Porównaj oferty

Cena prądu w PGE w 2024 r

Rosnące ceny prądu sprawiły, że niezależnie od jego sprzedawcy rachunki za energię elektryczną od stycznia 2024 roku wzrosły w znacznym stopniu zarówno w przypadku odbiorców będących gospodarstwami domowymi, jak i przedsiębiorstwami. Osoby obsługiwane przez firmę PGE, czyli Polską Grupę Energetyczną, która została założona w 2007 roku i jest aktualnie jedną z największych spółek energetycznych w naszym kraju, mogą więc sprawdzić poniżej aktualne ceny prądu poniżej.

Ile wynosi aktualna cena prądu w PGE?

Polska Grupa Energetyczna SA określana jest jako jedno z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce nie, tylko jeśli chodzi o jej przychody, ale także zainstalowaną moc wytwórczą i wolumen produkcji energii elektrycznej. Firma ta należy do jednych z 5 przedsiębiorstw będących jednocześnie sprzedawcą oraz dystrybutorem energii elektrycznej, umożliwiając tym samym zawarcie z nią umowy kompleksowej. PGE dostarcza i sprzedaje prąd zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firmowych, a jej obszar działania obejmuje przede wszystkim województwo podlaskie, mazowieckie, lubelskie oraz podkarpackie.

Aktualna cena prądu PGE podobnie jak w przypadku innych sprzedawców energii elektrycznej wraz z 1 stycznia 2024 roku uległa łącznej podwyżce wynoszącej 38%, na którą składa się 37% podwyżki stawki za energię czynną oraz 8% podwyżki stawki za energię dystrybucyjną. Niemal 40% podwyżki cen energii elektrycznej w PGE zostały natomiast zatwierdzone przez prezesa URE w odpowiedzi na wniosek złożony przez tę firmę pod koniec 2021 roku.

W związku z tym obecnie cena 1 kWh prądu w PGE prezentuje się następująco:

Mówiąc o cenach prądu, które mają bezpośrednie przełożenie na wysokość rachunków za energię elektryczną, warto także wspomnieć, że tak samo, jak w przypadku innych sprzedawców prądu odbiorcy mający podpisane umowy z PGE mogą wybierać taryfy, na podstawie których zostaną ustalone stawki za 1 kWh energii elektrycznej obowiązujące podczas rozliczeń.

Cena 1 kWh w PGE w porównaniu do innych sprzedawców energii elektrycznej

Analizując ceny prądy w PGE w porównaniu do pozostałych pięciu wiodących sprzedawców energii elektrycznej w naszym kraju można przede wszystkim zauważyć, że stawki za 1 kWh w tym przypadku plasują się pod względem swoich wysokości na drugim miejscu. Wszystko za sprawą tego, że są one nieco niższe niż w przypadku firmy Energa, jednak znacznie wyższe od tych obowiązujących klientów firmy Enea czy też Tauron.

Nie inaczej kwestia cen prądu w PGE prezentuje się również w porównaniu do średniej ceny energii elektrycznej obowiązującej w Polsce, która w styczniu 2024 roku wynosiła 92 grosze brutto. Tu także jest ona bowiem nieco wyższa, jednak bardzo zbliżona.

Co wpływa na wzrost cen prądu w Polsce?

Wielu odbiorców energii elektrycznej zastanawia się, co ma wpływ na tak duże wzrosty ich rachunków za prąd. Należy więc podkreślić, że rosnąca cena prądu u sprzedawców jest wynikiem stale drożejącej 1 MWh prądu na Towarowej Giełdzie Energii. Przyczyną tego zjawiska jest natomiast kilka nakładających się na siebie elementów, wśród których wyróżnić można przede wszystkim:

  • rosnące ceny emisji CO2, które znacznie wpływają na wysokość cen prądu ze względu na fakt, że jest on w Polsce w większości produkowany w procesie spalania węgla,
  • rosnący popyt na energię elektryczną,
  • wzrost cen gazu na światowych rynkach, wzmożony przez wybuch wojny w Ukrainie,
  • niewielka ilość energii produkowana z OZE.

Jeśli więc cena prądu na TGE rośnie, sprzedawcy prądu wnioskują do URE o podniesienie stawki za 1 kWh prądu, a tym samym wysokość comiesięcznych rachunków w gospodarstwach domowych rośnie.