Porównaj oferty

Opłata abonamentowa za prąd

Na rachunek za energię elektryczną składa się nie tylko cena prądu zgodna z jego faktycznym zużyciem, ale także wiele dodatkowych kosztów stałych oraz zmiennych. Jednym z nich jest między innymi opłata abonamentowa, która naliczana jest każdego miesiąca niezależnie od ilości pobranej energii elektrycznej. Czym wobec tego jest ta opłata, od czego zależy jej wysokość i czy można jej uniknąć?

Czym jest opłata abonamentowa występująca na rachunku za prąd?

Opłata abonamentowa określana jest przez niektórych sprzedawców prądu, jako opłata handlowa lub manipulacyjna. Zalicza się ona do jednych z głównych elementów składowych rachunków za prąd i naliczana jest za obsługę klientów, dokonywanie odczytów liczników oraz wystawianie na ich podstawie faktur. Ujęte są w niej wobec tego wszelkiego rodzaju koszty administracyjne, w tym również niekiedy abonament za licznik prądu.

Od czego zależy wysokość abonamentu w rachunku za prąd?

Opłata handlowa, czyli inaczej abonamentowa naliczana jest każdego miesiąca i nie jest zależna w żaden sposób od ilości zużytej energii elektrycznej w odróżnieniu od płaconej ceny prądu. Jej wysokość ustalana jest w indywidualny sposób przez sprzedawców prądu, dlatego też w zależności od wybranej firmy może być ona różna. Zależy ona natomiast od takich czynników jak:

  • długość trwania okresu rozliczeniowego,
  • grupa taryfy prądowej,
  • sposób odczytywania licznika (zdalny lub fizyczny).

Przy zmianie sprzedawcy prądy warto więc analizując wszelkiego rodzaju zestawienia, takie jak ranking sprzedawców prądu zwrócić uwagę również na stawki związane z tą opłatą. Mogą się one bowiem wahać od kilku do nawet ponad 10 złotych miesięcznie.

Czy istnieją oferty sprzedaży prądu bez opłaty abonamentowej?

Choć opłata handlowa obowiązuje obecnie w większości ofert sprzedawców prądu, na rynku można znaleźć także kilka firm, które nie wymagają od swoich klientów jej ponoszenia. Dlatego też zmiana dostawcy prądu po wybraniu odpowiedniej oferty pozwala na uniknięcie opłaty abonamentowej, a tym samym obniżenie comiesięcznych rachunków za prąd o kilka złotych miesięcznie. Najczęściej opłaty handlowej nie znajdziemy na rachunku firm niebędących tak zwanym sprzedawcą prądu z urzędu. W ten sposób chcą one bowiem zachęcić potencjalnych klientów do wybrania ich oferty.

Podsumowując, opłata handlowa, określana zamienie jako abonamentowa lub abonament za licznik, to jeden z dodatkowych kosztów wpływających na wysokość rachunków za prąd. Zmieniając sprzedawcę prądu na odpowiednio wybraną firmę, można jednak uniknąć jej pojawiania się na comiesięcznych fakturach.