Porównaj oferty

Mój Prąd 4.0

Mój prąd 4.0 to program rządowy, który dotyczy dofinansowania systemów instalacji fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych. Projekt zakłada dopłaty do zakupu paneli fotowoltaicznych, magazynów energii i ciepła. Mikroinstalacje fotowoltaiczne dofinansowane w ramach programu Mój prąd 4.0, stają się coraz popularniejsze. Ciekawostką jest też innowacyjny system rozliczania prosumentów - net-billing. Chcesz wiedzieć więcej na temat tego, jak skorzystać z dotacji w ramach programu Mój prąd? Zasady są proste. Założenia sa takie, aby fotowoltaika zwróciła się szybciej? Na jakie wsparcie mogą liczyć prosumenci w Polsce? Jak złożyć wniosek o dotację - Mój prąd 4.0? Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych informacji w tym zakresie.

Mój prąd 4.0 - zasady dotacji. Na co można zdobyć dotację w ramach rządowego programu Mój prąd?

Dofinansowanie w ramach programu mój prąd można uzyskać na takie cele, jak:

 • instalacje fotowoltaiczne z mocą od 2 do 10 kW;
 • magazyny energii o minimalnej pojemności 2kW;
 • magazyny ciepła np. kotły elektryczne;
 • systemy zarządzania energią HEMS/EMS.

Warto też wiedzieć, że dotacje do mikroinstalacji fotowoltaicznych dostępne są w maksymalnej kwocie wynoszącej 20,5 tys. złotych. Ta kwota dzieli się jednak na wiele składowych.

Pamiętaj, że złożenie wniosku do programu Mój prąd 4.0 wyklucza Cię z możliwości uzyskania pomocy w ramach systemu Czyste Powietrze. Już czwarta edycja programu Mój prąd, wprowadza nowoczesny system rozliczania się przez prosumentów na zasadach net-billingu.

Mój prąd 4.0 - jakie kwoty dofinansowania są dostępne w 2022 roku?

Złożyłeś już wniosek o dotację do systemu zarządzania energią odnawialną lub na magazyny energii? W takim razie dowiedz się też, ile możesz otrzymać pieniędzy na konkretny cel. Zgodnie z nowymi zasadami dotacji na rok 2022 dostępne kwoty wyglądają następująco:

 • na samą instalację PV do 4000 złotych;
 • na instalację PV sprężoną z innymi podzespołami do 5000 złotych;
 • na magazyny ciepła do 5000 złotych;
 • na magazyny energii do 7500 złotych;
 • na system zarządzania energią do 3000 złotych.

Mój prąd 4.0 w 2022 roku - jakie elementy prac można sfinansować po zaakceptowaniu wniosku o przyznanie dotacji?

Najnowsze informacje dotyczące systemu dotacji Mój prąd 4.0 na 2022 rok jasno wskazują, że projekt uwzględnia dofinansowanie na:

 • zakup, dowóz i montaż mikroinstalacji PV;
 • zakup, dowóz i montaż magazynów energii;
 • zakup, dowóz i montaż systemów zarządzania energią.

Co ciekawe, możesz też złożyć wniosek o dofinansowanie na magazyn energii i na panele PV jednocześnie. W 2022 roku w ramach programu Mój prąd 4.0 dofinansowanie przysługuje na takie elementy, jak:

 • zasobniki wody ciepłej np. bojlery z grzałką;
 • bufory ciepła współpracujące z pompami ciepła;
 • pompy ciepła do ogrzewania wody użytkowej.

Kto może złożyć wniosek do programu Mój prąd 4.0? Jak zostać beneficjentem?

Chcesz dowiedzieć się, po co został stworzony został program Mój prąd 4.0? Dla kogo dostępne są dotacje? Przede wszystkim dla osób fizycznych wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł na własny użytek. Instalacje fotowoltaiczne finansowane są w ramach tej dotacji, ale tylko pod warunkiem podpisania kompleksowej umowy. Pieniądze w ramach programu Mój prąd, można przeznaczyć wyłącznie na zakup i montaż nowej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Uwaga! Wsparcie tego typu nie jest dostępne dla osób planujących rozbudowę obecnego magazynu energii lub systemu PV.

Co ciekawe wniosek o dotację będzie dostępny też dla osób, które skorzystały już z dofinansowania, np. na instalację samych paneli fotowoltaicznych. W tym przypadku dotacja zostanie przyznana tylko na pozostałe komponenty, potrzebne do uruchomienia całej instalacji.

Na jakie elementy nie można otrzymać środków z dotacji Mój prąd 2022?

Twój wniosek o dotację w ramach programu Mój prąd 4.0 zostanie odrzucony, jeśli:

 • jesteś osobą, która skorzystała już z innej dotacji na PV w kraju, której nie można łączyć z innymi dotacjami;
 • chcesz kupić urządzenia do magazynowania ciepła, które nie wpływają na autokonsumpcję, jak np. piec na paliwa stałe lub gaz.

Jakie są warunki uzyskania dofinansowania w ramach programu Mój prąd 4.0?

Chcesz złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mój prąd, by dołączyć do grona prosumentów w Polsce? Pamiętaj, że w tym przypadku konieczne będzie rozliczenie na zasadach net-billing. Warunki uzyskania dofinansowania w tym przypadku są następujące:

 • wnioskujesz o dotację tylko na koszty kwalifikowane w okresie od lutego 2022 do grudnia 2023 roku;
 • przedsięwzięcie związane z fotowoltaiką i magazynami energii jest już zakończone;
 • konieczne jest podpisanie umowy kompleksowej;
 • koniecznie jest rozliczanie się na zasadach net-billingu jako prosument.

Co ciekawe, pieniądze otrzymane w ramach programu są całkowicie zwolnione z rozliczenia podatku PIT. Dofinansowanie Mój prąd 4.0 bez problemu połączysz też z ulgą termomodernizacyjną, choć kwotę odliczenia podstawy opodatkowania musisz pomniejszyć o wysokość zdobytej dotacji. Oprócz powyższych, składanie wniosków o dofinansowanie w ramach programu Mój prąd zobowiązuje potencjalnych beneficjentów do korzystania z instalacji przez co najmniej 5 lat od czasu wypłaty świadczenia.

Jakie są obowiązki wnioskodawców w ramach programu Mój prąd 4.0? Podpowiadamy!

Magazyny energii, ciepła oraz instalacje PV są w pełni finansowane przez program Mój prąd 2022. Obecnie beneficjent programu jest zobowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, iż inwestycja została wsparta na wniosek o pozyskanie środków publicznych. Taka tablica musi wisieć w miejscu zamontowania instalacji lub magazynów ciepła przez okres 5 lat. Oprócz tego prosument lub beneficjent nie może w tym czasie:

 • demontować na własną rękę instalacji oraz dofinansowanych urządzeń;
 • zmieniać lokalizacji przedsięwzięcia;
 • odsprzedawać instalacji i podzespołów;
 • dokonywać zmiany przeznaczenia nieruchomości np. z mieszkalnej na użytkową.

W razie niedotrzymania warunków umowy beneficjent dotacji systemów zarządzania energią lub magazynowania energii będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków.

Składanie wniosków o dotację Mój prąd 4.0 - krok po kroku

Zastanawiasz się, jak wygląda proces składania wniosków o dotację w ramach programu Mój prąd 2022? Oto kilka kroków, które musisz przejść:

 1. Kup instalację PV lub magazyny energii i ciepła - potwierdź zakup fakturą. Warto też sprawdzić wcześniej ranking firm fotowoltaicznych.
 2. Zamontuj urządzenia lub system fotowoltaiki.
 3. Zgłoś udany montaż z dokumentacją do operatora systemu energetycznego.
 4. Podpisz umowę i i czekaj aż twój licznik zostanie dostosowany do rozliczeń mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 5. Złóż wniosek do programu Mój prąd 4.0.

W przypadku programu Mój prąd 4.0 wniosek złożysz bezpośrednio przez Internet przy pomocy generatora wniosków o dofinansowania. Przygotuj też niezbędną dokumentację, a mianowicie:

 • faktury za poniesione koszty;
 • zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji PV;
 • zaświadczenia odnośnie net-billingu;
 • protokoły odbioru prac.

Po dodaniu załączników podpisz i wyślij wniosek przy pomocy formularza na stronie Internetowej.

Sprawdź też inne programy wsparcia fotowoltaiki w Polsce: