Koncesje EcoErgia

Działalność firmy EcoErgia skupia się na obrocie energią elektryczną. Firma posiada koncesje uprawniające do sprzedaży prądu odbiorcom końcowym. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki. Poniżej zawarte są szczegóły dotyczące koncesji posiadanych przez EcoErgia:

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 24 kwietnia 2023 roku i została wydana dla spółki: Ecoergia Spółka z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie ul. Zielińska 3

Numer koncesji: Nr OEE/714/22000/W/DRE/2013/ZJ