Strona główna > Raporty o rynku energii w Polsce

Raporty o rynku energii w Polsce

Poniżej prezentujemy raporty z badań przeprowadzonych na zlecenie porównywarki cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl. Od 2012 roku w cyklicznych badaniach sprawdzamy wiedzę Polaków związaną z rynkiem energii: prądu, gazu oraz odnawialnych źródeł energii. Raporty są udostępnione do użytku publicznego. Powołując się na wyniki naszych badań należy podać jako źródło stronę optimalenregy.pl

Cała prawda o cenach prądu w Polsce

Najciekawsze dane:

 • 76,5% Polaków uważa, że ceny prądu w ich miejscu zamieszkania są bardzo wysokie lub raczej wysokie
 • 18% z nas uważa, że ceny prądu są na odpowiednim poziomie
 • 13,8% Polaków zmieni sprzedawcę prądu, jeśli rachunek zostanie obniżony do 20%
 • średnia ceny sprzedaży prądu dla taryfy G11 w Polsce w ostatnich 10 latach wyniosła 0,3145 ł/kWh brutto
 • 45% wynosi udział kosztów sprzedaży prądu w całym rachunku za prąd w roku 2018
 • 26% więcej prądu miesięcznie może kupić osoba zarabiająca minimalną krajową w roku 2018 niż w roku 2012

 

Energia Elektryczna w polskich domach raport

Najciekawsze dane:

 • 46% Polaków uważa, że w ciągu ostatnich 5 lat ich zapotrzebowanie na energię w ich domach wzrosło
 • 72% z nasnie wie ile prądu zużywa
 • 76% Polaków w ostatnim roku doświadczyło przerw w dostawie prądu
 • 43% społeczeństwa planuje zmienić sprzedawcę energii elektrycznej
 • 32% Polaków uważa, że wolny rynek wpłynie na podwyższenie cen energii

 

Rynek gazu w Polsce raport

Najciekawsze dane:

 • 50% Polaków nie wie o możliowści zmiany sprzedawcy gazu
 • 62% z nas uważa ,że liberalizacja rynku gazu pozytywnie wpłynie na dywersyfikację dostaw tego surowca do Polski
 • 81% chce aby Polska była samowystarczalna energetycznie
 • 72% społeczeństwa uważa, że za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego odpowiadają instytucje rządowe
 • 50% z nas uważa, że w ciągu najbliższych miesięcy wzrosną ceny gazu
 odnawialne źródła energii w Polsce raport

Najciekawsze dane:

 • 95% Polaków twierdzi, że w Polsce powinno się pozyskiwać więcej energii z odnawialnych źródeł
 • 78% z nas produkowałoby prąd we własnym zakresie gdyby miało takie możliwości
 • 70% respondentów obawia się, że skończy się możliwość korzystania z paliw kopalnych
 • 32% odpowiadających nie zna żadnych odnawialnych źródeł energii
Jakie emocje wywołuje energia elektryczna

Najciekawsze dane:

 • 57% Polaków obawia się wzrostu cen energii elektrycznej
 • 40% osób boi się odcięcia dostępu do prądu
 • 94% ludzi kupujących mieszkanie uważa informacje o zużyciu energii za istotne
 • 50% społeczeństwa chce budowy elektrowni jądrowej w Polsce
 • 85% z nas che być rozliczana za faktyczne zużycie energii

 sprzedawcy prądu w Polsce
Najciekawsze dane:
 • Wśród spontanicznie wymienianych sprzedawców energii, największą znajomość miały firmy: Enea (48%), Energa (36%), Tauron (31%), PGE (20%) oraz RWE Stoen (17%).
 • Ponad 1/3 respondentów wskazała, że zna tych wszystkich pięciu największych sprzedawców energii.
 • Najwyższy wskaźnik znajomości wspomaganej uzyskała Enea (zna ją 80% respondentów), kolejne miejsca zajęli: PGE (68%), Energa (67%), Tauron (61%), RWE Stoen (34%), PKP Energetyka (25%), Energia dla firm (11%), Elektryczne Centrum (5%).

 

Energia Elektryczna w Polsce

Najciekawsze dane:

 • 94,1% osób nie wie kiedy zostaną uwolnione ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.
 • 83% Polaków wie o możliwości zmiany sprzedawcy energii.
 • 45,7% respondentów potrafi poprawnie zdefiniować różnicę miedzy sprzedawcą energii, a operatorem energii.
 • Ponad 70% Polaków czuje się niedoinformowana w kwestii możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
 • 83,1% odpowiadający uważa ceny za prąd za wysokie.

 

 

Raport o rynku energii

Raporty o rynku energii w Polsce stanowią cenne źródło informacji o przekonaniach i stanie wiedzy społeczeństwa na temat branży energetycznej, bez której przecież rozwój kraju nie byłby możliwy. Na portalu umieszczone są raporty poruszające kwestie źródeł energii elektrycznej i stosunku Polaków do zielonej energii, a także opinie ankietowanych na temat energetyki jądrowej w Polsce. Co więcej, znajdą tu Państwo opinie społeczeństwa dotyczące energii elektrycznej jako produktu niezbędnego nam do życia i związanych z nim opłat. Na zlecenie Optimal Energy zostały przeprowadzone badania o poziomie wiedzy respondentów na temat działających na polskim rynku sprzedawców energii. Szeroko pojętą kwestię energii w Polsce poruszono w raporcie odwołującym się do świadomości Polaków dotyczącej możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Przeprowadzanie badań rynku energii ma ogromne znaczenie dla Optimal Energy, który jest portalem rzetelnym i obiektywnym, pragnącym dostarczyć swoim użytkownikom rozległej wiedzy o energii w Polsce.

Sprawdź także sekcje promocji, pomocy i opinii

Więcej informacji udziela:

Łukasz Czekała
Mail: lukasz.czekala@optimalenergy.pl