Porównaj oferty
Koncesje PS Operator

PS Operator to firma posiadająca koncesje na: obrót i dystrybucję energią elektryczną. Uprawniają one ten podmiot do sprzedaży i dystrybucji prądu odbiorcom finalnym na terenie Polski. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki.

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 24 października 2023 roku i została wydana dla przedsiębiorcy: PS Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie Al. Różana 2

Numer koncesji: Nr OEE/754/22523/W/DRE/2013/ZJ

Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej: DEE

Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego obowiązuje do dnia 24 października 2023 roku i została wydana dla przedsiębiorcy: PS Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie Al. Różana 2

Numer koncesji: Nr DEE/321/24523/W/DRE/2013/Z

Planujesz skorzystać z oferty tej firmy?

Zanim podpiszesz umowę, porównaj oferty i wybierz faktycznie najlepszą.

Planujesz skorzystać z oferty tej firmy?

Zanim podpiszesz umowę, porównaj oferty i wybierz faktycznie najlepszą.

Wybierz rodzaj klienta

Wybierz produkt, o którym chcesz porozmawiać

Uzupełnij swoje dane

Wybierzemy dla Ciebie najlepsze firmy, które przedstawią ofertę.

Więcej informacji w Polityce Prywatności