Porównaj oferty

Rachunek za prąd E-ON

E-ON rachunki za energię elektryczną dla domu wystawia najczęściej w rozliczeniu dwumiesięcznym z zachowaniem półrocznego lub rocznego okresu rozliczenia zużycia rzeczywistego. Dzięki zamieszczonemu poniżej filmikowi dowiemy się w niecałe 140 sekund jak w prawidłowy sposób odczytać wartości znajdujące się na rachunku za energię elektryczną. Wiedza ta jest bardzo przydatna kiedy będziemy chcieli zmienić dostawcę prądu, porównać swój rachunek z ofertą innej firmy czy zwyczajnie zweryfikować czy moje faktury są wystawiane w sposób prawidłowy.

E-ON - rachunek za energię elektryczną - wyjaśnienie (prawidłowy odczyt i interpretacja wielkości znajdujących się na rachunku)

E-ON - co jeśli nastąpiło błędne naliczenie wysokości na rachunku

Jeśli uważasz, że naliczone zostały niewłaściwe opłaty za rachunek za energię elektryczną, po obejrzeniu filmiku i weryfikacji wielkości jakie zostały naliczone - skontaktuj się z biurem obługii klienta w celu wyjaśnienia wątpliwości.

E-ON fakturuje swoich klientów za energię elektryczną w odniesieniu do zużycia rzeczywistego lub prognozowanego. Sposób wystawiania faktury, warunki naliczania opłat czy cykl ich wystawiania przedstawione są w umowie na sprzedaż energii elektrycznej. Klient najważniejsze, żeby wiedział od czego zależy wysokość opłat jakie są mu co miesiąc kalkulowane. Wystarczy poświęcić 2 minuty na obejrzenie tego krótkiego filmiku aby wiedzieć czy wystawiona faktura jest w sposób prawidłowy oraz jak określić atrakcyjność ceny po jakiej obecnie kupujemy energię elektryczną.

E-ON- ocena atrakcyjności oferty. Niższa cena za energię na fakturze