Porównaj oferty

Cena prądu w ENEA w 2024 r

Podwyżki cen prądu w 2024 roku dotknęły wszystkich odbiorców energii elektrycznej, w tym także klientów firmy Enea, która jest jednym z większych, polskich przedsiębiorstw energetycznych. Enea obsługuje zarówno klientów biznesowych, jak i gospodarstwa domowe na terenie takich miast jak Poznań, Szczecin, Bydgoszcz, Toruń oraz Zielona Góra. W tym artykule sprawdzamy natomiast aktualne ceny prądu w Enea.

Enea cena 1 kWh energii elektrycznej

Podobnie jak w przypadku wszystkich sprzedawców prądu, także w Enea klienci mogą wybrać różne grupy taryfowe, na podstawie których rozliczana jest z nimi zużyta energia elektryczna. W zależności od danego wyboru cena 1 kWh prądu w Enea jest natomiast odmienna. Wśród dostępnych opcji właściciele gospodarstw domowych kupujący energię elektryczną od tego sprzedawcy prądu mają natomiast to wyboru taryfę:

  • G11, określaną jako Dzień i Noc, w której cena prądu jest stała i nie zależy od pory dnia, w którym jest on pobierany,
  • G12, określaną jako Ciepły dom, będąca taryfą dwustrefową, w której cena prądu zależy od pory dnia,
  • G12W, określaną w Enea jako Mój Weekend, będącą taryfą dwustrefową, w której energia elektryczna jest tańsza nie tylko w określonych porach dnia, ale także w weekendy.

Ceny kWh prądu w Enea w 2024 roku prezentują się wobec tego następująco:

Oznacza to więc, że koszty energii elektrycznej w Enea są nawet po wprowadzeniu styczniowych podwyżek najniższe wśród wszystkich największych sprzedawców prądu, jednak jednocześnie nie odbiegają znacznie od średniej stawki rynkowej.

Podwyżki cen prądu w 2024 roku wprowadziła nie tylko Enea

Porównując ceny energii w Enea z danymi z poprzednich lat, można szybko zauważyć, że uległy one znacznie podwyżce. Należy jednak pamiętać, że cena prądu rośnie w Polsce niezależnie od tego, kto jest odpowiedzialny za jej sprzedaż. Obecna wysokość rachunku za prąd jest wobec tego o 24% wyższa niż w roku 2021, co przekłada się na średnią cenę 1 kWh prądu równą 0,92 zł brutto.

Przyczyn rosnących cen energii w ostatnim czasie jest kilka. Najważniejsze z nich to przede wszystkim rosnący koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 z 20 euro w 2020 roku do aż niemal 100 euro za tonę w 2021 roku. Wartość ta znacznie obciąża więc polską energetykę produkującą w przeważającej części energię elektryczną poprzez spalanie węgla brunatnego i kamiennego.

Dodatkowo na wyższe ceny energii, jakie oferuje Enea, wpływ ma także rosnąca cena węgla oraz zwiększone zużycie energii elektrycznej wywołane pandemią. Wszystkie te elementy przełożyły się natomiast na wyższą cenę prądu na Towarowej Giełdzie Energii, która bezpośrednio odbija się na odbiorcach, gdyż sprzedawcy prądu ponosząc wyższe koszty zakupu energii elektrycznej, podnoszą również ceny podczas jej sprzedaży.

Pod koniec 2021 roku Enea jako pierwsza wnioskowała do URE o wzrost taryfy o 40%, w ramach rekompensaty rosnących cen prądu na TGE. W ślad za nią poszli wszyscy sprzedawcy prądu, wnioskując o możliwość podwyższenia cen prądu na podobnym poziomie. W odpowiedzi na te wnioski prezes URE zatwierdził na 2024 rok wzrost cen energii czynnej o 37%, z kolei dystrybucyjnej o 8%. Decyzja ta sprawiła więc, że cena kWh prądu Enea oraz u innych sprzedawców prądu wzrosła w znacznym stopniu wraz z 1 stycznia 2024 roku, co można było szybko zauważyć na pierwszym rachunku za zużycie energii w nowym roku.

Czy ceny energii w Enea będą w kolejnych latach rosły?

Choć obecne ceny prądu w Enea już sprawiają, że koszty związane z zakupem energii elektrycznej stanowią znaczną część wydatków w budżetach domowych, można się spodziewać, że nie będą one w najbliższym czasie spadać, a raczej dalej rosnąć. Wszystko za sprawą tego, że aktualne notowania energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii biją bowiem kolejne rekordy, jeśli chodzi o ceny 1 MWh prądu z dostawą na przyszły rok. To z kolei jak pisaliśmy powyżej, będzie miało z pewnością bezpośrednie przełożenie na stawki obowiązujące poszczególne taryfy prądu w tej firmie.

Wobec tego pytanie nie powinno brzmieć czy ceny energii elektrycznej będą rosnąć, a o ile ceny prądu w Enea wzrosną w następnym roku i jak to odbije się nie tylko na gospodarstwach domowych, ale także przedsiębiorstwach, które zaopatrują się w energię sprzedawaną po cenach niezatwierdzonych przez URE. Według wielu specjalistów Enea może bowiem podobnie jak pod koniec 2021 roku znów wnioskować do Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie nowych stawek energii do poziomu około 550 zł/MWh.