optimal energy

O OptimalEnergy.pl piszą największe media w Polsce:

Biznes Alert
Forbes
Wnp.pl

baner reklamowy po prostu energia

Strona główna > Aktualności > Porównanie cen energii elektrycznej > Jak obliczyć rachunek za prąd ?

Jak obliczyć rachunek za prąd ?

12345

Ocena 4.2/5 (26 głosy/ów)

Jak obliczyć rachunek za prąd ?

Jak obliczyć rachunek za prąd ? Jest to proste i szybkie. Znając zależności pomiędzy zużyciem, a kosztem jednostkowym energii, a także wartości opłat stałych możemy jeszcze przed fakturą obliczyć ile będziemy musieli zapłacić za dany okres rozliczeniowy.

 

Co wchodzi w skład rachunku za prąd ?

Poniżej wyjaśnimy  krótko co decyduje o kwocie jaką płacmy za energię elektryczną, a także na jktóre pozycje w rachunku mamy wpływ.

Opłaty, które wchodzą w skład rachunku za energię elektryczną obliczane są na podstawie wzorów dostarczonych przez dwa podmioty:

- Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD),

sprzedawcę energii elektrycznej.

 

Opłaty dla Operatora

            Pierwszą opłatą jest opłata zmienna sieciowa. Jest to stawka naliczana według wielkości zużycia prądu w danym okresie rozliczeniowym, płacimy więc za każdą zużytą kilowatogodzinę. Np. W miesiącu październiku zużyliśmy 600 kWh energii elektrycznej, aby obliczyć ile wyniesie nas opłata związana z opłatą zmienną sieciową mnożymy zużycie razy stawkę za kWh, która może wynosić np. 0,19 zł/kWh, czyli 600 kWh*0,19zł/kWh= 114 zł.

            Dalej występuje opłata jakościowa zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki, która ma pokryć koszty związane z utrzymaniem równowagi systemu elektroenergetycznego. Jest ona także zależna od naszego zużycia energii elektrycznej, należy więc do opłat zmiennych. Może się zdarzyć, że opłata ta jest ujęta w opłacie zmiennej sieciowej i na rachunku występuje tylko jedna pozycja. Kontynuując nasz przykład dla 600kWh znów mnożymy razy opłatę jakościową, która jest bardzo znikomą stawką i wynosi mniej niż 1 gr/kWh stąd 600kWh*0,0065zł/kWh = 3,9zł.

            Niezależnie od naszego zużycia musimy jeszcze opłacić tzw. opłaty stałe.

            Opłata stała za dystrybucję jest naliczana na podstawie układu elektrycznego jaki mamy u siebie w mieszkaniu w zależności czy układ jest jedno czy trójfazowy i może wynosić Np. 6,3 zł/m-c.

            Opłata przejściowa z kolei zależyod tego ile kWh zużyliśmy w ciągu ostatniego roku kalendarzowego. Mamy 3 przedziały: dla rocznego zużycia poniżej 500kWh, od 500kWh do 1200 i powyżej 1200kWh. Kwota również jest niewielka i wynosi np. 3,87 zł/m-c.

            Opłata abonamentowa zależy natomiast od tego jak często pracownik przedsiębiorstwa energetycznego będzie przychodził odczytywać liczniki. Im rzadziej będzie to robił tym opłata będzie niższa. Możemy sami zadecydować czy chcemy aby robił to co miesiąc, dwa, kwartał, pół roku albo rok. Np. 2,07zł/m-c.

 

Ile musimy więc zapłacić ?

Znając wszystkie kwoty musimy je zsumować, aby wiedzieć ile zapłacimy w danym okresie rozliczeniowym Operatorowi.

114+3,9+6,3+3,87+2,07=130,14 zł

 

Czas na sprzedawcę energii, któremu płacimy jednak tylko dwa składniki.      

           Pierwszym jest opłata za energię czynną, czyli zależna od naszego zużycia. Kontynuując nasz przykład przy zużyciu 600kWh mnożymy te zużycie razy stawkę za energię czynną wyrażoną w zł/kWh, czyli: 600kWh* 0,35 zł/kWh=210 zł.

            Drugą i jednocześnie ostatnią opłatą jest opłata handlowa. Wysokość tej opłaty określa każdy sprzedawca indywidualnie. Jest ona stosowana przez niewielu sprzedawców, trzeba jednak o niej pamiętać, ponieważ ma ona wpływ na ostateczną wielkość rachunku za prąd. Może wynieść np. 10 zł/m-c.

                     Sprzedawcy zapłacimy więc 210+10=220 zł

            Sumując wszystkie składniki otrzymamy stawkę bez podatku VAT. Żeby obliczyć ostateczny koszt, musimy pomnożyćkwotę razy podatek VAT:

                                                  (130,14+220)*1,23= 430,67

 

Na koniec chcielibyśmy dodać, iż  kalkulator taryfowy znajdujący się na naszym portalu wlicza wszystkie dodatkowe opłaty narzucane przez sprzedawców, bez żadnych ukrytych opłat. Zapraszamy do zapoznania się z ofertami sprzedawców i zmiany dotychczasowego, jeśli znajdziemy lepsze warunki.

Warto też pamiętać o innej zmienie: zmiana sprzedawcy gazu jest też opłacalna!

Powrót