Porównaj oferty

Opłata zmienna sieciowa za prąd

Rachunek za prąd to wiele różnych pozycji, które po zsumowaniu oraz doliczeniu podatku VAT składają się na jego finalną wysokość. Wśród nich wyróżnić można nie tylko cenę energii czynnej zależną od ilości zużytego prądu w okresie rozliczeniowym, ale także kilka dodatkowych opłat, na które większość z nas nie zwraca uwagi, a bardzo często to właśnie one stanowią nawet połowę wysokości faktury za prąd. Jedną z tego typu pozycji na rachunku jest natomiast opłata zmienna sieciowa.

Czym jest opłata sieciowa zmienna?

Opłata zmienna sieciowa określana jest także niekiedy opłatą dystrybucyjną zmienną. Jak sama jej nazwa wskazuje, jej wysokość nie jest stała i zależy od ilości pobranych kilowatów energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym. Opłata sieciowa zmienna całodobowa związana jest więc z przesyłem prądu, czyli drogą, którą pokonuje on od dystrybutora do odbiorcy końcowego.

W przypadku każdego sprzedawcy oraz dystrybutora prądu obowiązuje opłata sieciowa zmienna. PGE, Energa, Enea czy Tauron, każda z tych firm nalicza ją dla swoich klientów, gdyż jest ona kosztem dystrybucji energii elektrycznej. Oznacza to więc, że jest ona opłatą niezależną od sprzedawcy prądu, a co za tym idzie, jego zmiana na inną firmę nie pozwoli jej uniknąć.

Jakie są stawki opłaty sieciowej zmiennej?

Stawki opłaty dystrybucyjnej zmiennej są ustalane przez dystrybutorów energii elektrycznej i mogą różnić się między sobą w zależności od firmy odpowiedzialnej na danym terenie za to zadanie. Dodatkowo przykładowo opłata sieciowa zmienna całodobowa w Energa uzależniona jest także od rodzaju taryfy prądowej, według której rozliczani są klienci. Najniższa jest ona więc w przypadku klasycznej taryfy G11 i wynosi około 23 gr/kWh.

Od czego uzależniona jest wysokość zmiennej opłaty sieciowej i w jaki sposób jest ona wyliczana?

Omawiana opłata zaliczana jest do kosztów zmiennych. Oznacza to więc, że jej wysokość na rachunku za prąd jest zależna od ilości zużytej energii elektrycznej, podobnie jak w przypadku opłaty jakościowej, OZE czy mocowej. W związku z tym widoczna kwota do zapłaty z tytułu tej opłaty jest wynikiem przemnożenia jej stawki przez ilość pobranych kWh.

W przypadku kiedy w danym okresie rozliczeniowym w punkcie odbioru energii elektrycznej nie wystąpi pobór prądu, opłata sieciowa zmienna nie jest w ogóle naliczana. Z kolei w sytuacji, kiedy dane gospodarstwo domowe zużywa w okresie rozliczeniowym 150 kWh energii elektrycznej, zgodnie ze średnią stawką opłaty sieciowej, czyli 22 grosze, jej wysokość składająca się na finalny rachunek za prąd będzie wynosiła 34,5 zł.

Czy opłata zmienna sieciowa obowiązuje również posiadaczy instalacji fotowoltaicznej?

Opłata dystrybucyjna zmienna dotyczy również osób posiadających instalację fotowoltaiczną podłączoną do sieci, czyli prosumentów. Jej wysokość wyliczana jest natomiast na takiej samej zasadzie jak w przypadku klasycznych odbiorców prądu. Oznacza to więc, że określona stawka opłaty jest przemnożona przez ilość pobranej energii elektrycznej z sieci w okresach, kiedy to fotowoltaika nie produkowała prądu lub produkowała go za mało, aby w pełni zaspokoić zapotrzebowanie.

Rozwiązaniem pozwalającym uniknąć prosumentom opłaty dystrybucyjnej zmiennej jest wobec tego zastosowanie magazynu energii, w którym będzie skumulowany prąd, a następnie pobierany do zasilania urządzeń w budynku. Dzięki temu pobór energii elektrycznej z sieci energetycznej może zostać utrzymany na zerowym poziomie, a co za tym idzie, zmienna opłata sieciowa na fakturze prosumenckiej będzie również równa 0 zł.