Porównaj oferty

Dotacja mój prąd 2024. Od kiedy wniosek? Zasady i warunki programu

Program Mój Prąd to priorytetowy program dedykowany wsparciu segmentu mikroinsatlacji fotowoltaicznych. Wdrożenie programu Mój Prąd jest silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej, co przyczynia się do rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Celem programu Mój Prąd jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie całej Polski. Beneficjentem programu może być osoba fizyczna, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby oraz która ma zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej energii wytworzonej w danej mikroinstalacji. Dofinansowanie płynące z tego programu ma formę dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikoroinstalacji, która wchodzi w skład przedsięwzięcia. Pierwsze dwa nabory wniosków zakończono - pierwszy 20.12.2019, a drugi 06.12.2020 roku. Teraz czekamy na edycję numer 6.

Program Mój Prąd - na co zwrócić uwagę

Program Mój Prąd jest dedykowany dla osób inwestujących w instalację PV. O dotację w programie Mój Prąd można się ubiegać, jeżeli:

 • instalacja jest już zamontowana i podłączona do sieci elektroenergetycznej
 • instalacja PV jest o mocy 2-10kW i jest przeznaczona potrzeb mieszkaniowych
 • inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji

Jak w przypadku każdego dofinansowania, również w programie Mój Prąd warto sprawdzić, kto nie może ubiegać się o dotację. Dofinansowanie nie zostanie udzielone, jeśli:

 • instalacja PV jest finansowana z innych środków publicznych, w tym z programu Czyste powietrze
 • wnioskodawca korzysta z ulgi rolnej
 • mikroinstalacja jest wyższej mocy niż 10kW

Mój Prąd - 6 kroków do uzyskania dofinansowania

Program Mój Prąd jest dofinansowaniem wspierającym inwestycje osób fizycznych w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Instalacja PV pozwala nie tylko wygenerować oszczędności w skali roku na rachunkach za prąd, ale też uniezależniać się od dostaw energii elektrycznej z sieci. Dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd to w praktyce 6 kroków:

 1. kupno i montaż instalacji fotowoltaicznego mocy 2-10kW
 2. instalacja przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego
 3. podpisanie umowy dwustronnej z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji PV do sieci elektrycznej
 4. złożenie wniosku online lub w wersji papierowej
 5. oczekiwanie na mailową informację odnośnie oceny wniosku o dofinansowanie
 6. wypłata dotacji

Mój Prąd 4.0 i 5.0 - poprzedni nabór zakończył się w 2023 roku

Program Mój Prąd jest najchętniej wybieraną formą dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu Polaków dofinansowaniem mikroinstalacji PV, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW opracowują koncepcję szóstego naboru do programu Mój Prąd. Prowadzone są prace, aby program Mój Prąd 6.0 uwzględniał następujące elementy: punkty ładowania do samochodów elektrycznych, inteligentne systemy zarządzania energią w domu oraz magazyny ciepła/chłodu. W szóstej edycji programu Mój Prąd beneficjentami będą osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Finansowane będą projekty instalacji fotowoltaicznej zakończone i podłączone do sieci OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego).

Opinie o programie Mój Prąd

Jak pokazują światowe trendy, pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł będzie stanowiło coraz większy udział w produkcji energii elektrycznej. Dzieje się tak ze względu na kończące się zasoby paliw kopalnych, coraz wyższe koszty ich eksploatacji, a przede wszystkim konieczność większej troski o środowisko naturalne. Programy dofinansowujące inwestycje w instalacje produkujące energię z odnawialnych źródeł, w tym program Mój Prąd, dają beneficjentom możliwość pozyskania dotacji. Program Mój Prąd to przejrzyste zasady ubiegania się o dofinansowanie. Zaletą dofinansowania z ramienia programu Mój Prąd jest bezzwrotność dotacji oraz zwolnienie jej z podatku dochodowego. Interesująco zapowiada się szósta edycja naboru wniosków - w nowej formule wniosków inwestycja będzie mogła zawierać również magazyny energii oraz stacje do ładowania samochodów elektrycznych.

Sprawdź też inne programy wsparcia fotowoltaiki w Polsce: