Porównaj oferty

Dopłaty do prądu

Wysokie ceny prądu sprawiły, że rząd postanowił wprowadzić w 2022 roku dopłaty do prądu, które określane są jako dodatek osłonowy. Na ten cel przeznaczone zostało 4 mld złotych, dzięki temu niemal 7 milionów osób może skorzystać z tego rozwiązania obniżającego ich wydatki związane z zakupem energii elektrycznej. Kto dokładnie wobec tego może skorzystać z programu dopłat do prądu, jakie są wysokości dodatku osłonowego oraz gdzie złożyć wniosek?

Komu należy się dopłata do prądu?

Dodatek osłonowy w postaci dopłat do prądu skierowany jest wyłącznie do gospodarstw domowych. Program ten ma bowiem na celu odciążenie domowych budżetów Polaków. Skorzystać mogą z niego wobec tego wyłącznie klienci indywidualni, którzy w punkcie odbioru energii elektrycznej nie prowadzą działalności gospodarczej. Wysokość dodatku może być różna i uzależniona jest od wielu czynników, o czym piszemy poniżej. Otrzyma go natomiast każdy, kto złoży wniosek oraz nie przekroczy określonego kryterium dochodowego.

Czy istnieją dopłaty do prądu dla firm?

Dopłaty do rachunków za prąd w przyjętej przez rząd formie nie obejmują przedsiębiorców. Oznacza to więc, że oni wciąż muszą mierzyć się z wysokimi cenami energii elektrycznej, której stawki w wielu przypadkach nie podlegają regulacjom prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wysokość dodatków do prądu

Dopłaty do prądu dla gospodarstw domowych mogą wynosić od 20 zł do nawet 1437,50 zł. Ich wysokość zależy natomiast od 3 kryteriów. Pierwsze z nich dotyczy liczby osób w gospodarstwie domowym. Osoby mieszkające samotnie mogą więc liczyć maksymalnie na dodatek w wysokości 400 zł rocznie, w domu zamieszkiwanym przez 6 lub więcej osób jego wysokość wzrasta natomiast niemal trzykrotnie do 1150 zł.

Kolejnym kryterium są dochody osiągane przez mieszkańców gospodarstwa domowego. W przypadku jednoosobowych gospodarstw kryterium to wynosi maksymalnie 2 100 zł miesięcznie, z kolei w gospodarstwach osobowych jest on obniżony do 1 500 zł miesięcznie. W gospodarstwach domowych przekraczających dochód, wskazany w powyższych progach dopłaty wyliczane są na zasadzie złotówka za złotówkę. Oznacza to więc, że są one proporcjonalnie obniżane o wysokość kwoty przekraczającej próg dochodowy, przy czym wysokość dopłaty mniejsza niż 20 zł, nie jest wypłacana wcale.

Ostatnie kryterium związane jest ze sposobem ogrzewania budynków. Osoby ogrzewające dom węglem mogą wobec tego liczyć nie tylko na dopłaty do węgla, ale także wyższe dopłaty do energii elektrycznej.

Gdzie można złożyć wniosek o dopłatę do prądu?

Wniosek o dodatek osłonowy dla gospodarstwa domowego można składać do 31 października 2022 roku, zarówno w formie korespondencyjnej, jak i elektronicznej. Przyjmowaniem wniosków zajmują się natomiast Urzędy Gmin właściwe dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Sam dokument o przyznanie dodatku osłonowego wymaga natomiast podania takich informacji jak:

  • dane związane z wnioskodawcą oraz jego gospodarstwem domowym,
  • dane związane z członkami gospodarstwa domowego,
  • dane związane ze źródłem ogrzewania wykorzystywanym w gospodarstwie domowym,
  • wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne wnioskodawcy oraz członków gospodarstwa domowego,
  • dane na temat dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Co istotne wniosek o przyznanie dopłaty do energii elektrycznej złożyć może wyłącznie jedna osoba z gospodarstwa domowego. Jeśli zostanie on natomiast złożony przez kilka osób, wypłata dodatku osłonowego zostanie zrealizowana dla pierwszego wnioskodawcy, którego dokumenty wpłynęły do Urzędu Gminy.