Porównaj oferty

Odczyty licznika prądu

Odczyt licznika prądu jest niezbędny do rozliczenia zużytej energii w danym punkcie jej poboru zgodnie ze stanem rzeczywistym. Może być wykonywany na trzy różne sposoby, przy czym coraz częściej odczyt wskazywany przez licznik energii elektrycznej zapis zużytych kWh dokonywany jest samodzielnie, a następnie podawany w celu rozliczenia. Dlatego warto wiedzieć, jak wykonać w prawidłowy sposób odczyt licznika.

Metody odczytu licznika energii elektrycznej

Odczyt licznika energii elektrycznej może być wykonywany na trzy różne sposoby, które różnią się między sobą. Przy czym jeden z nich, związany z wykonywanie odczytu przez inkasenta (pracownika podlegającego danemu sprzedawcy prądu) nie jest już praktycznie stosowany.

Zdalny odczyt licznika energii elektrycznej

Aby możliwe było przeprowadzanie zdalnego odczytu licznika, niezbędny jest zamontowany jego odpowiedni rodzaj. Liczniki ze zdalnym odczytem montowane są na koszt dystrybutorów energii, gdyż to oni zgodnie z prawem są ich właścicielami. Samo działanie takiego urządzenia, jeśli chodzi o zapis poboru energii elektrycznej, nie różni się od tradycyjnych modeli. Jedyną jego dodatkową funkcją jest natomiast automatyczne przesyłanie danych pomiarowych z wykorzystaniem centralnego Systemu Aplikacyjnego. Dzięki temu jest on w stanie:

  • samodzielnie przesyłać informacje do dystrybutora energii elektrycznej o ilości zużytych kWh w danym okresie,
  • samodzielnie przesyłać informacje o awariach sieci.

Funkcje te pozwalają natomiast na wystawianie przez sprzedawcę prądu rachunków za realnie zużytą energię, zamiast opartych na prognozach.

Samodzielny odczyt licznika energii elektrycznej

W Energa, PGE, Tauron oraz Enea odczyt licznika może być również podawany przez klientów po jego samodzielnym wykonaniu. Najczęściej w tym celu wykorzystywany jest do tego eBOK danego dystrybutora prądu. Rozwiązanie to cieszy się dużą popularnością, ze względu na wystawiane rachunki za rzeczywistą energię elektryczną oraz możliwość przesuwania terminów ich płatności, które są uzależnione od daty podania odczytu. W tym przypadku istotne jest jednak to, aby dokonywane odczyty były dokładne oraz miały miejsce nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

Jak samodzielnie wykonać odczyt licznika?

Stosowane do pomiaru ilości zużytej energii elektrycznej liczniki dzielą się na dwa rodzaje — jednokierunkowe i dwukierunkowe, dodatkowo wśród nich wyróżnia się także modele jedno i wielostrefowe. Sprawdzenie wartości zużytej energii oraz informacji odbywa się w ich przypadku na tej samej zasadzie, choć nieco się od siebie różni.

Wszystkie dane w większości stosowanych liczników prądu są wyświetlane wraz ze specjalnymi kodami OBIS, które znajdują się w lewym górnym rogu wyświetlacza. Dla podstawowych informacji ich znaczenie to:

  • 0.0.0 - numer licznika energii elektrycznej,
  • 0.9.1 - aktualny czas,
  • 0.9.2 - aktualna data,
  • 0.2.2 - taryfa prądowa.

Odczyt licznika jednokierunkowego

Aby odczytać stan licznika jednokierunkowego jednostrefowego, należy zaczekać na pojawienie się na jego wyświetlaczu kody OBIS 1.8.0, który wskazuje sumę energię czynnej pobranej z sieci. Pojawiające się wraz z nim liczby są wobec tego ilością kWh, które należy podać, wskazując odczyt.

Odczytanie stanu licznika dwutaryfowego stosowanego w przypadku kilku strefowych taryf prądu opiera się na tej samej zasadzie, przy czym należy dokonać go dwa razy. Pierwszy z nich w momencie, kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol OBIS 1.8.1, który wskazuje na ilość pobranych kWh w okresie, kiedy obowiązuje pierwsza strefa, natomiast drugi w momencie, kiedy zobaczymy kod OBIS 1.8.2, który wskazuje kWh pobrane w okresie obowiązywania drugiej strefy prądowej.

Odczyt licznika dwukierunkowego

W przypadku liczników dwukierunkowych stosowanych dla gospodarstw domowych, które mają zamontowaną fotowoltaikę, jego odczyt polega na takiej samej zasadzie jak w modelach jednokierunkowych. W związku z tym kod OBIS:

  • 1.8.0 dla taryf dwustrefowych oznacza całkowite zużycie energii elektrycznej pobranej z sieci, wyrażone w kWh,
  • 1.8.1 dla taryf dwustrefowych oznacza zużycie energii elektrycznej wyrażone w kWh, w godzinach obowiązujących w I strefie,
  • 1.8.2 dla taryf dwustrefowych oznacza zużycie energii elektrycznej wyrażone w kWh, w godzinach obowiązujących w II strefie.

Energia elektryczna oddana do sieci wskazywana jest natomiast za pomocą kodu OBIS 2.8.0, który pokazuje sumę energii elektrycznej wprowadzonej do sieci.

Przy podawaniu odczytu prądu dla dystrybutora należy pominąć 0 znajdujące się na początku wskazania oraz liczbę po przecinku. Np. w przypadku odczytu 0000572,4 kWh trzeba podać wyłącznie 572 kWh.