Porównaj oferty

11 lip 2022

Prąd - baza wiedzy

Ślad węglowy — najważniejsze informacje

Jedną z największych przyczyn zachodzących obecnie zmian środowiskowych jest działalność człowieka oraz emitowane przez niego gazy cieplarniane. Dlatego też coraz większa uwaga przykładana jest do minimalizacji śladu węglowego, który jest niczym innym jak wyliczoną, całkowitą emisją gazów cieplarnianych w trakcie pełnego cyklu życia produktu lub firmy. Wyliczenia te wyrażane są natomiast za pomocą ekwiwalentu dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną.

Wróć do: Aktualności Ślad węglowy — najważniejsze informacje

Jak obliczyć ślad węglowy?

Pierwszym krajem, który zdecydował się na liczenie śladu węglowego produktów, a także firm była Wielka Brytania, w której emisja CO2 znacznie przekraczała dopuszczalne związane z nim normy. W ślad za nim obecnie niemal we wszystkim krajach dokonywane są wyliczenia związane z określeniem śladu węglowego, jaki pozostawiają przedsiębiorstwa oraz produkowane przez nie produkty.

Ślad węglowy jest mierzony w tonach CO2 emitowanych przez rok, aby go wyliczyć niezbędne, są natomiast takie informacje jak:

  • rok, dla którego są prowadzone obliczenia,
  • dane związane z działaniami generującymi gazy cieplarniane.

Same wyliczenia mogą być przeprowadzone natomiast zgodnie ze standardami specyfikacji PAS 2050 lub normy ISO 14067:201 i obejmują one trzy podstawowe zakresy. Pierwszy z nich związany jest z bezpośrednią emisją CO2 wynikającą z procesów produkcyjnych, spalanego paliwa czy wycieków fluorowanych gazów cieplarnianych HFC. Drugi dotyczy emisji pośredniej pochodzącej z zakupionej energii elektrycznej czy cieplnej. Trzeci z zakresów związany jest natomiast z emisjami z pozostałej emisji pośredniej, która nie jest kontrolowana, ale mogłaby być. Przedsiębiorstwa same więc określają, w jakim zakresie i w jakich granicach będą wyliczać swój poziom emisji gazów cieplarnianych. Najlepsze efekty dają jednak wyliczenia obejmujące cały cykl życia produktu, czyli tak zwane wyliczenia od kołyski do grobu, z angielskiego from cradle to grove.

Jak zredukować ślad węglowy w firmie?

Redukcja śladu węglowego generowanego przez firmę czy produkowane przez nią produkty to jedna z dróg mających na celu spowolnienie zachodzących zmian klimatycznych. Ponadto coraz częściej wielu zagranicznych kontrahentów, w tym przede wszystkim ci pochodzący z Wielkiej Brytanii wręcz żądają od firm określenia swojego śladu węglowego oraz jego redukcji, aby móc z nimi współpracować. Dodatkowo zachętą do obliczania śladu węglowego i jego zmniejszania przez organizacje jest również konieczność składania raportów związanych z tą kwestią do Carbon Disclosure Project, czyli ogólnoświatowej organizacji będącej autorem systemu informacji na temat działań na rzecz ochrony środowiska realizowanych przez firmy oraz miasta.

Sposobów na redukcję śladu węglowego firmy jest natomiast kilka. W przypadku bezpośredniej emisji firmy muszą przede wszystkim skupić się na zmniejszeniu marnotrawstwa w procesach oraz w jak największym stopniu dążyć do recyklingowania swoich odpadów. Pośredni ślad węglowy generowany przez przedsiębiorstwa poprzez zakup energii mogą one natomiast zredukować, wybierając zieloną energię dla firm, oferowaną na przykład przez Polenergia i wiele innych sprzedawców prądu, których oferty można znaleźć w naszej porównywarce cen prądu dla firm.

Kupując zieloną energię dla firm, przedsiębiorstwa otrzymują certyfikaty pochodzenia energii, które są potwierdzeniem, że wykorzystywany przez nich prąd został wyprodukowany z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. A co za tym idzie w prosty sposób, bez większych nakładów inwestycyjnych są one w stanie zredukować swój ślad węglowy.

Co zostawia największy ślad węglowy?

Największy ślad węglowy w Polsce posiada energia elektryczna oraz cieplna, która produkowana jest w większości z wykorzystaniem paliw kopalnych, spalanych w elektrowniach. Dlatego też najprostszym rozwiązaniem dla firm chcących ograniczyć w znacznym stopniu swój ślad węglowy jest wybór zielonej energii, która produkowana jest z odnawialnych źródeł. Poza tymi dwoma elementami największą część śladu węglowego w przedsiębiorstwach generuje również transport. Zwłaszcza w przypadku przestarzałej floty. Wymiana aut spalinowych na modele elektryczne lub chociaż hybrydowe może więc również obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych generowanych przez przedsiębiorstwo.

Zerowy ślad węglowy

W celu zachęcenia przedsiębiorstw do redukcji emisji CO2 do środowiska powstało wiele certyfikatów, które są świadectwem tego, że działania firmy są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowaniem klimatu. Jednym z nich jest certyfikat ISO 14064 Corbon Footprint, który zaświadcza zerowy ślad węglowy generowany przez posiadającą go firmę.

Aby móc uzyskać zerowy ślad węglowy, przedsiębiorstwa muszą podjąć wiele różnorodnych działań, wśród których wymienić można nie tylko optymalizację procesów produkcyjnych, zmiany dotyczące źródeł energii oraz przyzwyczajeń, ale także kompensację, będącą niczym innym jak zaangażowaniem się organizacji w projekty i działania proekologiczne. Wyłącznie połączenie tych wszystkich elementów jest bowiem w stanie zredukować niemal do zera wpływ firmy na zmiany zachodzące z przyczyn antropogenicznych w środowisku naturalnym.


Oceń artykuł bez dodawania komentarza

5 (2 opinii)

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Twoja ocena:

Optimal Energy - optymalne rachunki

optimalenergy.pl to największa w Polsce porównywarka na rynku energii. Działamy nieprzerwanie od 2010 roku. Piszemy o rynku energii, OZE i elektromobilności. Tworzymy raporty i rankingi, które pomagają wybrać najlepsze firmy do współpracy oraz obniżyć rachunki naszym użytkownikom.

Zobacz ile możesz zaoszczędzić