Porównaj oferty

Rachunek za gaz

O tym, że otrzymując rachunek za gaz ziemny możemy mieć problem ze zrozumieniem za co tak naprawdę płacimy świadczą chociażby częste pytania naszych czytelników chcących zmienić sprzedawcę gazu ziemnego. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy dokładnie i w zrozumiały sposób wyjaśnić Wam z czego wynikają konkretne pozycje na rachunku za gaz ziemny. Dodatkowo wskażemy stawki, które po zmianie sprzedawcy gazu zostaną obniżone.

Rachunek za gaz PGNiG jako przykład

Na poniższym zdjęciu przedstawiony został rachunek za gaz od firmy PGNiG. To największy w Polsce sprzedawca gazu ziemnego, dlatego na podstawie wzoru, który otrzymują klienci PGNiG przeanalizujemy wszystkie pozycje jakie się na nim znajdują. Jeśli czytając ten tekst zmieniłeś sprzedawcę gazu - bez obaw. Poza innym logo i troszkę innym układem elementów na rachunku za gaz ziemny wszystkie opisywane pozycje i elementy na pewno znajdziesz na Twoim rachunku, bez względu u którego sprzedawcy obecnie się rozliczasz. Rachunki za gaz prognozowane zawierają te same pozycje.

rachunek za gaz

Na zdjęciu zaznaczyliśmy cyframi elementy, które są istotne z punktu widzenia obliczenia wysokości rachunku za gaz ziemny. Literami oznaczyliśmy obszary związane z ważnymi informacjami jakie na rachunku znajdziemy.

Rachunek za gaz kalkulator - czyli jak obliczyć jego wysokość

Zacznijmy od elementów z rachunku za gaz ziemny, które wpływają na jego wysokość. Składowe te możemy podzielić stosując dwa kryteria:

  • opłaty naliczane w stosunku do zużytych kWh gazu ziemnego
  • opłat naliczanych co miesiąc do każdego rachunku, bez względu na jego użycie

Drugim stosowanym kryterium jest podmiot, który te opłaty nalicza:

  • opłaty naliczane przez sprzedawcę gazu ziemnego
  • opłaty naliczane przez Dystrybutora za dostarczanie gazu ziemnego

Jak się za chwilę okaże do każdej z grup zaliczamy po dwie opłaty:

Paliwo gazowe

Numer1: Opłata jest naliczana poprzez pomnożenie ilośći zużytego gazu [kWh] razy cenę jednostkową w zł/kWh. Cała kwota jest naliczana przez sprzedawcę gazu ziemnego. W praktyce ceny gazu w tym składniku często się zmieniają.

Opłata abonamentowa

Numer2: To opłata za każdy rozpoczęty miesiąc pobierania gazu ziemnego. Jeśli rachunek płacimy co 2 miesiące to wtedy cena jednostkowa w zł/mc będzie pomnożona razy liczbę miesięcy za jaką płacimy rachunek za gaz. Opłata abonamentowa również jest naliczana przez sprzedawcę gazu ziemnego.

Opłata dystrybucyjna zmienna

Numer3: Ta część rachunku zależy od naszego zużycia gazu, tak samo jak opłata za paliwo gazowe. Różnica polega na tym, że opłata dystrybucyjna zmienna jak sama nazwa wskazuje pobiera firma zajmująca się Dystrybucją gazu ziemnego.

Opłata dystrybucyjna stała

Numer4: To druga opłata jaką pobiera Dystrybutor gazu ziemnego. Opłata dystrybucyjna stała tak samo jak opłata abonamentowa jest naliczana za każdy rozpoczęty miesiąc pobierania błękitnego paliwa

Jeśli zsumujemy wszystkie 4 pozycje to finalnie złożą się one na nasz rachunek za gaz ziemny, który dla naszego przykładu wynosi

Jak widzimy nasz ręczny kalkulator rachunku za gaz PGNiG nie jest aż tak skomplikowany. Największym problemem jest czas jaki ręczna weryfikacja zajmuje i możliwość popełnienia błędu rachunkowego. Jeśli chcemy tego uniknąć, należy skorzystać z narzędzia: porównywarka cen gazu i w sprwny sposób wyrać najlepszą ofertę dla siebie. Możemy też użyć kalkulator zużycia gazu

Rachunki za ogrzewanie gazem i nie tylko zapłacę...

Wiemy już jak obliczyć rachunek za gaz. Przejdźmy teraz do elementów informacyjnych znajdujących się na rachunku za gaz ziemny. Musimy przecież wiedzieć w jaki sposób i gdzie za rachunek zapłacić, ale po kolei.

W lewym górnym rogu mamy informacje o numerze FV. Po prawej stronie informacja dotycząca okresu rozliczenia. Dzięki temu wiemy co ile przychodzi rachunek za gaz.

Niżej obszary oznaczone literkami C i D to podmioty wystawiające FV i sprzedawca, od którego gaz ziemny kupujemy.

Jeszcze niżej kolejne dwa obszary oznaczone literkami E oraz F to informacje gdzie przelew bankowy należy wykonać oraz jaki jest nasz numer - numer klienta

Najważniejszy obszar na rachunku to podsumowanie, czyli ile finalnie musimy zapłacić. Jak widzimy został on oznaczony literką G i znajduje się na dole rachunku. Taką kwotę musimy przelać na konto naszego obecnego sprzedawcy gazu

Zmiana sprzedawcy gazu przez internet wymusi na nas konieczność podania danych znajdujących się w sekcji H oraz I są tam następujące dane:

  1. Adres punktu poboru - czyli fizyczna lokalizacja licznika
  2. Numer gazomierza
  3. Aktualna taryfa PGNiG
  4. Zużycie gazu wyrażone w kWh oraz m3

Wysoki rachunek za gaz można obniżyć

Jeśli chcemy płacić mniej za gaz ziemny to wolny rynek energii daje nam taką możliwość. Zmiana sprzedawcy gazu ziemnego w Polsce to coraz bardziej popularny sposób zmniejszenia kosztów związanych z zakupem błękitnego paliwa. Wybór lepszego sprzedawcy gazu ziemnego, to najbardziej skuteczny sposób obniżenia kosztów zakupu. W przypadku gazu ziemnego nie mamy takiego pola manewru jak chociażby przy prądzie, gdzie zmiana grupy taryfowej i zużywanie prądu w określonych porach dnia dawało nam również możliwość wygenerowania oszczędności. Za gaz ziemny w ciągu dnia zawsze płacimy stałą cenę. Sama zmiana grupy taryfowej w przypadku gazu ziemnego może się sprowadzać tylko i wyłącznie do zmiany częstotliwości odczytów licznika w taryfach od W-1, przez W-2, a na W-3 kończąc. Dzięki czemu możemy nieco zmniejszyć wysokość opłaty abonamentowej. Osobna kwestia to dofinansowanie do rachunku za gaz. Takie regulacje są odgórne i w większości przypadków minimalizują skutki podwyżek na chwile, a nie rozwiązują problemu.