Czy przedsiębiorca może wliczyć system PV w koszty uzyskania przychodu?

Tak, jest to jak najbardziej prawidłowe. Każdy kto prowadzi biznes w Polsce, powinien rozliczyć się z Urzędem Skarbowym ze wszystkich wydatków związanych z prowadzeniem działalności.

Wliczając instalację w koszt uzyskania przychodu obniżamy podstawę opodatkowania. Dzięki temu każdy przedsiębiorca zyskuje.

Gdzie szukać informacji na temat dotacji do fotowoltaiki?

Każdy program oferujący dofinansowanie jest zarządzany przez dokładnie wskazany resort. Informacji na temat dofinansowań do fotowoltaiki najlepiej szukać bezpośrednio na stronach organizacji czy też instytucji, która za rozdzielanie środków odpowiada.

Często jednak informacje na oficjalnych stronach są mało zrozumiałe, brak w nich przykładów i praktycznych wskazówek. Takie znajdziecie w dziale opisującym dopłaty do fotowoltaiki na naszej stronie. Pokazujemy jak wypełnić wnioski, przedstawiamy przykłady i odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania.