Porównaj oferty

Agroenergia

Agroenergia to program dofinansowania inwestycji w odnawialne źródła energii skierowany do sektora rolniczego. Celem programu Agroenergia jest zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii dla potrzeb rolnictwa. Dofinansowanie z programu Agroenergia ma formę dotacji. Inwestowanie rolników w instalacje fotowoltaiczne czy układy hybrydowe, czyli fotowoltaikę z pompą ciepła czy elektrownią wiatrową, pozwala:

 • uniezależnić się od dostaw prądu
 • zachować ciągłość dostaw energii dla gospodarstwa rolnego niezależnie od przerw w dostawach prądu czy awarii sieci
 • generować oszczędności w rachunkach za prąd

Dla rolników przeznaczenie środków na fotowoltaikę to nie tylko dom bez rachunków. Inwestowanie w instalację PV daje rolnikom podniesie prestiżu gospodarstwa rolnego jako przyjaznego środowisku naturalnemu.

Agroenergia - dla kogo to dofinansowanie

Program Agroenergia jest realizowany w latach 2019-2025. Nabór wniosków o to dofinansowanie odbywa się w trybie ciągłym. Dofinansowanie z programu Agroenergia odnosi się do użytków rolnych w przedziale od 1 ha do 300 ha. Beneficjentami, czyli osobami ubiegającymi się o dofinansowanie, mogą być:

 1. osoby fizyczne, które są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, prowadzące co najmniej rok przed złożeniem wniosku osobiście gospodarstwo rolne
 2. osoby prawne, które są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, prowadzące co najmniej rok przed złożeniem wniosku działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych

Z punktu widzenia rolników, dotacja może dotyczyć:

 • instalacji fotowoltaicznej, elektrowni wiatrowej lub pompy ciepła dla zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych o mocy zainstalowanej między 10 a 50 kW
 • towarzyszącemu instalacji PV czy elektrowni wiatrowej magazynowi energii elektrycznej

O dofinansowanie z programu Agroenergia nie mogą ubiegać się projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Agroenergia - jakie warunki należy spełnić

Do najważniejszych warunków, jakie należy spełnić, żeby otrzymać dofinansowanie z programu Agroenergia, należą:

 • inwestycja w instalację fotowoltaiczną lub elektrownię wiatrową nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
 • przyznana dotacja z programu Agroenergia jest wypłacana w formie refundacji po zakończonej inwestycji
 • instalowane urządzenia muszą być nowe, czyli wyprodukowane w ciągu do 24 miesięcy przed montażem
 • instalacja fotowoltaiczna lub elektrownia wiatrowa nie jest finansowana i realizowana z innych środków publicznych
 • zakończenie instalacji jest rozumiane jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej
 • instalacja musi być użytkowana przez beneficjenta przez minimum 3 lata od dnia zakończenia inwestycji

Agroenergia - jak to wygląda w praktyce

Inwestycja w odnawialne źródła energii (w tym w instalacje fotowoltaiczne) jest opłacalna, jeśli wyprodukowany prąd zaspokoi większość potrzeb energetycznych gospodarstwa rolnego i pozwali uniezależnić się od dostaw prądu z sieci. Z danych GUS z 2018 roku wynika, że średnie roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych prowadzących działalność rolną to ok. 3 700 kWh, co daje ok. 10 kWh dziennie. Wartość ta zależy od profilu gospodarstwa. Poniższa tabela jest zestawieniem 4 przykładowych scenariuszy realizacji dofinansowania z programu Agroenergia:

moc instalacji [kW] Dofinansowanie w formie dotacji
całkowite koszty kwalifikowane instalacji [PLN] procentowy udział w kosztach kwalifikowanych maksymalna wartość przyznanego dofinansowania [PLN] komentarz
15 31 000,00 zł do 20% 6 200,00 zł przyznane dofinansowanie wyniesie maksymalnie całe 20% kosztu instalacji
20 80 000,00 zł do 20% 15 000,00 zł 20% z 90 000,00 zł to 16 000,00 zł. Przyznane dofinansowanie wyniesie 15 000,00 zł, bo takie jest kwotowe ograniczenie maksymalnej wartości dotacji
40 207 000,00 zł do 13% 25 000,00 zł 13% z 207 000,00 zł to 26 910,00 zł. Przyznane dofinansowanie wyniesie maksymalnie 25 000,00 zł, bo takie jest kwotowe ograniczenie maksymalnej wartości dotacji
50 180 000,00 zł do 13% 23 400,00 zł przyznane dofinansowanie wyniesie maksymalnie całe 13% kosztu instalacji

Warto wspomnieć, że w przypadku instalacji hybrydowej (np. instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła), dofinansowanie jest liczone na podstawie mocy zainstalowanej z dwóch urządzeń, zgodnie z powyższą tabelą oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 000 PLN.

Opinie o programie Agroenergia

Prognozy światowej produkcji energii elektrycznej pokazują jednoznacznie, że pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł energii jest opłacalne nie tylko ekonomicznie, ale też ze względu na dobro środowiska naturalnego. Program Agroenergia wpisuje się w światowy trend świadomego i ekologicznego korzystania z zielonej energii. Formalności, jakie trzeba spełnić przystępując do tego dofinansowania, są czytelne. Wartość dotacji z programu Agroenergia wynosić może nawet do 1/5 wszystkich poniesionych kosztów.

Sprawdź też inne programy wsparcia fotowoltaiki w Polsce: