Porównaj oferty

Opłata sieciowa stała za prąd

Wśród długiej listy pozycji składających się na finalną wysokość rachunku za prąd wyróżnić można nie tylko cenę energii za 1 kWh przemnożoną przez jej zużycie w danym okresie rozliczeniowym, ale także szereg dodatkowych opłat. Wiele z nich jest niezależnych od zużycia prądu, tak jak między innymi opłata sieciowa stała. Poniżej skupiamy się więc na tym, czym ona jest oraz ile wynoszą jej stawki u poszczególnych sprzedawców energii elektrycznej.

Co to jest opłata sieciowa stała?

Opłata sieciowa stała dotyczy opłat związanych z kosztami funkcjonowania, a także utrzymania w należytym stanie sieci elektroenergetycznej, za pomocą której dostarczany jest prąd do odbiorców końcowych. Naliczana jest ona wobec tego zarówno w przypadku rachunków za prąd dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców.

Opłata ta jest określana jako stała, gdyż jest ona niezmienna i uzależniona od zużycia energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym. Doliczana jest wobec tego każdego miesiąca do każdego rachunku za prąd. Wyłącznie w przypadku faktur początkowych oraz końcowych, na przykład w podczas procesu zmiany sprzedawcy prądu jest ona wyliczana proporcjonalnie do liczby dni, w których obowiązywała dana umowa. Opłata ta wyrażana jest wobec tego w zł/miesiąc.

Od czego zależy wysokość opłaty sieciowej stałej?

Opłata stała sieciowa wyliczana jest na dwa odmienne sposoby, które są uzależnione od rodzaju odbiorcy końcowego. W związku z tym dla gospodarstw domowych oznaczanych symbolem G jej wysokość zależy od rodzaju zainstalowanego licznika oraz wybranej taryfy prądowej przekładającej się na jego strefowość, a także ilości faz.

Z kolei w przypadku odbiorców biznesowych oraz prądu budowlanego oznaczonych literą C stawka opłaty sieciowej stałej zależy wyłącznie od mocy umownej, która zawarta jest w podpisywanej ze sprzedawcą prądu umowie.

W przypadku opłaty sieciowej stałej należy przede wszystkim pamiętać, że naliczana jest ona niezależnie od zużycia energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym. W praktyce oznacza to więc, że nawet jeśli w danym miesiącu zużycie prądu jest równe 0 kWh, opłata ta zostanie naliczona i będzie wymagała zapłacenia. Podobnie jak i inne opłaty stałe takie jak opłata abonamentowa związana z kosztem odczytu licznika i innymi kosztami administracyjnymi.

Ile wynosi opłata stała za prąd u poszczególnych jego sprzedawców?

Wysokość stawek opłaty stałej za prąd zależy nie tylko od powyższych elementów, ale także tego, kto dostarcza energię dla odbiorcy końcowego. Dlatego też w może się ona między sobą znacznie różnić. Przykładowo opłata stała za prąd w Tauron wynosi od 3,82 zł na miesiąc do nawet 7,64 zł na miesiąc w zależności od wybranej taryfy energetycznej. Na nieco innym, jednak wciąż podobnym poziomie prezentuje się również opłata stała za prąd w Energa i PGE. Oznacza to więc, że przy zmianie sprzedawcy prądu warto wziąć pod uwagę wysokość tej opłaty, jednak mając na uwadze to, że jej koszt nie będzie się znacznie różnił od siebie w poszczególnych firmach.

Czy prosumenci muszą również płacić opłatę sieciową stałą?

Podobnie jak w przypadku rachunków za energię elektryczną wystawianych dla zwykłych odbiorców, na fakturach prosumenckich również można znaleźć pozycję określoną opłatą stałą sieciową. Oznacza to więc, że pomimo własnej produkcji energii elektrycznej za pomocą paneli słonecznych posiadacze fotowoltaiki, która została podłączona do sieci energetycznej, również muszą ją zapłacić w każdym miesiącu. Jej stawka wyliczana jest natomiast na takich samych zasadach jak dla klientów bez fotowoltaiki.