Porównaj oferty

Program Czyste Powietrze 2024

Program Czyste Powietrze to oferta finansowania ze środków krajowych wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w celu poprawienia jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Program Czyste Powietrze jest wdrażany w okresie od 2018 do 2030 roku. To dofinansowanie jest skierowane do następujących beneficjentów:

 • właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • właścicieli lub współwłaścicieli wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Środki finansowe z programu Czyste Powietrze powinny zostać przeznaczone na:

 • wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy
 • przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

W ramach programu Czyste Powietrze dotacja dla podstawowego poziomu dofinansowania wynosić może do 30 000,00 zł, a dla podwyższonego poziomu dofinansowania 37 000,00 zł. Wnioski o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze mogą być składane przez Internet bez wychodzenia z domu lub w formie papierowego wniosku osobiście w urzędzie.

Program Czyste Powietrze - dla kogo i na jakich warunkach jest podstawowy poziom dofinansowania

Program Czyste Powietrze dla podstawowego poziomu dofinansowania jest realizowany na drodze dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego. Ograniczeniem nałożonym na potencjalnego beneficjenta jest dochód roczny nieprzekraczający 100 000,00 zł. W poniższej tabeli zestawiono rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty

  Opcja 1 Opcja 2 Opcja 3
Co obejmuje przedsięwzięcie 1. demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe 1. demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe ta opcja nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
2. zakup i montaż pompy ciepła 2. zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu lub zakup i montaż kotłowni gazowej  
Dodatkowe prace (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu) demontaż i zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania demontaż i zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej zakup i montaż ocieplenia nieruchomości
zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dokumentacja dotycząca powyższego zakresu (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy)
zakup i montaż ocieplenia nieruchomości zakup i montaż ocieplenia nieruchomości  
dokumentacja dotycząca powyższego zakresu (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy) dokumentacja dotycząca powyższego zakresu (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy)  
Maksymalna dotacja bez mikroinstalacji fotowoltaicznej 25 000,00 zł 20 000,00 zł 10 000,00 zł
Maksymalna dotacja z mikroinstalacją fotowoltaiczną 30 000,00 zł 25 000,00 zł

Program Czyste Powietrze - dla kogo i na jakich warunkach jest podwyższony poziom dofinansowania

Formami dofinansowania programu Czyste Powietrze z II części programu dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, są:

 • dotacja
 • pożyczka dla gmin, jako uzupełnienie finansowania beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie)
 • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Kryterium finansowe nałożone na potencjalnych beneficjentów dotyczy przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka w gospodarstwie domowym. Miesięczny dochód nie przekracza 1 400,00 zł dla gospodarstwa wieloosobowego oraz 1 960,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  Opcja 1 Opcja 2
Co obejmuje przedsięwzięcie 1. demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe ta opcja nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
2. zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej
Dodatkowe prace (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu) demontaż i zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej zakup i montaż ocieplenia nieruchomości
zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dokumentacja dotycząca powyższego zakresu (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy)
zakup i montaż ocieplenia nieruchomości
dokumentacja dotycząca powyższego zakresu (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy)
Maksymalna dotacja bez mikroinstalacji fotowoltaicznej 32 000,00 zł 15 000,00 zł
Maksymalna dotacja z mikroinstalacją fotowoltaiczną 37 000,00 zł ------------

Opinie o programie Czyste Powietrze

Dotacja w ramach programu Czyste Powietrze jest instrumentem wspierającym przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Osoby zainteresowane dofinansowaniem z programu Czyste Powietrze powinny pamiętać, że na potrzeby rozliczenia tego dofinansowania:

 • dopuszczalne są faktury VAT jak również wystawione na beneficjenta rachunki imienne
 • wydatki mogą być ponoszone do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dotację
 • dotacja jest udzielana wyłącznie na jedno źródło ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej
 • kosztem kwalifikowanym oprócz samego zakupu i montażu źródła ciepła jest również koszt modernizacji istniejącego komina w celu dostowania go do nowo zakupionego źródła ciepła
 • audyt energetyczny budynku jest kosztem kwalifikowanym w programie Czyste Powietrze, ale nie jest to dokument obowiązkowy i nie musi zostać wykonany, aby ubiegać się o dotację

Program Czyste Powietrze wspiera i promuje odpowiedzialną postawę względem działań mających na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W związku z dużym budżetem wydzielonym ze środków krajowych na program Czyste Powietrze, należy dokumentować wszelkie czynności termomodernizacyjne i ubiegać się o dotację.

Sprawdź też inne programy wsparcia fotowoltaiki w Polsce: