Koncesje Konerg

Działalność firmy Konerg to głównie obrót energią elektryczną. Firma posiada koncesje uprawniające do sprzedaży prądu odbiorcom końcowym. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki. Poniżej zawarte są szczegóły dotyczące koncesji posiadanych przez Konerg:

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla spółki Konerg z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Numer koncesji: Nr OEE/873/24637/W/DRE/2015/AB

Koncesja na sprzedaż gazu: OPG

Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla spółki Konerg z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Numer koncesji: Nr OPG/309/24637/W/DRG/2015/KL