Porównaj oferty

Co to jest opłata przejściowa za prąd

Cena prądu to tylko jeden z licznych elementów, które składają się na finalną wysokość rachunku za prąd, zarówno w przypadku gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców. Oprócz niej wyróżnić można bowiem także dodatkowe opłaty zmienne oraz stałe, a jedną z nich jest opłata przejściowa za prąd. Czego w takim razie ona dotyczy i ile wynosi jej stawka w zależności od rodzaju odbiorcy energii elektrycznej?

Czym jest opłata przejściowa w rachunku za prąd?

Opłata przejściowa w rachunku za prąd jest jedną z opłat stałych, których wysokość nie jest zależna od zużycia energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym. Oznacza to więc, że sprzedawcy prądu zaliczają ją do każdego rachunku, podobnie jak w przypadku opłaty OZE, kogeneracyjnej oraz mocowej.

Opłata przejściowa w rachunku za prąd ma za zadanie pokrywać koszty, które ponoszą wytwórcy energii elektrycznej związanych z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych. Naliczana jest ona za każdy rozpoczęty miesiąc trwania umowy ze sprzedawcą prądu, z wyjątkiem ostatniego i pierwszego miesiąca jej okresu, kiedy to jej wysokość wyliczana jest proporcjonalnie. Stała opłata przejściowa za prąd różni się pod względem swojej wysokości w zależności od rodzaju odbiorcy energii.

Ile wynosi opłata przejściowa dla gospodarstw domowych?

W przypadku gospodarstw domowych, których taryfy prądowe określane są symbolem G, opłata przejściowa za prąd naliczana jest według trzech stawek. Ich wysokość uzależniona jest natomiast od zużycia energii elektrycznej w danym punkcie jej poboru w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dlatego też pod względem wysokości opłaty przejściowej za prąd gospodarstwa domowe podzielone są na:

  • zużywające mniej niż 500 kWh energii elektrycznej w ciągu roku,
  • zużywające od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej w ciągu roku,
  • zużywające powyżej 1200 kWh energii elektrycznej w ciągu roku.

W związku z tym opłata może zmieniać swoją wysokość podczas trwania umowy ze sprzedawcą prądu, jeśli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wzrośnie lub zmaleje w porównaniu do poprzednich 12 miesięcy.

Ile wynosi opłata przejściowa dla przedsiębiorców?

Przedsiębiorcy rozliczający zużycie energii elektrycznej za pomocą taryf prądowych z grupy C płacą z kolei stawki opłaty przejściowej, które są uzależnione od ich mocy umownej ustalonej podczas zawierania umowy ze sprzedawcą i dystrybutorem prądu. Im jest ona wyższa, tym opłata ta stanowi także większy koszt finalnego rachunku za prąd.