optimal energy

O OptimalEnergy.pl piszą największe media w Polsce:

Puls Biznesu
Tvn 24
Wnp.pl

Zmiana sprzedawcy
prądu i gazu

promocja na prąd i gaz

element graficzny 1Porównaj oferty 50 sprzedawców w 1,5 minuty

element graficzny 2Wybierz najlepszą ofertę dla siebie

element graficzny 3Płać nawet o 20% mniej za gaz i 30% za prąd

ikona przycisku porównaj ceny prądu
ikona przycisku porownaj ceny gazu ziemnego
element graficzny 4

Strona główna > Raporty o rynku energii w Polsce

Raporty o rynku energii w Polsce



 

Poniżej prezentujemy raporty z badań przeprowadzonych na zlecenie Optimal Energy. Raporty są udostępnione do użytku publicznego. Powołując się na wyniki naszych badań, prosimy o podanie źródła.

Najciekawsze dane:

 • 46% Polaków uważa, że w ciągu ostatnich 5 lat ich zapotrzebowanie na energię w ich domach wzrosło
 • 72% z nasnie wie ile prądu zużywa
 • 76% Polaków w ostatnim roku doświadczyło przerw w dostawie prądu
 • 43% społeczeństwa planuje zmienić sprzedawcę energii elektrycznej
 • 32% Polaków uważa, że wolny rynek wpłynie na podwyższenie cen energii

OptimalEnergy  – Energia elektryczna w polskich domach

Energia elektryczna w polskich domach. INFOGRAFIKA

Najciekawsze dane:

 • 50% Polaków nie wie o możliowści zmiany sprzedawcy gazu
 • 62% z nas uważa ,że liberalizacja rynku gazu pozytywnie wpłynie na dywersyfikację dostaw tego surowca do Polski
 • 81% chce aby Polska była samowystarczalna energetycznie
 • 72% społeczeństwa uważa, że za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego odpowiadają instytucje rządowe
 • 50% z nas uważa, że w ciągu najbliższych miesięcy wzrosną ceny gazu

OptimalEnergy  – Liberalizacja sektora i bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Liberalizacja sektora i bezpieczeństwo energetyczne Polski. INFOGRAFIKA


Najciekawsze dane:

 • 95% Polaków twierdzi, że w Polsce powinno się pozyskiwać więcej energii z odnawialnych źródeł 
 • 78% z nas produkowałoby prąd we własnym zakresie gdyby miało takie możliwości
 • 70% respondentów obawia się, że skończy się możliwość korzystania z paliw kopalnych
 • 32% odpowiadających nie zna żadnych odnawialnych źródeł energii

OptimalEnergy  – co wiemy o energii odnawialnej ?

Energia elektryczna – Co wiemy o energii odnawialnej? INFOGRAFIKA

 

Najciekawsze dane:

 • 57% Polaków obawia się wzrostu cen energii elektrycznej
 • 40% osób boi się odcięcia dostępu do prądu
 • 94% ludzi kupujących mieszkanie uważa informacje o zużyciu energii za istotne
 • 50% społeczeństwa chce budowy elektrowni jądrowej w Polsce
 • 85% z nas che być rozliczana za faktyczne zużycie energii

 


OptimalEnergy - Energia elektryczna – jakie emocje w nas wywołuje?
Energia elektryczna – jakie emocje w nas wywołuje? INFOGRAFIKA




Najciekawsze dane:

 • Wśród spontanicznie wymienianych sprzedawców energii, największą znajomość miały firmy: Enea (48%), Energa (36%), Tauron (31%), PGE (20%) oraz RWE Stoen (17%).
 • Ponad 1/3 respondentów wskazała, że zna tych wszystkich pięciu największych sprzedawców energii.
 • Najwyższy wskaźnik znajomości wspomaganej uzyskała Enea (zna ją 80% respondentów), kolejne miejsca zajęli: PGE (68%), Energa (67%), Tauron (61%), RWE Stoen (34%), PKP Energetyka (25%), Energia dla firm (11%), Elektryczne Centrum (5%). 

 


OptimalEnergy - Raport Jakich znamy sprzedawców energii elektrycznej

OptimalEnergy - informacja prasowa - Marka energetyczna-sila przywiązania


 


Najciekawsze dane:

 • 94,1% osób nie wie kiedy zostaną uwolnione ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.
 • 83% Polaków wie o możliwości zmiany sprzedawcy energii.
 • 45,7% respondentów potrafi poprawnie zdefiniować różnicę miedzy sprzedawcą energii, a operatorem energii.
 • Ponad 70% Polaków czuje się niedoinformowana w kwestii możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
 • 83,1% odpowiadający uważa ceny za prąd za wysokie.

 

 


OptimalEnergy Raport Co wiemy o możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.pdf

OptimalEnergy - Niewiele wiemy o prądzie.doc


 

 


 

Raport o rynku energii

Raporty o rynku energii w Polsce stanowią cenne źródło informacji o przekonaniach i stanie wiedzy społeczeństwa na temat branży energetycznej, bez której przecież rozwój kraju nie byłby możliwy. Na portalu umieszczone są raporty poruszające kwestie źródeł energii elektrycznej i stosunku Polaków do zielonej energii, a także opinie ankietowanych na temat energetyki jądrowej w Polsce. Co więcej, znajdą tu Państwo opinie społeczeństwa dotyczące energii elektrycznej jako produktu niezbędnego nam do życia i związanych z nim opłat. Na zlecenie Optimal Energy zostały przeprowadzone badania o poziomie wiedzy respondentów na temat  działających na polskim rynku sprzedawców energii. Szeroko pojętą kwestię energii w Polsce poruszono w raporcie odwołującym się do świadomości Polaków dotyczącej możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Przeprowadzanie badań rynku energii ma ogromne znaczenie dla Optimal Energy, który jest portalem rzetelnym i obiektywnym, pragnącym dostarczyć swoim użytkownikom rozległej wiedzy o energii w Polsce.

Zmiana sprzedawcy prądu - raport

Raport odnoszący się do wiedzy Polaków na temat zasady TPA, umożliwiającej odbiorcom zmianę energii elektrycznej jest dla nas cennym źródłem informacji. Okazuje się, że duża część naszego społeczeństwa jest świadoma takiej możliwości i korzyści z niej płynących.

Rynek energii w Europie i na świecie

Rynek energii w Europie i na świecie jest zróżnicowany. Nie mniej jednak cieszy nas fakt, że w wielu krajach została wprowadzona zasada TPA.

Więcej informacji udzielają:

Łukasz Czekała
Optimal Energy Sp. z o.o.
Tel. 728 358 937
Mail: lukasz.czekala@optimalenergy.pl