Porównaj oferty

Opłata jakościowa za prąd

Rachunek za energię elektryczną to nie tylko cena prądu, przemnożona przez jego zużycie, to także szereg dodatkowych opłat stałych oraz zmiennych, których łącznie jest aż ponad 8. Jedną z nich jest natomiast opłata jakościowa, na której skupiamy się poniżej. Omawiamy więc, czym jest opłata jakościowa oraz od czego zależy jej wysokość na rachunku za prąd.

Czym jest opłata jakościowa za prąd?

Opłata jakościowa zaliczana jest do zmiennych opłat, które wchodzą w skład każdego rachunku za prąd, niezależnie od wybranego sprzedawcy energii czy wybranej u niego taryfy prądowej, gdyż nie jest ona ustalana i zależna od niego w żaden sposób. W związku z tym jej wysokość nie jest taka sama na każdym rachunku za energię elektryczną.

Opłata jakościowa jest przeznaczana na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem odpowiednich parametrów dostarczanej do odbiorców końcowych energii. Stawka tej opłaty ustalana jest natomiast przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Jej koszty pokrywane są natomiast zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przedsiębiorstwa, czyli wszystkich odbiorców prądu, którzy korzystają z krajowej sieci energetycznej.

W jaki sposób jest wyliczana opłata jakościowa za energię elektryczną?

Ze względu na fakt, iż opłata jakościowa jest opłatą zmienną, koszty z nią związane uzależnione są od ilości zużytych kilowatów energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym. Oznacza to więc, że jej stawka określana jest w zł/kWh, a co za tym idzie im większe zużycie prądu, tym jej wysokość na rachunku jest wyższa.

Obecnie stawka opłaty jakościowej wynosi 0,0095 zł/kWh. Oznacza to więc, że w przypadku miesięcznego zużycia energii na poziomie 150 kWh, jedynie 1,43 zł na rachunku będzie stanowiła właśnie opłata jakościowa. Jak więc widać nie jest ona dużym kosztem. Analogicznie, jeśli zużycie prądu w danym okresie rozliczeniowym będzie wynosić 0 kWh, na rachunku za energię elektryczną nie wystąpi opłata abonamentowa.

Opłata jakościowa a instalacja fotowoltaiczna

Osoby korzystające z instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci energetycznej również podlegają obowiązkowi uiszczania opłaty jakościowej, o ile oczywiście w danym okresie rozliczeniowym sprzedawca energii elektrycznej będzie dla nich dostarczał prąd z sieci. Jednak dzięki własnej produkcji prądu wysokość tej opłaty na fakturach prosumenckich jest jeszcze niższa niż w przypadku innych odbiorców energii elektrycznej, gdyż jak już wspomnieliśmy, uzależniona jest ona od zużycia prądu.