Porównaj oferty

Opłata OZE

Rosnące rachunki za prąd, nie są wyłącznie wynikiem tego, że w ostatnich latach cena prądu systematycznie rośnie. Oprócz niej na wysokość faktur za energię elektryczną składają się również różne dodatkowe opłaty. Wśród nich można wyróżnić między innymi wprowadzoną stosunkowo niedawno opłatę OZE. Czym wobec tego ona jest, w jaki sposób jest ona naliczana oraz ile wynosi jej stawka?

Co to jest opłata OZE?

Opłata OZE jest zaliczana do opłat zmiennych, której wysokość na rachunku za prąd jest uzależniona od ilości zużytej energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym. Została ona wprowadzona w 2015 roku w ramach ustawy o odnawialnych źródłach energii, przy czym pierwsze naliczenia tej opłaty zaczęły się pojawiać u sprzedawców energii elektrycznej dopiero od 1 lipca 2016 roku. Jej celem jest pokrywanie kosztów, które wynikają z obecności producentów zielonej energii, czyli produkowanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł w systemach aukcyjnych oraz taryf gwarantowanych.

Producenci energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oferują swój prąd w systemach aukcyjnych, podpisując kontrakty na jego dostawę przez 15 lat w niezmienionej cenie. Jeśli więc cena rynkowa prądu wzrasta, różnica w wartościach stawek jest wypłacana producentom prądu z OZE, a środki na to pochodzą właśnie z dokonywanych wpłat przez odbiorców energii elektrycznej.

Ile wynosi opłata OZE całodobowa?

Wprowadzona od połowy 2016 roku opłata OZE za prąd nie była naliczana w okresie od 2018 do 2020 roku, ponieważ w tym czasie ilość potrzebnych środków na wypłaty dla producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika zostały zgromadzone w wystarczającej liczbie. W związku z tym dopiero w 2021 roku opłata OZE powróciła na rachunki za prąd. Jej stawka w tym czasie została ustalona na 2,20 zł/MWh, czyli 0,0022 zł/kWh. W 2022 roku wysokość opłaty OZE zmalała do poziomu 0,99 zł/MWh, czyli 0,00099 zł/kWh.

Stawki opłaty OZE ustalane są każdego roku przez Urząd Regulacji Energetyki. Jej naliczenia mają natomiast obowiązywać maksymalnie do 31 grudnia 2028 roku. Do tego czasu zostało bowiem przewidziane wsparcie dla osób inwestujących w instalacje produkujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii.

W jaki sposób naliczana jest opłata OZE?

Wysokość opłaty związanej z odnawialnymi źródłami energii obliczana jest poprzez przemnożenie jej stawki przez ilość kWh prądu pobieranego z sieci energetycznej w danym okresie rozliczeniowym. W związku z tym im większy pobór prądu tym jej wysokość na rachunku za niego jest wyższa. Przykładowo gospodarstwo domowe zużywające miesięcznie 150 kWh energii elektrycznej zapłaci 0,15 zł opłaty OZE, z kolei niewielka firma zużywająca 2000 kWh miesięcznie niecałe 2 zł, czyli 1,98 zł.

W przypadku braku poboru energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym sprzedawca prądu nie nalicza natomiast w ogóle tej opłaty, gdyż nie jest ona zaliczana do kosztów dystrybucyjnych stałych jak na przykład opłata abonamentowa czy też przejściowa.