Porównaj oferty

Cena gazu Tauron w 2024 r

Tauron to kolejna z firm w branży energetycznej zajmująca się w naszym kraju między innymi sprzedażą gazu ziemnego. Została ona założona w 2006 roku, a gaz sprzedaje od 2012 roku. Wśród obsługiwanych odbiorców przez tę firmę wyróżnić można zarówno gospodarstwa domowe, jak i klientów biznesowych. Dodatkowo należy także podkreślić, że Tauron jest nie tylko sprzedawcą, ale także dystrybutorem gazu, oferując tym samym swoim klientom możliwość zawarcia umowy kompleksowej. Obecnie jest on jedną z częściej wybieranych przez Polaków firm sprzedających gaz. Dlatego sprawdzamy jak wyglądają aktualne ceny gazu Tauron w 2024 roku.

Ile wynoszą ceny gazu Tauron dla poszczególnych grup taryfowych?

Podobnie jak w przypadku wszystkich sprzedawców gazu także Tauron swoje ceny gazu uzależnia od tego, do jakiej grupy taryfowej został zakwalifikowany odbiorca na podstawie swojego rocznego zużycia gazu ziemnego. W związku z tym odbiorcy gazu w tej firmie podzieleni są na dwie grupy, jeśli chodzi o cennik sprzedawanego dla nich gazu. Pierwsza z nich obejmuje grupy taryfowe od W-1.1 do W-4, natomiast druga to odbiorcy zakwalifikowani do grupy taryfowej W-4. Podany przez Tauron cennik gazu ziemnego zazwyczaj obowiązuję do końca roku, w którym jest on publikowany. Rosnące ceny gazu ziemnego sprawiają jednak, że coraz częściej zaczyna on ulegać w międzyczasie zmianom.

Istotną informacją dla osób chcących zmienić sprzedawcę gazu może być również to, że w przypadku taryf poniżej W-5 cena gazu Tauron w 2024 roku jest taka sama jak w przypadku jednej z największych firm sprzedających gaz ziemny w Polsce — PGNiG.

Co oprócz cen za gaz składa się na wysokość rachunków w Tauron?

W przypadku sprzedawców gazu należy nie tylko zwrócić uwagę na oferowane przez nich stawki za 1 kWh sprzedawanego gazu, ale także wysokość opłat abonamentowych, które również mają wpływ na finalne kwoty na rachunkach i należnych do zapłaty co miesiąc bez względu na zużycie gazu. W przypadku Tauron są one różne dla każdej grupy taryfowej.

Dlaczego cena gazu ziemnego Tauron podawana jest w kWh, a nie jako cena m3 gazu Tauron?

Cenniki dotyczące cen gazu Tauron podawane są dla 1 kWh paliwa gazowego ze względu na wprowadzone 1 sierpnia 2014 roku przepisy, które zobowiązały sprzedawców gazu do zmian jednostek rozliczeniowych. Rozwiązanie to miało przede wszystkim na celu umożliwić odbiorcom łatwiejsze porównywanie nośników energii między sobą. Rozliczenia m3 dotyczyły bowiem objętości gazu ziemnego, a nie ilości dostarczanej za jego pomocą energii.