Porównaj oferty

Rachunek za prąd Energa

Cyklicznie wystawiane faktury dla gospodarstw domowych trafiają do naszych skrzynek pocztowych lub elektronicznych terminowo. Sprawdźmy jak niewiele trzeba czasu i wiedzy, żeby dowiedzieć się jak w odpowiedni sposób sprawdzić czy wystawiony rachunek z firmy Energa za prąd został wystawiony w sposób prawidłowy i co oznaczają kolejne pozycje na rachunku.

Rachunek za prąd Energa - jak prawidłowo czytać fakturę za energię elektryczną?

Faktura za prąd Energa - błędne naliczenia

W przypadku kiedy błędnie została naliczona należność za pobór energii elektrycznej należy skontaktować się z biurem obsługi klienta w celu wyjaśnienia wszystkich powstałych wątpliwości. W przypadku faktycznie stwierdzonego błędu - wystawiona zotanie korekta do faktury.

Energa wystawia faktury za energię elektryczną cyklicznie według ustalonego w umowie harmonogramu opierającego się na obowiązującym okresie rozliczeniowym. Odbiorca ma możliwość skorzystania z elektronicznego wystawiania rachunków lub posługiwać się tradycyjnymi papierowymi wydrukami. W obu przypadkach pozycje występujące na fakturze się powtarzają.

Energa - prawidłowy odczyt rachunku/faktury za energię elektryczną