Porównaj oferty

Cena prądu w Tauron w 2024 r

Wraz z 1 stycznia 2024 roku rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych wzrosły mniej więcej 24% w porównaniu do cen obowiązujących w 2021 roku. W związku z tym w wielu domach rachunki za prąd stały się wyższe nawet o kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Podwyżki cen energii elektrycznej dotyczą wszystkich odbiorców, bez względu na to z jakim sprzedawcą prądu mają oni podpisaną umowę. Wobec tego, jak obecnie prezentuje się cena prądu w Tauron?

Tauron, czyli jeden z największych sprzedawców prądu w Polsce

Tauron to zaliczana do drugich pod względem swojej wielkości grupa energetyczna w naszym kraju, która zajmuje się wydobyciem węgla, produkcją energii elektrycznej oraz jej dystrybucją i sprzedażą. Każdego roku ponad 5 milionów klientów, będących zarówno gospodarstwami domowymi, jak i przedsiębiorstwami zaopatrujących się w energię elektryczną w Tauron. Firma ta swoim działaniem obejmuje obszar południowo-zachodniej Polski, do którego zaliczane są 4 województwa: małopolskie, śląskie, opolskie oraz dolnośląskie. Dzięki temu, że Tauron jest zarówno sprzedawcą energii elektrycznej, jak i jej dystrybutorem umożliwia on zawieranie swoim klientom umów kompleksowych.

Ile kosztuje 1 kWh energii w Tauron?

To jak duże rachunki za prąd muszą płacić klienci Tauron zależy przede wszystkim od wybranej przez nich grupy taryfowej, w ramach której rozliczane jest ich zużycie z zastosowaniem odpowiednich stawek. W każdym przypadku ceny energii w tej firmie wzrosły na przestrzeni ostatnich miesięcy, podobnie zresztą, jak i u innych sprzedawców prądu. W związku z tym obecna cena kWh energii elektrycznej w Tauron o wiele więcej niż rok temu.

Na koszt energii elektrycznej kupowanej od tej firmy składa się zarówno cena energii czynnej, jak i dodatkowych opłat dystrybucyjnych oraz handlowych zależnych lub nie od zużycia prądu w danym okresie rozliczeniowym.

Jak prezentuje się cena prądu Tauron w 2024 roku w porównaniu do innych sprzedawców energii elektrycznej?

Aby określić czy stawki za zakup prądu od Tauron są wysokie, należy porównać je z innymi sprzedawcami energii elektrycznej. W Tauron cena za kWh prądu jest wobec tego niższa od tych oferowanych przez dwie dominujące na Polskim rynku firmy energetyczne. Przy czym jednocześnie pozostaje ona jednak wciąż wyższa niż chociażby w firmie Enea. Dlatego też ceny prądu u tego sprzedawcy można określić jako mieszczące się w średniej rynkowej za 1 kWh. Potwierdzeniem tego jest, chociażby fakt, że według danych ze stycznia 2024 roku średnia cena 1 kWh energii elektrycznej w Polsce wynosiła 92 grosze, czyli niewiele więcej niż w Tauron.

Skąd wynikają podwyżki cen prądu w Tauron?

To ile kosztuje 1 kWh w Tauron, jeśli chodzi o energię elektryczną, jest ściśle uzależnione od sytuacji na rynku energetycznym oraz Towarowej Giełdzie Energii. Wzrost ceny prądu mający miejsce na początku roku 2024 był wobec tego efektem rekordowych stawek za 1 MWh energii elektrycznej w zakupie hurtowym, w wyniku którego zarówno Tauron, jak i Energa, Enea oraz PGE złożyły wniosek do URE o zmianę taryfy rozliczeniowej na wyższą, która pozwoli zrekompensować koszty ponoszone przez te firmy.

Należy bowiem wiedzieć, że ceny prądu w Tauron nie mogą być samodzielnie zmieniane przez tę firmę, gdyż podlegają one postępowaniu taryfowym. W ramach niego prezes URE w ostatnim kwartale każdego roku zatwierdza proponowane przez 4 największych sprzedawców i dystrybutorów prądu nowe stawki. Działanie to ma za zadanie przede wszystkim chronić odbiorców energii przed nieuzasadnionymi, drastycznymi podwyżkami cen prądu. Oznacza to więc, że rosnąca cena kWh w Tauron to nie wina samej firmy, a sytuacji na rynkach giełdowych i notowań cen energii elektrycznej.

W 2024 rośnie nie tylko cena 1 kWh energii czynnej w Tauron, ale i koszt usług dystrybucyjnych

W 2024 roku wzrosły nie tylko ceny prądu w przypadku energii czynnej, ale także stawki taryf dystrybucyjnych. Wysokość podwyżki w tym przypadku wynosiła 8% dla każdej taryfy. Oznacza to więc, że osoby mające podpisane umowy kompleksowe z Tauron muszą płacić wyższe rachunki za prąd z dwóch powodów. Pierwszym z nich są rosnące ceny prądu czynnego, natomiast drugim wzrost cen związanych z dystrybucją energii. Tego typu podwyżki uzasadnione są poprzez wyższy koszt działań operacyjnych oraz inwestycyjnych, a także wzrost opłaty mocowej o aż 30% wraz z 1 stycznia 2024 roku i opłaty kogeneracyjnej.

Czy ceny prądu w Tauron będą dalej rosły?

Obecnie wielu odbiorców obawia się kolejnych podwyżek cen energii elektrycznej. Niestety obawy te są w pełni uzasadnione, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę to, że ceny za 1 MWh prądu z dostawą na przyszły rok już osiągają na Towarowej Giełdzie Energii rekordowe wartości.

Według analityków w 2024 roku prąd może być w związku z tym znów droższy i to nawet o 100%. Wszystko zależy jednak od tego, jakie stawki dla klientów zostaną zatwierdzone przez prezesa URE pod koniec bieżącego roku. Może się bowiem okazać, że skutecznie zablokuje on wzrost cen prądu kupowanego przez gospodarstwa domowe.