproporcje kosztowe pomiędzy 2 dystrybutorami widać w taryfie B21, gdzie nasz przykładowy przedsiębiorca zapłaci za dystrybucję prądu w firmie Energa Operator ponad 2 razy tyle co osoba prowadząca firmę w Warszawie w obszarze działalności Innogy Stoen Operator. Podobne różnice występują w grupie taryfowej C21

Warto zadać sobie pytanie skąd aż tak duże różnice w wysokości kosztów za dystrybucje prądu? Na koszty dystrybucji za energię składa się 7 podstawowych pozycji z faktury za energię. Są to: składnik zmienny stawki sieciowej, składnik stały stawki sieciowej, stawka opłaty abonamentowej, stawka jakościowa, stawka opłaty przejściowej, opłata OZE, opłata kogeneracyjna. Największy wpływ na koszty dystrybucji mają 2 pierwsze z wymienionych czyli składnik zmienny stawki sieciowej. Jest on obliczany jako iloczyn zużytej energii oraz stawki za 1 kWh. Z kolei składnik stały stawki sieciowej to comiesięczna opłata wynikająca z iloczynu stawki stałej za każdy 1 kW mocy umownej. Tak wygląda porównanie tych stawek dla omawianych taryf: C11, C21 oraz B21 w roku 2020. Zaczniemy od stawki za 1 kWh dla składnika zmiennego stawki sieciowej, wyrażoną w złotówkach.

składnik zmienny stawki sieciowej

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]  według taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE na rok 2020 dla Tauron Dystrybucja (Wrocław), Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja (oddział Rzeszów) Innogy Stoen Operator

A tak wyglądają opłaty za składnik stały stawki sieciowej. Wartości wyrażone w złotówkach za każdy 1 kW mocy umownej.

składnik stały stawki sieciowej

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kWh za miesiąc]  według taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE na rok 2020 dla Tauron Dystrybucja (Wrocław), Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja (oddział Rzeszów) Innogy Stoen Operator

W powyższych zestawieniach skupiliśmy się na grupach taryfowych ze stałą ceną za 1 kWh składnika zmiennego stawki sieciowej, który w największym stopniu wpływa na koszt 1 kWh. To jak koszty dystrybucji pomiędzy różnymi dystrybutorami będą wyglądać w tzw. taryfach strefowych zależy od profilu zużycia energii w danej firmie. To sprawa bardzo indywidualna każdej, nawet najmniejszej działalności gospodarczej. W analizie pominięte zostały opłaty jakie mogą być naliczane przez Dystrybutora, a które wynikają np. z braku kompensacji mocy biernej. O tym, jak je optymalizować napiszemy dalej. Do obliczeń wykorzystaliśmy kalkulator cen prądu.

Jak zoptymalizować koszty dystrybucji prądu?

Tak jak napisaliśmy we wcześniejszej części artykułu koszty związane z dystrybucją energii są nam z góry narzucane przez firmy energetyczne. W obszarze dystrybucji mamy do czynienia z tzw. monopolem naturalnym. Tylko jedna firma na danym terenie świadczy ten rodzaj usługi. Są jednak techniczne możliwości, dzięki którym nasze koszty dystrybucji będą niższe. Do tych najbardziej podstawowych należą:

 • odpowiedni dobór grupy taryfowej
 • odpowiedni dobór mocy umownej

W praktyce jest jeszcze kilka sposobów na optymalizację kosztów dystrybucji w firmach. O tym jak je znaleźć i wdrożyć powie nam audyt elektryczny czyli usługa, której efektem będzie wskazanie obszarów i działań jakie należy podjąć, aby przy pobieraniu tej samej ilości energii płacić po prostu mniej.