Porównaj oferty

18 lip 2022

Prąd - baza wiedzy

Dopłata do węgla krok po kroku

Rosnące w zatrważającym tempie ceny węgla, nie napawały optymizmem Polaków, tym bardziej, że choć obecnie mamy pełnię lata, za 3 miesiące rozpocznie się sezon grzewczy, a koszt tony węgla z 800 zł złotych wzrósł do nawet 2000 zł. Dlatego też 23 czerwca Sejm przyjął projekt ustawy dotyczący dopłat do węgla w 2022 roku. Dopłaty do węgla mają zapewnić ceny gwarantowane na jego zakup dla gospodarstw domowych, poprzez skierowanie ich do firm, które zdecydują się na sprzedaż węgla po określonych stawkach za tonę.

Wróć do: Aktualności Dopłata do węgla krok po kroku

Jakie dopłaty do węgla w 2022 roku?

W ramach przyjętej ustawy Rząd ma przeznaczyć 3 miliardy złotych na dopłaty do cen węgla. Zgodnie z nią cena węgla ma natomiast wynosić po dopłatach maksymalnie 996,60 zł za tonę. Kwota ta wynika z uśrednionych stawek podawanych przez GUS za poprzedni rok. Mechanizm dopłat opiera się z kolei na tym, że nie będą one przysługiwały kupującym, a sprzedawcą. Wobec tego sprzedawcy, którzy zdecydują się sprzedawać węgiel po cenie 996,60 zł za tonę lub niższej będą otrzymywali rekompensatę od rządu w postaci dopłaty niwelującej różnicę między ceną sprzedaży a ceną rynkową za tonę węgla.

Dopłaty będą wypłacane przez Zarządcę Rozliczeń wyłącznie do sprzedawców, którzy złożą stosowny wniosek. Co istotne, jeśli ilość złożonych wniosków wykaże, że wysokość dopłat będzie wyższa niż przeznaczone na to 3 miliardy złotych, wielkość przyznawanych sprzedawcom rekompensat zostanie proporcjonalnie obniżona do takiego poziomu, aby nie przekroczyły one ustalonego już limitu środków finansowych.

Dla kogo dopłaty do węgla?

Program dopłat, w ramach którego będzie można kupić węgiel po cenie gwarantowanej, obejmuje wsparciem gospodarstwa domowe, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe wykorzystujące ten surowiec do ogrzewania. Przewiduje się więc utworzenie specjalnej bazy danych, do której wpisane zostaną osoby zainteresowane zakupem węgla w cenie gwarantowanej. Rejestracja w bazie danych odbywać się będzie elektronicznie lub za pośrednictwem placówek Poczty Polskiej. Wymagane będą podczas niej natomiast takie informacje jak:

  • ilość zakupionego węgla od dnia, w którym weszła w życie ustawa obniżająca jego cenę,
  • potwierdzenie zgłoszenia źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Z możliwości zakupu węgla w cenie po dopłatach z założenia będą mogły skorzystać osoby o najniższych dochodach, których nie stać na zakup surowca do ogrzewania gospodarstwa domowego. Dodatkowym warunkiem możliwości skorzystania z tego rozwiązania będzie to, czy głównym źródłem ciepła w gospodarstwie domowym jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy zasilane paliwem stałym.

Według zapewnień premiera system dystrybucji węgla w niższych cenach ma być przygotowany tak, aby każdy zainteresowany jego zakupem mógł skorzystać z tego rozwiązania, jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Ma to więc stanowić duże ułatwienie, zwłaszcza dla osób niekorzystających z internetu. Na zakup węgla po niższych cenach będzie także przysługiwał limit w wysokości 3 ton dla jednego odbiorcy bez względu na to, czy będzie to gospodarstwo domowe, czy też spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa.

Kiedy dopłaty do węgla zostaną uruchomione?

Uruchomienie dopłat do węgla ma mieć miejsce na przełomie lipca oraz sierpnia 2022 roku. Po przyjęciu ustawy przez Sejm musi ona bowiem trafić jeszcze do Senatu, skąd następnie zostanie skierowana do podpisania przez prezydenta. Pomimo tego, rozwiązanie to już cieszy się dużym zainteresowaniem, gdyż zapewnia możliwość zakupienia węgla w niezwykle atrakcyjnej cenie, w porównaniu do tych obowiązujących obecnie na rynku.

Dopłaty do węgla 2022 wniosek

System dopłat do węgla ma obejmować przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą związaną z wprowadzeniem do obrotu paliw, wpisane do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Aby móc uzyskać dopłaty, muszą one natomiast sprzedawać węgiel w cenach nie wyższych niż 996,60 zł za tonę, w ramach czego otrzymają rekompensatę, której wysokość nie będzie jednak wyższa niż 1073,13 zł za tonę sprzedanego węgla. Same rekompensaty będą wypłacane przez Zarządcę Rozliczeń. Natomiast wnioski o ich przyznanie będzie można składać między 1 a 20 stycznia 2023 roku.

W praktyce oznacza to więc, że o ile wprowadzane przez Rząd rozwiązanie jest korzystne dla gospodarstw domowych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, o tyle dla prywatnych sprzedawców węgla już nie do końca. Za sprzedany w bieżącym roku węgiel po nowych, niższych cenach otrzymają oni bowiem dopłaty dopiero w przyszłym roku. Może się więc okazać, że niewielu z nich z tego względu będzie chciało przystąpić do programu. Dlatego też według planów Rządu do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) mają zostać przekierowane krajowe zapasy węgla na ten cel, a od sierpnia ma zostać uruchomiona sieć składów PGG, w której będzie można zakupić węgiel w cenie nie wyższej niż 996,60 zł. Dzięki temu zwiększona zostanie jego dostępność dla każdego.


Oceń artykuł bez dodawania komentarza

5 (2 opinii)

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Twoja ocena:

Optimal Energy - optymalne rachunki

optimalenergy.pl to największa w Polsce porównywarka na rynku energii. Działamy nieprzerwanie od 2010 roku. Piszemy o rynku energii, OZE i elektromobilności. Tworzymy raporty i rankingi, które pomagają wybrać najlepsze firmy do współpracy oraz obniżyć rachunki naszym użytkownikom.

Zobacz ile możesz zaoszczędzić