Porównaj oferty

Cena prądu w  Energa w 2024 r

Znaczne podwyżki cen prądu na początku 2024 roku stały się jednym z najgorętszych tematów. Ceny energii elektrycznej wzrosły u każdego ze sprzedawców, w tym także w firmie Energa, która jest obecnie jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Dlatego też poniżej prezentujemy, ile wynosi cena 1 kWh prądu w Energa, która dostarczanego dla odbiorców północnej oraz północno-wschodniej części kraju na terenie województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz w części łódzkiego i wielkopolskiego.

Ile wynosi aktualna cena prądu w Energa?

Cena 1 kWh prądu w Energa podobnie jak w przypadku innych sprzedawców energii elektrycznej wzrosła w 2024 roku o 37%, jeśli chodzi o energię czynną oraz o 8%, jeśli chodzi o jej dystrybucję. Wzrost ten jest wynikiem zatwierdzonego pod koniec 2021 roku wniosku złożonego przez tę oraz inne firmy do Urzędu Regulacji Energetyki, który był podyktowany rosnącymi cenami 1 MWh energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii.

W związku z tym obecne ceny 1 kWh prądu w Energa to:

Omawiając ceny 1 kWh prądu w Energa, należy zaznaczyć, że obecnie jej klienci płacą najwyższy rachunek za prąd spośród odbiorców największych firm związanych z obrotem energią elektryczną działających w naszym kraju.

Dodatkowo warto również pamiętać, że to jak wysoki będzie rachunek za prąd w Energa, uzależnione jest również od wybranej taryfy, spośród dostępnych opcji dla gospodarstw domowych. Wśród nich wyróżnić można zarówno standardową taryfę dwustrefową, w której cena jest niezmienne bez względu na porę dnia czy dzień tygodnia, jak i taryfy dwustrefowe, w których stawki za prąd są uzależnione od pory dnia, a niekiedy także dnia tygodnia.

Jak prezentuje się cena 1 kWh w Energa w porównaniu do innych sprzedawców prądu?

Pomimo tych samych podwyżek cen prądu, którymi zostali objęci klienci wszystkich największych sprzedawców prądu to odbiorcy kupujący energię elektryczną od Energa płacą obecnie najwyższe rachunki. Wszystko za sprawą tego, że jeśli chodzi o Energa cena za kWh energii elektrycznej, jest wyższa nawet o kilka groszy w porównaniu do Enea, PGE czy też Tauron. Sytuacja ta wynika z tego, iż jeszcze przed podwyżkami cen prądu, koszt związany z jego zakupem w tej firmie był wyższy niż u innych sprzedawców. Rozwiązaniem pozwalającym wobec tego obniżyć rachunek za prąd jest w tym przypadku na przykład zmiana sprzedawcy prądu na innego, który nie będzie sprzedawcą z urzędu.

Czy ceny prądu w Energa będą dalej rosnąć?

Aktualna sytuacja gospodarcza sprawia, że odbiorcy liczący na obniżki cen prądu w Polsce mogą być rozczarowani. Nic nie zapowiada bowiem tego, aby koszt zakupu energii elektrycznej w Energa był w najbliższym czasie niższy. Wręcz przeciwnie w kolejnych latach, a w szczególności w 2024 roku może on nadal wzrastać, gdyż już teraz ceny 1 MWh prądu na Towarowej Giełdzie Energii biją kolejne rekordy wartości. Czynnik ten ma natomiast bezpośrednie przełożenie na to, koszt energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom, ponieważ sprzedawcy, ponosząc coraz większe wydatki związane z jej zakupem, z pewnością będą chcieli je sobie zrekompensować w postaci wyższych opłat. Jednocześnie należy jednak pamiętać, że to, o ile wzrastają ceny prądu w naszym kraju, jest zależne od decyzji wydawanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który ma za zadanie zapewnić ochronę odbiorcom końcowym oraz dbanie o konkurencyjność na krajowym rynku energetycznym.