Koncesje Ergo Energy

Firma Ergo Energy posiada między innymi koncesje na dystrybucję i obrót energią elektryczną - uprawniające ten podmiot do sprzedaży prądu odbiorcom finalnym. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki. Poniżej szczegóły:

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 20 października 2021 roku i została wydana dla spółki: ERGO ENERGY Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni Al. Zwycięstwa 96/98.

Numer koncesji: Nr OEE/649/19233/W/2/2011/ŁG

Koncesja na dystrybucję prądu: DEE

Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla spółki: Ergo Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Al. Zwycięstwa 96/98.

Numer koncesji: Nr DEE/340/19233/W/DRE/2015/ŁG