Porównaj oferty

Akcyza za prąd

Podatek akcyzowy określany potocznie akcyzą zaliczany jest do podatków pośrednich, które doliczane są do wartości towarów przy ich zakupie. Oznacza to więc, że nie musi być on rozliczany samodzielnie w urzędzie skarbowym. Obecnie w naszym kraju objęte są nim wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe oraz paliwo i samochody osobowe. Ponadto akcyzą w Polsce objęta jest także energia elektryczna.

Co to jest akcyza za prąd?

Akcyza za prąd jest podatkiem naliczanym przez sprzedawców energii elektrycznej zgodnie z obowiązującą ustawą akcyzową z dnia 6 grudnia 2018 roku. Podstawą opodatkowania w jej przypadku jest energia elektryczna wyrażona w kilowatogodzinach. Dlatego też doliczana jest ona do każdego zużytego kWh energii elektrycznej. Środki pochodzące z akcyzy za energię elektryczną w całości zasilają z kolei skarb państwa.

Kto płaci akcyzę za energię elektryczną?

Akcyzę za prąd płacą wszyscy jego odbiorcy bez względu na to, czy jest to gospodarstwo domowe, czy przedsiębiorstwo. Płatnikami podatku akcyzowego zgodnie ze wspomnianą już ustawą są bowiem osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej. W praktyce wygląda to więc tak, że akcyza za prąd jest po prostu doliczana do rachunku za niego, a wiele osób nie ma nawet świadomości, że ją płaci.

Informacje o naliczonej akcyzie za prąd fakturze można znaleźć pod szczegółowym rozliczeniem rachunku. Podawana jest ona w wysokości wyliczonej na podstawie ilości zużytych kWh energii elektrycznej zgodnie z Unijnymi przepisami związanymi z podatkiem akcyzowym. W związku z tym im większe jest zużycie energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym, tym wyższa jest kwota akcyzy płaconej wraz z rachunkiem za prąd.

Ile wynosi akcyza za prąd na fakturze?

Do 31 lipca 2022 akcyza za prąd w gospodarstwach domowych wynosi 0 zł. Jest to wynikiem uchwalonej w grudniu 2021 roku przez Sejm ustawy związanej z obniżeniem akcyzy zarówno na prąd, jak i paliwo. Początkowo miała ona obowiązywać wyłącznie do 31 maja 2022 roku, jednak została ona przedłużona o kolejne dwa miesiące. W jej wyniku gospodarstwa domowe zostały więc całkowicie zwolnione czasowo z konieczności opłacania akcyzy za prąd.

Ile wynosi akcyza za prąd w przypadku przedsiębiorców?

Brak akcyzy za prąd nie dotyczy jednak przedsiębiorców, którzy nie zostali objęci aż tak dużą jej obniżką. Została ona jednak zmniejszona z poziomu 5 zł za 1 MWh pobranej energii elektrycznej do 4,6 zł, czyli 0,0046 zł za każdą zużytą kilowatogodzinę prądu.