Koncesje Ineon

Firma Ineon prowadzi działalność w zakresie sprzedaży gazu ziemnego. Posiada odpowiednie koncesje - uprawniające ten podmiot do sprzedaży gazu odbiorcom finalnym. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki.

Koncesja na sprzedaż gazu: OPG

Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego obowiązuje do dnia 30 grudnia 2030 roku i została wydana dla spółki: Spółka Z O.O. Spółka Komandytowa z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul. J. Piłsudskiego 29.

Numer koncesji: Nr OPG/339/26895/W/DRG/2016/MŻ