Porównaj oferty

Moc umowna

Na umowie zawieranej ze sprzedawcą prądu znaleźć można między innymi informacje o mocy umownej określonej w kW. Wartość ta jest niezwykle ważnym elementem, na który większość osób nie zwraca jednak uwagi przy zawieraniu umów z wybranym dostawcą prądu. Dlatego w tym artykule omawiamy: czym ona jest, jakie są różnice między nią a mocą przyłączeniową oraz jakie są konsekwencje przekroczenia mocy umownej.

Co to jest moc umowna?

Moc umowna jest niczym innym jak maksymalną ilością energii elektrycznej, która może być pobrana w danym momencie. Określana jest ona także jako moc, która odpowiada największemu przewidywanemu obciążeniu czynnemu występującemu w okresie 15 minut. Wyrażana jest ona w kW i na jej podstawie dystrybutor energii elektrycznej ustala wysokość opłat stałych naliczanych w każdym rachunku za prąd. Dodatkowo określona moc umowna zawarta w umowie podpisanej ze sprzedawcą prądu ma również wpływ na typ przyłącza stosowanego u odbiorcy, a także rodzaj zabezpieczeń.

W związku z tym wartość mocy umownej powinna być dobrana w odpowiedni sposób, gdyż zależne są od niej wysokości comiesięcznych opłat za energię elektryczną, gdyż są one naliczane według podanych w umowie danych, nawet jeśli nie jest ona w całości wykorzystywana.

Moc umowna a moc przyłączeniowa, najważniejsze różnice

Wiele osób wartość mocy przyłączeniowej traktuje jako to samo co wartość mocy umownej. W praktyce pojęcia te odnoszą się jednak do dwóch różnych kwestii. Gdyż moc przyłączeniowa określa to jakie może być największe zużycie energii elektrycznej w trakcie użytkowania sprzętów elektronicznych w punkcie odbioru. Zamiennie jest ona określana także jako moc czynna, której planowany jest pobór z sieci elektroenergetycznej.

Dodatkową różnicą między mocą przyłączeniową i umowną jest także to, że pierwsza z nich jest określana w umowie przyłączeniowej zawieranej z dystrybutorem energii elektrycznej, natomiast druga w umowie sprzedaży prądu z jego sprzedawcą.

Z czym wiąże się przekroczenie mocy umownej?

Niepoprawne określenie mocy umownej może nieść za sobą kosztowne konsekwencje. Każde przekroczenie określonej w umowie wartości wiąże się bowiem z naliczeniem kary, której wysokość jest równa 10-krotności opłaty dystrybucyjnej stałej pomnożonej przez każdy 1 kW pobranej nadwyżki mocy. Dlatego tak ważne jest to, aby przed podpisaniem umowy na przykład przy zmianie sprzedawcy prądu nie tylko wybrać odpowiednią firmę, ale także poprawnie określić to, jaka powinna się na niej znaleźć moc.

W jaki sposób określić optymalną moc umowną?

Optymalną moc umowną można dobrać na podstawie analizy faktur za prąd. Przekroczona moc umowna w Enea, Energa, czy PGE lub Tauron najczęściej będzie odpowiednio zanotowana na tym dokumencie, chociażby w postaci dodatkowo naliczonych opłat, w takim przypadku najlepiej zwiększyć jej wartość, aby uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów.

Innym sposobem na ustalenie najlepszej wartości tej mocy jest natomiast przeanalizowanie ilości sprzętów elektronicznych w punkcie poboru i sposobu ich użytkowania. Jeśli są to urządzenia zużywające dużą ilość energii elektrycznej i użytkowane jednocześnie w tym samym czasie, może się okazać, że zużywają one w momencie ich uruchomienia więcej energii elektrycznej niż standardowe 6 kW, które przypisywane jest zazwyczaj do gospodarstw domowych, a to z kolei będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami.

Jak zwiększyć moc umowną?

Aby zmienić moc umowną, należy przede wszystkim sprawdzić, czy jej nowa wartość nie będzie przekraczała wartości mocy przyłączeniowej. Jeśli tak jest, konieczne jest wystąpienie w pierwszej kolejności do dystrybutora prądu o nowe warunki przyłączeniowe o większej mocy. W takim przypadku niezbędna jest także uiszczenie odpowiedniej opłaty.

W sytuacji, gdy jednak zwiększenie mocy przyłączeniowej nie wymaga zmiany warunków przyłączeniowych, wystarczy złożyć stosowny wniosek do dystrybutora energii. Tego typu zmiana nie wiąże się także z żadnymi dodatkowymi kosztami i co ważne za zgodą OSD można także wnioskować o ustalenie mocy umownej na różnych poziomach w każdym z 12 miesięcy roku. Rozwiązanie to jest w szczególności polecane dla osób korzystających z ogrzewania elektrycznego.