Porównaj oferty

Taryfa W-1 i W-2. Gospodarstwa domowe i podmioty z małym zużyciem gazu

Taryfa W-1 i taryfa W-2 to najpopularniejsze w Polsce grupy taryfowe gazu ziemnego. Zanim przedstawimy bardziej szczegółowe informacje o grupie taryfowej W-1 oraz W-2 wyjaśnimy co to jest grupa taryfowa gazu ziemnego. Otóż z definicji grupa taryfowa gazu ziemnego służy do kategoryzowania odbiorców gazu ziemnego. Kryteriami jakie są brane pod uwagę przy przydzielaniu odbiorców do takiej czy innej taryfy gazu są:

  • rodzaju pobieranego gazu,
  • ilości zużywanego gazu w ciągu roku
  • także częstotliwości odczytów liczników

Odbiorca gazu ziemnego przyłączony do sieci gazowej nie ma wpływu na to jaki rodzaj gazu jest mu dostarczany. Decyduje o tym lokalna sieć gazowa, którą zarządza Dystrybutor gazu ziemnego. Na ilość zużywanego gazu mamy oczywiście wpływ tak samo jak na to ile razy w ciągu roku będzie prowadzony odczyt licznika gazu.

Taryfa W-1

Szczegółowe omawianie grup taryfowych zacznijmy od taryfy W-1. Jakie kryteria musi spełniać odbiorca, aby rozliczać się w taryfie W-1? Przede wszystkim musi być podłączonym do sieci gazowej z dostępem do gazu wysokometanowego. W Polsce ten gaz spalany jest przez ponad 90% odbiorców. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nie mamy na to bezpośredniego wpływu. Jeśli w miejscu naszego zamieszkania lub prowadzenia działalności jest prowadzona sieć gazowa to ma ona jednoznacznie określony typ przesyłanego do odbiorcy gazu. Kolejnym kryterium jest ilość zużywanego rocznie gazu w każdym punkcie odbioru. Jeśli w ciągu roku zużywamy mniej niż 3 350 kWh gazu ziemnego to z automatu zostaniemy przydzieleni do tej właśnie taryfy. W praktyce w taryfie W-1 rozliczani są odbiorcy, którzy gaz ziemny wykorzystują do przygotowywania posiłków w kuchence gazowej plus ew. korzystają z piekarnika gazowego.

Rodzaje taryfy gazu W-1: W-1.1, W-1.2, W-1.12T

Idąc dalej widzimy, że taryfa W-1 dzieli się finalnie na 3 pod taryfy oznaczone następującymi symbolami:

  1. Taryfa W-1.1
  2. Taryfa W-1.2
  3. Taryfa W-1.12T

Ostatnie liczby za kropką w oznaczaniu grupy taryfowej mówią nam o tym jak często i w jaki sposób będzie dokonywany odczyt licznika gazu ziemnego. Grupa taryfowa W-1.1 będzie miała jeden odczyt w roku umownym wykonywany przez pracownika OSD (Dystrybutora gazu), grupa taryfowa W-1.2 będzie miała tych odczytów w ciągu roku umownego dwa, a grupa taryfowa W-1.12T będzie miała 1 odczyt w ciągu roku umownego przez pracownika, ale co miesiąc czyli 12 razy w roku odbiorca sam będzie takie dane przesyłał do Dystrybutora.

Taryfa W-2

W przypadku taryfy gazu W-2 musimy pamiętać o tym, że kryteria klasyfikacji do niej są identyczne jak w przypadku grupy taryfowej W-1. Różni się przede wszystkim jedna zmienna tzn. ilość zużytego gazu ziemnego w roku umowym. Aby trafić do grupy taryfowej W-2 trzeba w ciągu roku zużywać więcej niż 3 350 kWh gazu ziemnego, a mniej niż 13 350 kWh.

Rodzaje taryfy gazu W-2: W-2.1, W-2.2, W-2.12T

Grupa taryfowa W-2 dzieli się identycznie jak W-1 na trzy pod taryfy:

  1. Taryfa W-2.1 - jeden odczyt gazu ziemnego przez pracownika OSD w ciągu roku
  2. Taryfa W-2.2 - dwa odczyty licznika gazu przez pracownika gazowni w ciągu roku
  3. Taryfa W-2.12T - comiesięczny odczyt licznika przez odbiorcę gazu i raz do roku przez pracownika OSD

Ceny gazu w taryfie W-1 i W-2

Porównywarka cen gazu to narzędzie, w którym znajdziecie aktualne ceny sprzedaży gazu ziemnego w taryfie W-1 i W-2.

W przypadku opłat dystrybucyjnych musimy pamiętać o tym, że cena za kWh gazu ziemnego związana z dystrybucją jest najwyższa właśnie w taryfie W-1 dla opłaty o nazwie stawka opłaty zmiennej! Odwrotnie niż comiesięczna opłata stała za dystrybucję gazu - stawka opłaty stałej, która w naszym porównaniu cen jest wyższa w taryfie W-2. Poniżej zdjęcie ze strony Urzędu Regulacji Energetyki pokazujące stawki za opłat dystrybucyjnych:

taryfa w1 i w2

Jak zmienić taryfę W-1 na W-2

Czytając informacje na temat grup taryfowych gazu W-1 i W-2 możemy zadać sobie dwa pytania:

Pierwsze z nich to: jakie są zasady kwalifikacji do grup odbiorców gazu ziemnego dla nowych punktów?

Nowe punkty poboru gazu są montowane po złożeniu odpowiedniego wniosku o przyłącze gazu ziemnego. Na tym wniosku są pytania dotyczące przeznaczenia w jakim gaz ziemny będzie spalany: czy do przygotowywania posiłków, podgrzewania ciepłej wody, czy też ogrzewania domu oraz jakie urządzenia będą pobierały gaz ziemny. Na tej podstawie dystrybutor przydziela nas do odpowiedniej grupy taryfowej. Na pytanie co się stanie jeśli nasze szacunki nie będą trafione odpowiadamy poniżej.

Drugie pytanie: co się stanie jeśli moje roczne zużycie gazu znajdzie się w innych widełkach związanych z zakresem zużywanego gazu ziemnego?

Dystrybutor na podstawie historycznych danych (rocznych) związanych ze zużyciem gazu ziemnego sam dopasuje nam inną grupę taryfową, która będzie odpowiadała zużyciu gazu w ciągu poprzednich 12 miesięcy.

Najlepsza oferta gazu w taryfie W-1 i W-2 to...

Jak doskonale wiemy, w Polsce od wielu lat możemy wybrać sprzedawcę gazu. To czym powinniśmy się kierować przy zmianie sprzedawcy gazu ziemnego to przede wszystkim cena. Tutaj bardzo ważna uwaga. Jak widzimy dla taryf W-1 i W-2 im niższa cena za kWh gazu ziemnego tym wyższa stawka comiesięcznej opłaty stałej. Tak samo jest w przypadku cen za paliwo gazowe, gdzie wysokość comiesięcznej opłaty abonamentowej nie zawsze idzie w parze z niższą ceną za paliwo gazowe. Porównanie ofert nie jest takie proste. Tutaj z pomocą przychodzi nasza porównywarka cen gazu ziemnego Optimal Energy, która w prezentowanym zestawieniu ofert zawsze bierze pod uwagę wszystkie składniki wchodzące w skład rachunku za gaz:

taryfa w1 i w2 porównanie cen gazu

źródło: optimalenergy.pl