Porównaj oferty

Opłata mocowa za prąd

Na finalną wysokość faktur za energię elektryczną składa się wiele pozycji, z czego wyłącznie jedną z nich jest rozliczenie rzeczywiście zużytego prądu. Od 1 stycznia 2021 zgodnie z treścią ustawy, która została przyjęta 4 lata, wcześniej na rachunkach za prąd znaleźć można również nową pozycję, jaką jest opłata mocowa. Jej wysokość zależy od rodzaju odbiorców podobnie, jak ceny prądu rośnie z roku na rok. Czym wobec tego jest opłata mocowa, jakie są jej stawki oraz jaki wpływ ma na nią fotowoltaika?

Czym jest opłata mocowa?

Opłata mocowa jest doliczana do rachunków za prąd na podstawie Ustawy o rynku mocy, która została przyjęta w 2017 roku. Pobierana jest ona od odbiorców energii w celu zapewniania środków, które mają być wynagrodzeniem za zachowanie gotowości elektrowni energetycznych do zaspokajania zapotrzebowania na prąd, bez względu na jego wielkość. W związku z tym opłata mocowa wykorzystywana jest między innymi na budowę, modernizację oraz rozbudowę obecnych elektrowni energetycznych. Stawki opłaty mocowej pobierane są za każdy miesiąc i nie są uzależnione od zużycia energii elektrycznej, a wysokość wpływów pochodzących z nich szacowana jest na około 5,4 miliarda złotych.

Kogo dotyczy opłata mocowa?

Opłata mocowa dotyczy wszystkich odbiorców energii elektrycznej bez względu na to, na podstawie jakiej taryfy prądowej są oni rozliczani. Dodatkowe koszty związane z nią dotyczą wobec tego zarówno gospodarstw domowych, jak i firmy, przy czym ich stawki są różne dla odbiorców indywidualnych i firmowych. Ustają je jednak nie sprzedawcy i dystrybutorzy prądu a prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Podejmuje on więc każdego roku maksymalnie do 30 września decyzje, o tym ile ma wynosić opłata mocowa w kolejnym roku, a także wskazują, w jakich godzinach w ciągu dnia występuje szczytowe zapotrzebowanie na moc.

Ile wynosi opłata mocowana dla gospodarstw domowych?

Stawki opłaty mocowej dla gospodarstw domowych są uzależnione od generowanego przez nie rocznego zużycia energii elektrycznej. Dzielą one wobec tego odbiorców na cztery grupy:

  • zużywających poniżej 500 kWh energii elektrycznej rocznie — płacący najniższe stawki opłaty mocowej,
  • zużywających od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej rocznie,
  • zużywających od 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej rocznie,
  • zużywających powyżej 2800 kWh energii elektrycznej rocznie.

Kwalifikacja odbiorców odbywa się na podstawie zeszłorocznego zużycia, oznacza to więc, że w zależności od zachodzących w tej kwestii zmian wysokość opłaty mocowej może się również zmieniać.

Ile wynosi opłata mocowa dla przedsiębiorstw?

Nieco inaczej wyliczana jest opłata mocowa dla przedsiębiorców. W ich przypadku stawki opłaty mocowej nie są bowiem po pierwsze regulowane w żaden sposób przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a po drugie zależą one od wolumenu pobranej energii elektrycznej w godzinach szczytowych przypadających w okresie od 6:00 do 22:00 od poniedziałku do piątku.

Dlatego też to właśnie przedsiębiorcy najbardziej odczuwają skutki dodatkowej opłaty mocowej, gdyż jej wysokość jest równa 0,0762 zł/kWh, czyli 76,20 zł/MWh mocy. W związku z tym niewielka firma zużywająca rocznie około 50 MWh energii elektrycznej będzie musiała ponieść wydatki związane z opłatą mocową równe aż około 5 000 złotych. W przypadku dużych przedsiębiorstw koszt ten rośnie natomiast nawet do około 1 miliona złotych rocznie.

Opłata mocowa a fotowoltaika

Wraz z wprowadzeniem opłaty mocowej fotowoltaika stała się jeszcze opłacalniejszym rozwiązaniem zarówno dla gospodarstw domowych, jak i firm. Dzięki produkowanej przez nią energii elektrycznej gospodarstwa domowe mogą bowiem utrzymać niski poziom rocznego zużycia prądu, a to z kolei przekłada się na konieczność opłacania wyłącznie najniższej stawki wprowadzonej od 1 stycznia 2021 roku opłaty.

Przedsiębiorcy produkujący energię elektryczną za pomocą fotowoltaiki i wykorzystujący ją do zaspokajania potrzeb energetycznych swojej firmy zmniejszają natomiast w ten sposób pobór prądu w szczytowych godzinach występujących od 6 rano do 22 wieczorem, czyli wtedy kiedy panele fotowoltaiczne są w stanie osiągać największy uzysk. Dzięki temu wysokość ich opłaty moczowej również znacznie się zmniejsza.

Zainwestowanie w fotowoltaikę jest więc obecnie jedynym, skutecznym sposobem na mniejszą wysokość opłaty moczowej. Dodatkowo pozwala ona również zaoszczędzić na zakupie samej energii elektrycznej, gdyż po odpowiednim dobraniu jej mocy, jest ona w stanie zaspokoić dużą część zapotrzebowania na nią.