Porównaj oferty
Koncesje Energetyka Dla Domu

Działalność firmy Energetyka Dla Domu skupia się na obrocie paliwem gazowym i energią elektryczną. Firma posiada koncesje uprawniające do sprzedaży prądu i gazu odbiorcom końcowym. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki. Poniżej zawarte są szczegóły dotyczące koncesji posiadanych przez Energetyka Dla Domu:

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla spółki Energetyka dla Domu Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 123A.

Numer koncesji: Nr OEE/789/23521/W/DRE/2014/ŁG

Koncesja na sprzedaż gazu: OPG

Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla spółki: Energetyka dla Domu Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 123A.

Numer koncesji: Nr OPG/311/23521/W/DRG/2015/MŻ

Planujesz skorzystać z oferty tej firmy?

Zanim podpiszesz umowę, porównaj oferty i wybierz faktycznie najlepszą.

Planujesz skorzystać z oferty tej firmy?

Zanim podpiszesz umowę, porównaj oferty i wybierz faktycznie najlepszą.

Uzupełnij swoje dane

Wybierzemy dla Ciebie najlepsze firmy, które przedstawią ofertę.

Więcej informacji w Polityce Prywatności