Porównaj oferty

Opłata za energię bierną

Na rachunkach za prąd można znaleźć wiele pozycji składających się na jego finalną kwotę. Tylko jeden z nich dotyczy ceny prądu za ilość pobranych kWh energii w danym okresie, inne pozycje to natomiast wszelkiego rodzaju opłaty dodatkowe. W określonych przypadkach może pojawić się pozycja związana z opłatami dotyczącymi energii biernej. Czym wobec tego jest energia bierna i kiedy trzeba się liczyć z koniecznością uiszczenia za nią opłaty?

Co to jest pobór energii biernej?

Na początku warto przede wszystkim wyjaśnić, czym jest energia bierna. Jest to wobec tego energia, która przepływa między źródłem prądu a jego odbiornikiem, jednak nie jest zamieniana na jego pracę. Tak naprawdę nie ma możliwości pobierania energii czynnej bez energii biernej, która nie jest jednak zużywana, a krąży w sieci, generując przy tym jej obciążenie. W przypadku energii biernej istotne jest także to, że dzieli się ona na dwa rodzaje:

  • indukcyjną, czyli pobraną podczas pracy urządzeń takich jak silniki, piece indukcyjne czy transformatory,
  • pojemnościową, czyli oddawaną związaną z kondensatorami.

W związku z tym każda osoba pobierająca energię elektryczną czynną z sieci pobiera również energię bierną, nie wiedząc nawet o tym.

Kiedy jest naliczana opłata za pobór energii biernej?

W przypadku większości dystrybutorów energii elektrycznej została ustalona przez nich wartość współczynnika mocy, która jest tolerowana. Wynosi ona od 0,2 do 0,4. W praktyce przekłada się więc to na to, że pobierając 100 kWh energii czynnej można bez żadnych opłat pobrać od 20 do 40 kVarh energii biernej indukcyjnej.

W przypadku kiedy wartość ta w punkcie odbioru zostanie jednak przekroczona, dystrybutor może natomiast naliczyć opłatę za energię bierną, która niekiedy przekłada się na wyższy nawet o 30% rachunek za prąd

Kto jest objęty opłatą za energię bierną?

Opłata za energię bierną obowiązuje wszystkich odbiorców energii elektrycznej rozliczających ją za pomocą taryf prądowych z grupy A oraz B. Niekiedy opłata za energię bierną jest jednak nakładana także na odbiorców z grupy C. Z kolei właściciele gospodarstw domowych rozliczający się za pomocą taryfy prądowej G są całkowicie z niej zwolnieni.

W związku z tym opłata ta dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców oraz osoby prywatne korzystające z prądu budowlanego w ramach taryfy z grupy C, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 12 kwietnia 2012 roku: rozliczeniami za ponadumowny pobór energii biernej są objęci odbiorcy zasilani z sieci średniego napięcia, wysokiego i najwyższego napięcia. Rozliczeniami tymi mogą być objęci w uzasadnionych przypadkach także odbiorcy zasilani z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV.