Porównaj oferty

Cena za instalację 5 kWp

Zainteresowanie fotowoltaiką z roku na rok staje się coraz większe. Wynika to między innymi z licznych dofinansowań, ulg oraz dotacji przygotowanych dla osób, które zdecydują się na zainstalowanie paneli słonecznych na dachach swoich domów lub firm. Dodatkowo nie brakuje także głosów, że instalacja fotowoltaiczna to inwestycja, która nie tylko pozwala zaoszczędzić pieniądze poprzez zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, ale także wygenerować zyski. Pomimo to wiele osób sceptycznie podchodzących do fotowoltaiki poddaje w wątpliwość wszystkie te zalety, jakie posiadają panele fotowoltaiczne. Jak jest więc się naprawdę? Postanowiliśmy sprawdzić to i dowiedzieć się ile kosztuje fotowoltaika 5kW cena tej instalacji zależna jest bowiem od wielu czynników.

Czy instalacje fotowoltaiczne 5 kW się opłacają?

Zapowiadane i skutecznie wprowadzone podwyżki cen prądu nie pozostawiają wątpliwości, że będą one stale się zwiększały z roku na rok, obciążając tym samym coraz bardziej domowe budżetu, w których rachunki za energię elektryczną będą stanowiły coraz większy procent wydatków. W związku z tym coraz więcej osób zaczyna interesować się rozwiązaniem, jakim są systemy fotowoltaiczne. Nie ma w tym nic dziwnego. Panele słoneczne pozwalają bowiem:

  • czerpać energię elektryczną bez wpływu na środowisko, gdyż pozyskiwana jest ona z promieni słonecznych,
  • nie martwić się podwyżkami cen za prąd,
  • zapewnić wygodę użytkowania, ponieważ nie wymagają niemal żadnej ingerencji w ich działanie.

Dodatkowo zwiększające się ceny energii także przemawiają za skorzystaniem z fotowoltaiki, wynika to bowiem z tego, iż im wyższe ceny oferowane przez dostawców energii, tym fotowoltaika staje się bardziej opłacalna. Wpływ na to ma bowiem sposób, w jaki wyliczany jest okres zwrotu z tego typu inwestycji.

Od czego zależy okres zwrotu z instalacji fotowoltaicznej 5 kW?

Okres zwrotu inwestycji, jaką jest fotowoltaika, zależy od kilku istotnych czynników, które w przypadku każdej instalacji mogą być inne, ze względu przede wszystkim na jej moc. Dlatego też powinien on być zawsze wyliczany indywidualnie po uwzględnieniu wszelkich kwestii, do których zaliczyć można:

  • aktualną cenę za 1 kWh energii elektrycznej zakupionej u dystrybutora- im wyższa cena energii tym okres zwrotu jest krótszy,
  • koszty związane z inwestycją, zależne od zastosowanych technologii, miejsca montażu- im mniej kosztują panele fotowoltaiczne, tym okres zwrotu staje się krótszy,
  • skorzystanie z dotacji, dofinansowań lub ulg- co istotne im niższy koszt instalacji tym udział wsparcia staje się większy, a co za tym idzie, okres zwrotu z inwestycji staje się także krótszy. Zakłada się średnio, że skorzystania np. z ulgi termomodernizacyjnej jest w stanie skrócić zwrot z inwestycji, jaką jest instalacja fotowoltaiczna 5 kW nawet o 2 lata.

Dlatego też chcąc przeanalizować to, ile kosztuje system fotowoltaiczny 5 kW i po jakim czasie zacznie się ona zwracać, postanowić to na przykładzie naszego klienta.

Instalacja fotowoltaiczna 5kW cena

Pan Marek jest właścicielem domu jednorodzinnego, który zamieszkuje trzyosobowa rodzina. Jego roczne zużycie prądu wynosi 4 800 kWh rocznie. Oznacza to, że przy cenie za 1 kWh prądy wynoszącej 75 groszy płaci on miesięcznie za rachunki dotyczące energii elektrycznej 300 złotych.

Kwota ta jest dużym obciążeniem dla jego domowego budżetu, postanowił on więc poszukać rozwiązania, które byłoby w stanie ją obniżyć, a najlepiej wyeliminować, bez obniżania komfortu codziennego życia jego rodziny. Takimi rozwiązaniem okazały się panele fotowoltaiczne.

Jaki zestaw fotowoltaiczny będzie najlepsza dla domu jednorodzinnego?

Ze względu na zużycie energii elektrycznej, jakie generuje pan Marek wraz z rodziną, najlepszym rozwiązaniem dla niego będzie niewielka fotowoltaika 5 kW, składająca się z 17 paneli o mocy 295 Wp (wydajności maksymalnej) sprawdzonego producenta, montowanych na dachu domu.

Taki zestaw fotowoltaiczny 5 kW będzie bowiem w stanie rocznie wyprodukować 4 900 kWh prądu, oznacza to więc, że w pełni zaspokoi ona zapotrzebowanie na energię elektryczną rodziny pana Marka i pozostawi dodatkowy zapas 100 kW, w razie zwiększenia poboru w skali roku.

Ulga termomodernizacyjna obniży koszt instalacji fotowoltaicznej 5 kW

Chcąc obniżyć cenę instalacji paneli PV o mocy 5 kW montowanej na dachu, a tym samym skrócić okres zwrotu z inwestycji pan Marek postanowił także skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, którą wprowadzono od pierwszego stycznia 2019 roku.

Umożliwi mu ona odliczenie od podatku dochodowego kosztów poniesionych na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, do których zalicza się także panele fotowoltaiczne.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej przy wyborze instalacji 5 kWp?

Z tego typu obniżenia kosztów inwestycji w panele fotowoltaiczne, jakie wybrał pan Marek, mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych i nie tylko, rozliczający się zarówno na podstawie podatku liniowego, jak i skali podatkowej.

Warto jednak pamiętać, że limit odliczeń w tym przypadku nie może przekroczyć kwoty 53 000 złotych. Oznacza to więc, że w przypadku kiedy panele fotowoltaiczne i ich montaż kosztują 60 000 złotych, inwestor będzie mógł odliczyć od podatku i tak wyłącznie kwotę mieszcząca się w górnym limicie, równą właśnie 53 000 złotych. W przypadku rozwiązania, jakim jest fotowoltaika 5 kW, cena ta zmieści się jednak bez najmniejszego problemu w podanej kwocie.

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna 5 kW, cena po odliczeniu ulgi termomodernizacyjnej?

W związku z tym, ile finalnie zapłaci pan Marek za instalację fotowoltaiczną obejmującą panele słoneczne mające łączną moc 5 kW? Wyjściowa cena 1 kWp instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem, to 4 000 złotych. Wobec tego 5 kW razy 4 000 złotych daje kwotę 20 000 złotych. Jednak dzięki uldze termoizolacyjnej pan Marek zapłaci nie 20 000 złotych, a 16 400 złotych.

Wynika to z prostych wyliczeń:

Cena wyjściowa 20 000 złotych brutto - 100% kosztów

Cena po obniżce 18% wynikającej z ulgi termomodernizacyjnej- 82% kosztów

Cena po obniżce 18% wynikającej z ulgi termomodernizacyjnej równa się więc 16 400 złotych.

Przykładowy okres zwrotu dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW

Wyliczony dla pana Marka okres zwrotu oraz dane przyjęte na potrzeby analiz prezentuje grafika zamieszczona w tym artykule.

Za ile klient kupuje prąd jeśli decyduje się na instalację 5kWp?

Według niej cena, za jaką kupił pan Marek prąd od dostawcy energii elektrycznej to 75 groszy brutto za 1 kWh. Przy czym w analizie uwzględniono również rokroczne podwyżki prądu, które w tym przypadku oszacowane zostały na 2% w skali roku.

Ile prądu jest w stanie wyprodukować instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kW?

Planowany montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW umożliwi wyprodukowanie rocznie 4 900 kWh energii elektrycznej, dzięki temu będzie ona w stanie w pełni zaspokoić zapotrzebowanie na energię w gospodarstwie domowym pana Marka. W związku z tym nie będzie on musiał ponosić wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej od krajowych dostawców.

Kiedy zwrócą się poniesione koszty na montaż instalacji fotowoltaicznych 5 kW?

Po przeanalizowaniu tych danych wynika więc, że pan Marek decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 5 kW ma swoim dachu, pierwsze zyski z niej będzie mógł osiągnąć już w 5 roku użytkowania paneli słonecznych.

Przy czym z roku na rok będą one wzrastać wprost proporcjonalnie do podwyżek cen prądu, dzięki temu po 10 latach skumulowana kwota oszczędności wynikająca z montażu instalacji paneli fotowoltaicznych będzie wynosiła 20 000 złotych, po 15 latach 40 000 złotych, a po 20 latach ponad 60 000 złotych.

Zależność tą idealnie prezentuje wykres skumulowanego przepływu środków, wygenerowany przez specjalny system.

cena instalacji 5kw fotowoltaika

Uwaga: Uwzględniona została ulga termomodernizacyjna

Podsumowanie analizy finansowej paneli słonecznych o mocy 5 kW

Chcąc więc podsumować to, czy instalacja fotowoltaiczna 5 kW się opłaca, można jednoznacznie stwierdzić, że jak najbardziej. Pozwala ona bowiem nie tylko uniezależnić się od stałych podwyżek prądu, które z roku na rok będą coraz większe, ale także wygenerować już po 5 latach użytkowania instalacji wymierne oszczędności.

W związku z tym osoby, które tak, jak pan Marek zainteresowane są montażem rozwiązania, jakim są panele fotowoltaiczne na swoich dachach lub gruntach zachęcamy także do odwiedzenia naszej strony gdzie dostępna jest porównywarka systemów fotowoltaicznych, na której znaleźć można szczegółowe porównanie ofert wiodących firm instalujących panele fotowoltaiczne w Polsce, które pozwolą cieszyć się tanim i czystym prądem każdemu.

Nasza darmowa porównywarka systemów fotowoltaicznych pomoże wybrać najlepszą firmę dla swoich potrzeb, bez konieczności analizowania ich ofert montażu technologii fotowoltaicznych pojedynczo i zbędnego marnowania czasu, wykorzystując w tym celu jedynie przejrzysty system.

Możesz także sprawdzić jak wygląda zwrot z inwestycji w fotowoltaikę, jeśli zdecydujesz się na montaż instalacji o innej mocy: