Strona główna > Dystrybutorzy energii elektrycznej w Polsce

Dystrybutorzy energii elektrycznej w Polsce

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) czyli potocznie mówiąc dystrybutor energii elektrycznej jest wybierany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i przydzielany do konkretnego obszaru. Podczas procesu zmiany dostawcy prądu, odbiorca energii elektrycznej zmienia sprzedawcę, ale nie dystrybutora energii, który odpowiada za dany obszar. Ponadto Odbiorca prądu może wybrać nowego sprzedawcę energii wyłącznie spośród dostawców, którzy mają podpisaną Generalną Umowę Dystrybucji (GUD) z dystrybutorem odpowiedzialnym za dany teren. Odbiorca nie dokonuje zmiany dystrybutora energii. Klient zawiera z OSD, do którego sieci jest podłączony tzw. Umowę dystrybucyjną, regulującą prawa i obowiązki obu stron w zakresie dostarczania kupionej u sprzedawcy energii.Od 1 stycznia 2014 roku dystrybutorzy zobowiązali się wdrożyć Generalną Umowę Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej (GUD-K), której celem jest ułatwienie Odbiorcom zmiany sprzedawcy energii. Zgodnie z założeniami GUD-K ma ułatwić poruszanie się Odbiorcy po rynku energii, a co za tym idzie, zachęcić do skorzystania z możliwości zmiany sprzedawcy. Dzięki GUD-K Klient podpisuje jedną umowę, mimo tego, że sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej zajmują się zupełnie inne podmioty. Ponadto, teraz Klient po zmianie sprzedawcy prądu będzie otrzymywał tylko jedną fakturę za energię elektryczną, natomiast dotychczas musiał uiszczać dwie faktury. Wielu sprzedawców ze względu na nałożone na nich dodatkowe obowiązki, nie zdecydowało się na podpisanie Generalnej Umowy Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej.

Koszty dystrybucji prądu 2019 i we wcześniejszych latach dla klientów indywidualnych

Przedstawione wcześniej porównanie pokazuje ile płacimy za kWh energii elektrycznej czynnej na przykładzie grupy taryfowej G11 (jednostrefowej). Musimy pamiętać, że sprzedaż prądu stanowi ok 50% kosztów składowych rachunku za prąd. Druga połowa to koszty dystrybucji, a te również z perspektywy ostatnich lat się zmieniały. Poniżej tabele pokazujące ile płaciliśmy za dystrybucję prądu. W dystrybucji prądu, tak samo jak w sprzedaży poziom stawek u największych dystrybutorów jest praktycznie identyczny poniżej przedstawimy porównanie kosztów dystrybucji prądu dla obszaru OSD Enea dla miasta Poznań w ciągu ostatnich 10 lat

Koszty dystrybucji prądu
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
składnik stały stawki sieciowej [zł/mc] dla ukł. 3 fazowego 3,92 3,99 4,13 4,47 4,74 4,51 4,57 4,57 4,57 4,65
stawka opłaty przejściowej [zł/mc] 4,86 5,03 4,5 3,87 1,13 2,44 3,29 3,15 6,5 6,5
opłata abonamentowa [zł/mc] 2,48 2,6 2,89 3,17 3,3 3,89 3,89 3,89 3,84 3,84
składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh] 0,1383 0,1452 0,1509 0,1637 0,1734 0,166 0,168 0,1621 0,161 0,1629
stawka jakościowa [zł/kWh] 0,0098 0,0077 0,007 0,0065 0,0084 0,0108 0,0115 0,0129 0,0127 0,0125
Roczny koszt dystrybucji prądu brutto [zużycie 2500kWh] 621,61 zł 641,68 zł 655,58 zł 691,78 zł 694,38 zł 703,66 zł 725,39 zł 709,49 zł 754,20 zł 760,61 zł
 Różnica -18,28% -15,64% -13,81% -9,05% -8,71% -7,49% -4,63% -6,72% -0,84%
W przypadku dystrybucji prądu wyraźnie widać, że z wyjątkiem 2015 roku ceny za transport prądu systematycznie rosną. Z perspektywy ostatnich 10 lat jest to już prawie 20%!

Pełna lista dystrybutorów energii elektrycznej

Dystrybutorzy energii działają na sieciach rozdzielczych służących do dystrybucji energii elektrycznej. Sieci dystrybucyjne obejmują linie wysokiego (110 kV), średniego (15 kV) i niskiego (400 V) napięcia. 


 • Alchemia
 • Arcelor Mittal
 • Azoty Chorzów
 • Grupa Azoty
 • Elektrociepłownia Wrocław
 • Zael Energo
 • BHHH Mikrohuta
 • U&R Calor
 • Carbo Energia
 • Energocentrum
 • Commercial Metals
 • Centrum Nakładania Powłok
 • Dalkia Powerline
 • Dalkia Poznań
 • D-Energia
 • EC Mielec
 • ZEC Kogenracja Wrocław
 • Ostrowski Zakład Ciepłowniczy
 • Grandmaster Sp. z o.o.
 • Błonie-Pass Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz
 • Heat Engineering Technology Europe Sp. z o.o.
 • ECO Kogeneracja Kutno
 • EDF Polska
 • EHN S.A.
 • ELCO Energy
 • Enea Operator
 • Energa Operato
 • Energia Euro Pak
 • Energit
 • Energostrefa
 • FPM S.A.
 • Grupa Górażdże
 • Grupa Kęty
 • Grupa Energia
 • Zakłady produkcyjne BD S.A.
 • IZO ERG S.A.
 • Kamir
 • FŁT Kraśnik
 • Klak energetyka
 • ZAMET
 • KolsatPol
 • Nida Media
 • Energetyka N.D. Mazowiecki
 • Tauron Dystrybucja
 • PAL Sp. z o.o.
 • FP Myszków Sp. z o.o.
 • PCC Blachownia
 • PCC Rokita
 • PGE Dystrybucja
 • Plus Energia
 • PolEnergia
 • ZGH Bolesław
 • Potr Gdynia
 • Power 21
 • Power Pol
 • PS Operator
 • PZL Świdnik
 • RWE Stoen Operator
 • Soda Polska Ciech
 • Spomasz Toruń
 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń
 • Port Szczecin - Świnoujście
 • Telenerg BIS
 • TeraWat Dystrybucja
 • Energetyka Ursus
 • Velvet Care
 • Energetyka Wagon
 • WM Malta
 • Best Eko
 • EC Prudnik
 • Huta Bankowa
 • EC Zduńska Wola
 • Klepierre
 • Polontex
 • MEC w Ostrowcu

Co załatwimy z dystrybutorem prądu?

 • Zmiana mocy przyłączeniowych - przez moc przyłączeniowąmożemy rozumieć moc czynną, jaką planujemy pobrać lub oddać do sieci. Jej wartość uwzględniona jest w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej jako maksymalna wartość ze średnich wartości danej mocy w okresie 15 minut, która jest wykorzystywana w celu zaprojektowania przyłącza. 
 • Dobór odpowiedniej mocy przyłączeniowej -nie jest to proste zadanie. Skupimy się teraz na zmianie mocy umownej, która dotyczy odbiorców grup taryfowych A, B, C2x oraz w przypadku grupy C1x, jeśli jej odbiorcy posiadają układy pomiarowe umożliwiające kontrolę zużycia mocy. Ważne jest odpowiednie dobranie mocy umownej, ponieważ w przypadku, gdy moc pobrana przewyższa moc umowną, płacimy karę. W wielu przypadkach kary za przekroczenie mocy umownej są znacznie większe niż opłata za moc umowną, dlatego jeżeli moc umowna jest systematycznie przekraczana, należy wystosować prośbę do przedsiębiorstwa energetycznego o jej zwiększenie. Jeden kilowat mocy przekroczonej kosztuje dziesięć razy więcej niż jeden dodatkowo zamówiony kilowat mocy umownej. Czasami odbiorca może ustalić inną wartość mocy umownej dla poszczególnych miesięcy, jednak niektórzy dystrybutorzy energii elektrycznej nie wyrażają na to zgody. Zwiększenie mocy umownej jest bezpłatne, chociaż może zajść sytuacja, kiedy odbiorca będzie musiał ponieść koszty modernizacji linii zasilających, układów pomiarowych lub bezpieczników. Jednak taka potrzeba występuje wyłącznie w przypadku, gdy moc umowna przekroczy wartość mocy przyłączeniowej, a tym samym możliwości techniczne istniejącej linii zasilającej.