Koncesje Energie2

E2 Energia to firma posiadająca koncesje na: obrót paliwem gazowym i obrót energią elektryczną. Uprawniają one ten podmiot do sprzedaży prądu i gazu odbiorcom finalnym na terenie Polski. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki.

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 października 2022 roku i została wydana dla przedsiębiorcy: E2 Energia Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Agnieszki 5/1.

Numer koncesji: Nr OEE/694/21664/W/2/2012/BT

Koncesja na sprzedaż gazu: OPG

Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego obowiązuje do dnia 1 września 2023 roku i została wydana dla przedsiębiorcy: E2 Energia Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Agnieszki 5/1.

Numer koncesji: Nr OPG/246/21664/W/DRG/2013/TA