Porównaj oferty
Koncesje Hermes Energy Group

Hermes Energy Group to firma posiadająca wiele koncesji, między innymi na: obrót paliwem gazowym, obrót energią elektryczną, obrót gazem ziemnym za granicą - uprawniające ten podmiot do sprzedaży prądu i gazu odbiorcom finalnym na terenie Polski i obrót gazem poza granicami państwa. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki.

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla przedsiębiorcy: Hermes Energy Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na ul. Postępu 18A.

Numer koncesji: Nr OEE/934/23668/W/DRE/2016/K

Koncesja na sprzedaż gazu: OPG

Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla przedsiębiorcy: Hermes Energy Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na ul. Postępu 18A.

Numer koncesji: Nr OPG/194/16388/W/2/2012/ŁG

Koncesja na obrót gazem ziemnym za granicą: OGZ

Koncesja na obrót gazem ziemnym z zagranicą obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla przedsiębiorcy: Hermes Energy Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na ul. Postępu 18A.

Numer koncesji: Nr OPG/270/23668/W/DRG/2014/KL

Planujesz skorzystać z oferty tej firmy?

Zanim podpiszesz umowę, porównaj oferty i wybierz faktycznie najlepszą.

Planujesz skorzystać z oferty tej firmy?

Zanim podpiszesz umowę, porównaj oferty i wybierz faktycznie najlepszą.

Wybierz rodzaj klienta

Wybierz produkt, o którym chcesz porozmawiać

Uzupełnij swoje dane

Wybierzemy dla Ciebie najlepsze firmy, które przedstawią ofertę.

Więcej informacji w Polityce Prywatności